Hukuk, Eğitim, Kültür, Sosyal ve Ekonomik Alanda Yapılan Çalışmalar Online Test

Merhaba arkadaşlar, tarih dersi konuları ile ilgili çözümlü online testlerimizi sizlere sunmaya devam ediyoruz. Tarih konularının sırasına uygun olarak paylaşmaya çalışıyorum tarih testlerimizi ki sizler konulara çalıştıkça konu testi olarak çözebilesiniz diye. Hukuk, Eğitim, Kültür, Sosyal ve Ekonomik Alanda Yapılan Çalışmalar konu başlıklı tarih dersi çözümlü sorular online testimiz çözmeniz için hazır bulunmakta arkadaşlar. Sizlerinde bildiği gibi sadece konu çalışmakla sınavlar kazanılmaz çalıştığınız bir tarih konusu ile ilgili o konu başlığını içeren en az 10-20 soru çözmelisiniz ki konu iyice pekişsin. Çözeceğiniz soruları farklı kaynaklardan çözmeniz elbetteki başarınızı daha da artıracaktır. Tarih soru bankalarında bulunan çözümlü sorular, tarih deneme sınavları, yaprak testler gireceğiniz kpss, ygs, lys ve öss sınavlarında sizlere çok yardımcı olacaktır. Bu tür tarih online testine katılmak ve çözümlü soruları çözüp eksik ve hatalarınızı görmek sınav öncesi konuları tamamlamanıza yardımcı olacaktır. Başarılar…

Hukuk, Eğitim, Kültür, Sosyal ve Ekonomik Alanda Yapılan Çalışmalar Online Test

Tebrikler - Hukuk, Eğitim, Kültür, Sosyal ve Ekonomik Alanda Yapılan Çalışmalar Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
1 numaralı soru için açıklama 
Öğretim Birliği Yasası (Tevhid-i Tedrisat Yasası) ile Türkiye'deki bütün okullar MEB'e bağlanarak dinin eğitim üzerindeki etkisine son vermek ve ulusal bir eğitim sistemi oluşturulmak istenmiştir. Ancak yabancı okulları kapatmak değil denetim altına almak amaçlanmıştır.
Soru 2
Aşağıdaki  inkılâplardan  hangisi  Avrupa  ile ekonomik ilişkileri kolaylaştırmaya yöneliktir?
A
Hafta sonu tatilinin pazara alınması
B
Kabotaj Kanunun kabul edilmesi
C
Demiryollarının kamulaştırılması
D
Bağımsız gümrük politikasının uygulanması
E
Kılık - Kıyafet Kanunun çıkarılması
2 numaralı soru için açıklama 
Türkiye'de hafta sonu tatilinin pazara alınmasında Batılı ülkelerle ekonomik, ticari ve siyasal ilişkileri kolaylaştırmaya yöneliktir. B, C ve D seçenekleri milli ekonomi anlayışı, E seçeneği ise toplumsal olarak çağdaşlaşma anlayışı ile ilgilidir.
Soru 3
blank
A
Medreselerin kapatılması
B
Tekke ve Zaviyelerin kaldırılması
C
Halifeliğin kaldırılması
D
Latin harflerinin kabul edilmesi
E
Kabotaj Yasasının çıkarılması
3 numaralı soru için açıklama 
Türkiye'de tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla tarikat ve mezhep çatışmaları büyük ölçüde engellenmiştir.
Soru 4
blank
A
Batılı devletlerle ticari ilişkileri kolaylaştırmak
B
Toplumsal ayrıcalıklara son vermek
C
Ticari işlerin sağlıklı yürümesini sağlamak
D
Ülke içerisindeki uygulamalarda görülen farklılıkları gidermek
E
Askere alma işlerini kolaylaştırmak
4 numaralı soru için açıklama 
Türkiye'de ülke içindeki uygulamalarda (ticaret, ölçü sistemler toplumsal ilişkiler vb.) birliktelik sağlamak için ağırlık ve uzunluk ölçülerinde değişiklik yapılmış ve Soyadı Kanunu çıkarılmıştır.Türkiye'de ülke içindeki uygulamalarda (ticaret, ölçü sistemler toplumsal ilişkiler vb.) birliktelik sağlamak için ağırlık ve uzunluk ölçülerinde değişiklik yapılmış ve Soyadı Kanunu çıkarılmıştır.
Soru 5
blank
A
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
B
Misakımilli
C
Kabotaj Kanunu
D
Maarif Nizamnamesi
E
Tekâlif-i Milliye Emirleri
5 numaralı soru için açıklama 
Eğitim ve öğretimde birlik Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile sağlanmıştır.
Soru 6
Merkez Bankası kurulmadan önce para basma işini yapan banka aşağıdakilerden hangisidir?
A
Osmanlı Bankası
B
Ziraat Bankası
C
Sümerbank
D
İş Bankası
E
Etibank
6 numaralı soru için açıklama 
Merkez Bankası kurulmadan önce ülkemizde para basma görevi Osmanlı Bankası tarafından yürütülmüştür.
Soru 7
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
7 numaralı soru için açıklama 
Türk kadını Medeni Kanun ile verilen bütün konularda erkeklerle aynı haklara sahip olmuştur.
Soru 8
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
I ve II
E
I, II ve III
8 numaralı soru için açıklama 
Aşar vergisinin kaldırılmasıyla köylünün üzerindeki önemli bir yük kaldırılmış böylece tarımsal üretim desteklenmiştir.
Soru 9
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, "tam ba­ğımsız ulusal ekonomi" oluşturma çabasıyla ilgili değildir?
A
Düyun-u Umumiye İdaresinin kaldırılması
B
Kapitülasyonların kaldırılması
C
Misak-ı İktisadi İlkelerinin kabulü
D
Aşar vergisinin kaldırılması
E
Yabancı işletmelerin millileştirilmesi
9 numaralı soru için açıklama 
Türkiye'de tam bağımsız ulusal ekonomi oluşturmak için; A, B, C ve E seçeneklerindeki gelişmeler gerçekleştirilmiştir. Aşar vergisinin kaldırılması milli ekonomi ilkesinden çok halkçı ekonomi ile ilgilidir.
Soru 10
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
10 numaralı soru için açıklama 
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasını ve devletçilik ilkesinin uygulanmasını etkilemiştir. Çünkü Atatürk bu bunalımın Türkiye'deki olumsuz etkilerini daha kolay atlatmak için yeni ekonomik görüşlerin ortaya çıkmasını istemiştir. Bu nedenle ekonomide liberalizimi savunan Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasını sağlamıştır. Teşvik-i Sanayi Kanunu ise 1927 yılında bunalımdan önce çıkarılmıştır. Ancak istenenler gerçekleşmeyince devlet sanayileşme işini üzerine alarak devletçilik ilkesini uygulamıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git