Yeni ve Yakın Çağlarda Avrupa Çözümlü Sorular Online Test

Merhaba arkadaşlar, yine bir tarih dersi konusu olan Yeni ve Yakın Çağlarda Avrupa konu başlıklı online testimizle sizlerleyiz. Çözümlü ve cevap anahatarlı olan, on soruluk sıkılmadan çözebileceğiniz ancak sizler için çok faydalı olacak tarih deneme sınavı niteliğinde ki bu online testimize katılarak gireceğiniz kpss, lys, ygs ve öss sınavlarına hazırlık yapmış  olacaksınız. Tarih dersi ile ilgili hemen her sınavda yani kpss olsun lys olsun bu tür seçme ve yerleştirme sınavlarında geçmiş yıllarda çıkmış soruları çözerek başarınızı artırabileceğiniz gibi bu tür internet üzerinden yayımlanan online testlere, çözümlü tarih deneme sınavlarına ya da soru bankası çözümlerine katılarak farklı soru tiplerini ve çözümlerini görerek bilgi dağarcığınızı genişletebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.

Yeni ve Yakın Çağlarda Avrupa Çözümlü Sorular Online Test

Tebrikler - Yeni ve Yakın Çağlarda Avrupa Çözümlü Sorular Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Fransız Ihtilali'nin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri olamaz?
A
Osmanlı içindeki ulusların ayaklanması
B
Ulusal hareketlerin yaygınlaşması
C
Toprak kayıplarının artması
D
Batı etkisinde ıslahatların başlaması
E
Yabancı ülkelerin iç işlerine müdahale etmesi
1 numaralı soru için açıklama 
Fransız ihtilali ile milliyetçilik anlayışı gelişmiştir. Bu anlayışa bağlı olarak her milletin bağımsız olması ve kendi geleceğini belirlemesi ilkesi yayılmıştır. Bu nedenle bünyesinde birden fazla milleti barındıran Osmanlı devletinde ayaklanmalar çıkmış, milliyetçilik hareketleri yaygınlaşmış bağımsız olan devletler nedeni ile toprak kayıpları artmıştır. Ayrıca azınlıkları bahane eden yabancı ülkelerin müdahaleleri artmıştır. Ancak batı tarzında ıslahatlar daha önce başlamıştır.
Soru 2
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
2 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devletİ'nde küçük işletmelerin kapanarak işsizliğin artmasına ithal ürünlerden az vergi alınması, bu nedenle ülkeye bol miktarda dışarıdan mal girmesi ve ülkenin açık pazar haline gelmesi yol açmıştır.
Soru 3
Osmanlı Devleti'nde XVI. yüzyıldan itiba­ren gümrük gelirlerinin azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Savaşların uzun sürmesi
B
Ayaklanmaların artması
C
Ticaret yollarının yön değiştirmesi
D
Toprak yönetiminin bozulması
E
Taht kavgalarının yoğunlaşması
3 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti'nde XVI yüzyıldan. gümrük gelirlerinin azalmasının nedeni ticaret yollarının yön değiştirmesidir. İpek ve Baharat yolları önemini kaybedince gümrük gelirleri azalmıştır.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin stratejik öneminin artmasına neden olmuştur?
A
Ümit Burnu'nun bulunması
B
Sömürgecilik hareketlerinin hızlanması
C
Barutun ateşli silahlarda kullanılması
D
Yeni ticaret yollarının bulunması
E
İpek ve Baharat yolunun önemini kaybet-mesi
4 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı devletinin stratejik öneminin artmasına sömürgecilik hareketlerinin hız kazanması yol açmıştır. Çünkü gerek sömürgelere giden Süveyş Kanalının Osmanlının elinde olması gerekse Kuzey Afrika'da topraklarının bulunması bu duruma yol açmıştır.
Soru 5
blank
A
Fransızlara kapitülasyon verilmesi
B
Savaş gelirlerinin fazla olması
C
Coğrafi keşiflerin yapılması
D
Devlet hazinesinin zengin olması
E
Ticari hayatta azınlıkların daha etkin olması
5 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devletinin İpek ve Baharat yollarından uzun süre yararlanamaması coğrafi keşifler nedeni ile olmuştur. Coğrafi keşiler sırasında yeni ticaret yolları bulununca bu yollar önemini ve canlılığını kaybetmiştir.
Soru 6
blank
A
Yalnız II
B
II ve III
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
6 numaralı soru için açıklama 
Fransız İhtilali ile gelişen ulusçuluk ve bağımsızlık düşünceleri Osmanlı Devleti'ndeki azınlıkları harekete geçirerek parçalanmaya yol açmıştır. Eşitlik ve anayasalcılık parçalanmaya yol açmamış demokratik anlayışı geliştirmiştir.
Soru 7
Osmanlı Devleti'nin Sanayi Devrimi'ne uyum sağlayamamasının nedenleri arasın­da aşağıdakilerden hangisi gösterilmez?
A
Sanayi birikiminin yetersiz olması
B
Hammadde kaynaklarının yetersiz olması
C
Bilgi birikiminin yetersiz olması
D
Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi
E
Gümrük vergilerinin indirilmesi
7 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti'nin Sanayi Devrimi'ne uyum sağlayamamasının nedenleri arasında hammadde kaynaklarının yetersiz olması gibi bir sebep gösterilmez. Çünkü oldukça fazla hammadde kaynağı vardır. Ancak diğer etkenler bu duruma yol açmıştır.
Soru 8
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
8 numaralı soru için açıklama 
Fransız İhtilali ile yayılmaya başlayan milliyetçilik, eşitlik, adalet ve mülkiyet gibi akımlar Osmanlı Devleti'nde ulusçuluk hareketlerini başlatmış, bu nedenle azınlıklara ayrıcalıklar verilmiş ve demokratik haklar Osmanlı vatandaşlarına da tanındığı için padişahın mutlak otoritesi de sınırlanmıştır.
Soru 9
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
9 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devletİ'nde Tanzimat Fermanı ve Kanun-ı Esasiye Fransız Ihtilali'nin etkileri nedeni ile yürürlüğe girmiştir, özellikle milliyetçilik akımını önlemek için halka eşit olarak sosyal ve siyasal haklar tanınmıştır. Ancak Senedi İttifak da böyle bir durum yoktur.
Soru 10
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
10 numaralı soru için açıklama 
XIX yüzyıldan itibaren Avrupa mallarının Osmanlı pazarına girmesi ve hammadde ihracatının yoğunlaşması yerli malı üretiminin ekonomideki payını azaltmıştır. Ancak gümrük gelirlerinin artmasına ve Osmanlı parasının değer kazanmasına yol açmamıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git