İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test – 2

Par?ömen

Merhaba sevgili öğrenciler, aşağıda 15 soruluk online İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test soruları mevcuttur. Bu soruları geçmiş yıllarda ÖSYM ‘nin yaptığı çeşitli merkezi sınavlardan ( LYS, YGS, KPSS, ÖSS ÖYS, AÖF, AÖL …) sınavlarından seçtik. Her bir sorunun da çözümlerini alta verdik ki soru çözdürürken aynı zamanda da öğretelim istedik. Bu testten sonra Geçmiş Yıllarda Çıkmış İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Çözümlü Sorular – 1 testimizi de çözün lütfen.

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - 2

Tebrikler - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - 2 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I  Balbal II Kümbet III Kurgan Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet’ten önce Türk devletlerinde heykel sanatının var olduğuna kanıt sayılır? 2002 KPSS  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
1 numaralı soru için açıklama 
Balbal: ölen kişinin mezarının başına öldürdüğü kişi sayısı kadar konan heykel Kümbet: anıtmezar Kurgan: mezar Cevap:A
Soru 2
I Kümbet II Kervansaray III Balbal Göktürklere ait kalıntılar arasında yukarıdakilerden hangilerine rastlanmaktadır? 2002 KPSS  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
2 numaralı soru için açıklama 
Kümbet ve kervansaray İslamiyet in kabulünden sonra oluşan mimari yapılardır. Göktürklerde ise mezar başına konulan balballar görülür Yanıt: C
Soru 3
Orta Asya Türk devletlerinde sosyal hayatı düzenleyen ve yazılı olmayan kurallara ne ad verilir? 2002 KPSS  
A
Yargu
B
Töre
C
Kün
D
Oğuş
E
Budun
3 numaralı soru için açıklama 
Orta Asya Türk devletlerinde sosyal hayatı düzenleyen ve yazılı olmayan kurallara töre denirdi. Yanıt: B
Soru 4
İslamiyet’ten önceki Türklerde savaştan dönen yiğitlerin ağırlandığı yoksulların donatıldığı, dini ve milli bakımdan Önemli günlerin hep beraber kutlandığı şölenler yapılırdı.Bu şölenlerin aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenebilir? 2003 OSS  
A
Toplumsal dayanışmayı
B
Askerlik bilgisinin gelişmesini
C
İnanç özgürlüğünü
D
Komşu ülkelerle ilişkileri
E
Yerleşik hayata geçişi hızlandırmasını
4 numaralı soru için açıklama 
Şölenler Türk tarihinde halkı bir araya getirip sevinç ve hüzünlerin paylaşımını sağlayarak toplumsal dayanışmayı arttırmıştır.Yanıt; A
Soru 5
İslamiyet’ten önce Orta Asyadaki Türkler genellikle komşularına canlı hayvan, kösele deri,, kürk ve silah satmışlar karşılığında hububat almışlardır. Bu durum Orta Asya’daki Türklerin aşağıdaki alanların hangisinde ilerlememiş olduğunu gösterir? 2004 KPSS  
A
Hayvancılık
B
Maden işleme
C
Tarım
D
Askerlik
E
Ticaret
5 numaralı soru için açıklama 
Orta Asya Türkleri göçebe yaşam tarzlarından dolayı tarımla fazla uğraşamamıslardır.Yanıt; C
Soru 6
İslamiyet’ten önce Türklerde dini ve milli bakımdan önemli günlerin milletçe kutlanması törenlerine ne ad verilir? 2004 KPSS  
A
Töre
B
Şölen
C
Buyruk
D
Yabgu
E
Kurultay
6 numaralı soru için açıklama 
İslamiyet’ten önce Türklerde dini ve mîllî bakımdan önemli günlerin milletçe kutlanması törenlerine şölen adı verilirdi.Yanıt: B
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik hayata geçtiğinin kanıtı sayılabilir? 2004 KPSS
A
Kendilerine özgü alfabelerinin olması
B
Dini inançlarının sanat anlayışını yönlendirmesi
C
Ticaret yapmaları
D
Yazılı belge bırakmış olmaları
E
Halktan toprak ev ve hayvan vergisi almaması
7 numaralı soru için açıklama 
Yerleşik hayata geçildiğinin en önemli göstergesi ev yapılması ve üretimin başlamasıdır. Halktan Alman toprak, ev ve hayvan vergileri yerleşik hayata geçildiğinin göstergesidir.Yanıt: E
Soru 8
I Toy II Kurultay III İl Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet’ten önce kurulan Türk Devletlerinde devletin siyasi ekonomik ve kültürel işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise verilen adlardır ? 2004 KPSS  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I,II ve III
8 numaralı soru için açıklama 
İslamiyetten önce kurulan Türk Devletlerinde devletin siyasî ekonomik ve kültürel işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise Toy Kurultay adı verilirdi.Yanıt: D
Soru 9
I Orhun Kitabeleri II Manas Destanı III Karabulgasun Kitabesi Yukarıdakilerden hangileri Göktürkler dönemine aittir? 2004 KPSS  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
9 numaralı soru için açıklama 
Orhun Kitabeleri II. Göktürklere ait bir eserdir.Manas Destanı Kırgızlara Karabulgasun Kitabesi ise Uygurlara aittir.Yanıt: A
Soru 10
Uygurlar döneminde ticari ilişkilerin gelişmesiyle kişiler arasındaki anlaşmalar yazılı hale getirilmiştir.Bu durum aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili belgelerin oluştuğunu gösterir? 2005 KPSS  
A
Hukuk
B
Sanat
C
Edebiyat
D
Askerlik
E
Siyaset
10 numaralı soru için açıklama 
Ticari ilişkilerin yazılı hale gelmesi bellî kuralların ortaya çıkmasını sağlayarak hukuk alanında belgelerin ortaya çıkmasını sağlar.Yanıt: A
Soru 11
İslamiyet ten önce Türk devletlerinde kağanın eşine"hatun’ ünvanı verilirdi.Hatunun; I Elçileri kabul etmesi II Sarayının olması III Oğlunun veliaht olması Durumlarından hangileri kağanı temsil etme yetkisinin olduğunu gösterir? 2005 ÖSS  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
11 numaralı soru için açıklama 
Hakanın eşine hatun denirdi. Hatun devletin idaresinde söz sahibidir Savaşlarda hakanın yanında yer alan hatun, devlet adamı gibi eğitilir ve yetiştirilirdi. Böylece devlet idaresinde ve komşu ülkeler hakkında bilgi sahibi olur gerektiğinde devlet başkalığı yapar elçi kabul eder ve devlet meclisine katılabilirdi.Yanıt: A
Soru 12
İslamiyet’ten önceki Türklerin kendilerinden farklı bir inanışa sahip insanlarla bir arada yaşaması, Türklerde aşağıdakilerden hangisine kanıttır? 2005 KPSS  
A
Ülke sorunlarının görüşüldüğü meclis kurduklarına
B
Ülkeyi iki bölüm halinde yönettiklerine
C
Birden fazla devlet kurduklarına
D
Hoşgörülü olduklarına
E
Yerleşik hayata geçtiklerine
12 numaralı soru için açıklama 
Türklerin kendilerinden farklı bir inanışa sahip insanlarla bir arada yaşaması o insanların inançlarına saygı duyduklarının yani hoşgörülü olduklarının kanıtıdır.Yanıt: D
Soru 13
İslamiyet’ten önceki Türklerin kendilerinden farklı bir inanışa sahip insanlarla bir arada yaşaması, Türklerde aşağıdakilerden hangisine kanıttır? 2005 KPSS  
A
Ülke sorunlarının görüşüldüğü meclis kurduklarına
B
Ülkeyi iki bölüm halinde yönettiklerine
C
Birden fazla devlet kurduklarına
D
Hoşgörülü olduklarına
E
Yerleşik hayata geçtiklerine
13 numaralı soru için açıklama 
Türklerin kendilerinden farklı bir inanışa sahip insanlarla bir arada yaşaması o insanların inançlarına saygı duyduklarının yani hoşgörülü olduklarının kanıtıdır.Yanıt: D
Soru 14
İslamiyet’ten önceki Türklerin kendilerinden farklı bir inanışa sahip insanlarla bir arada yaşaması, Türklerde aşağıdakilerden hangisine kanıttır? 2005 KPSS  
A
Ülke sorunlarının görüşüldüğü meclis kurduklarına
B
Ülkeyi iki bölüm halinde yönettiklerine
C
Birden fazla devlet kurduklarına
D
Hoşgörülü olduklarına
E
Yerleşik hayata geçtiklerine
14 numaralı soru için açıklama 
Türklerin kendilerinden farklı bir inanışa sahip insanlarla bir arada yaşaması o insanların inançlarına saygı duyduklarının yani hoşgörülü olduklarının kanıtıdır.Yanıt: D
Soru 15
Uygurların yerleşik hayata geçmesiyle aşağıdakilerden hangisi uğraşları arasına girmiştir? 2006 KPSS  
A
Heykel
B
Mimarlık
C
Müzik
D
Ticaret
E
Resim
15 numaralı soru için açıklama 
Yerleşik hayata geçirilmesiyle mimari birbirini bütünleyen gelişmelerdir. Uygurlardan günümüze Kalan saray ve tapınaklar bu durumun göstergesidir.Yanıt: B
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git