17. Yüzyılda Asya ve Avrupa Online Test

Merhaba arkadaşlar, nasıl gidiyor bakalım çalışmalarınız? umarım her şey yolundadır ve sizler tüm tempo ve istikrarla çalışmalarınıza devam ediyorsunuzdur. Elbette zor ve oldukça yorucu bir süreç ama sonunda istediğinizi elde ettiğinizde, istediğiniz puanı alıp istediğiniz bölüme yerleştiğinizde emin olun tüm bu yorgunluklarınız uçup gidecektir. Tarih dersi sözel bir ders olduğu için kitabı açıp güzelce anlayarak okumalı ve önemli yerleri küçük not kağıtlarına çıkarmalı ve arkasından hemen konu testi çözerek bilginizi ölçmelisiniz ki o konuyu anlayıp anlamadığınızı görün. LYS ve YGS sınavı çıkmış tarih soruları hatta KPSS tarih sorularına da mutlaka bakarak ve çözerek sınava girmeden önce bir ön hazırlık yapabilirsiniz.

XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa

Tebrikler - XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda savaştığı devletlerden biri değildir?
A
İran
B
İsveç
C
Avusturya
D
Lehistan
E
Venedik
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda denizaşırı sömürge elde edemeyen Avrupa devletlerinden biridir?
A
İngiltere
B
Avusturya
C
Fransa
D
Portekiz
E
İspanya
Soru 3
Altın Orda Devleti’nin yıkılmasıyla Doğu Avrupa’dan Orta Asya’ya yayılma imkanı bulan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Rusya
B
Çin
C
İran
D
Kore
E
İngiltere
Soru 4
s4
A
Rusya
B
İngiltere
C
İran
D
Fransa
E
Lehistan
Soru 5
XVII. yüzyıl ıslahatlarını zorunlu kılan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A
Ekonominin bozulması
B
İç isyanların çıkması
C
Ordunun bozulması
D
Batılılaşma hareketlerinin başlaması
E
Tımar sisteminin bozulmaya başlaması
Soru 6
XVII. yüzyılda Ekber ve Erşed sisteminin uygulanmasıyla ortaya çıkan sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A
Sancağa çıkma usülünün ortadan kalkması
B
Şehzadelerin yönetim tecrübesi kazanamaması
C
Valide sultanların yönetimde etkili olması
D
Hanedan içerisinde yaşça en büyük ve olgun olanın tahta geçmesi
E
Osmanlı merkezi otoritesinin artması
Soru 7
s7
A
Avusturya’nın savaşı kazandığı
B
Osmanlı’nın ekonomik yükümlülük altına girdiği
C
Avusturya’nın sınırlarını genişlettiği
D
Osmanlı Devleti’nin Avusturya karşısındaki üstünlü- ğünün sona erdiği
E
Osmanlı ordusunda bozulma yaşandığı
Soru 8
Duraklama dönemi ıslahatlarının başarısızlıkla sonuçlanmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A
Köklü ve uzun vadeli tedbirlerin alınmaması
B
Avrupalı Devletlerin yeniliklere karşı çıkması
C
Baskı yoluyla devlet otoritesinin sağlanmak istenmesi
D
Sorunların tam olarak tespit edilmemesi
E
Batıdaki gelişmelerin takip edilmemesi
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin duraklama dönemine girmesinde etkili olan ekonomik nedenlerden biri değildir?
A
Tımar sisteminin bozulması
B
Veraset sistemindeki değişiklik
C
Savaş masraflarının artması
D
Osmanlı parasının değerinin düşmesi
E
Kapitülasyonların ticareti olumsuz etkilemesi
Soru 10
XVII. yüzyıl İstanbul isyanları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Temel nedeni merkezi otoritenin zayıflamasıdır
B
İsyanlarda yeniçeriler ve sipahilerin menfaatlerini artırma isteği etkilidir
C
II. Osman çıkarılan isyanla öldürülmüştür
D
İsyancılara halktan da katılım olmuştur
E
Yeniçerilerin her isteğinin karşılanması zamanla isyanları sona erdirmiştir
Soru 11
s11
A
Yalnız II
B
Yanlız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 12
Coğrafi keşifler sonrası XVII. yüzyıl Avrupa’sında yeni bir ekonomik anlayış baş göstermiştir. Buna göre bir ülke ne kadar çok madene ve paraya sahipse o kadar zengin sayılıyordu. Verilen açıklamada bahsedilen ekonomi modeli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Merkantilizm
B
Karma ekonomi
C
Emperyalizm
D
Kapitalizm
E
Liberalizm
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git