1. Selim (Yavuz) Dönemi) / Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı Online Test

Merhaba arkadaşlar, 10. sınıf tarih konuları kimine göre çok zevkli olurken kimine göre zor ve ürkütücüdür. Zor olmasının sebebi sözel bir ders olduğu için akılda kalıcılığının az olmasından ya da ezberlemek mecburiyetinde bulunduğunuz yerler olmasından kaynaklanıyor olabilir diye düşünüyorum ama aslında hiç de öyle zorluğu yoktur. Aksine pek çok dersten daha zevklidir ki sizlere yalnızca sınav için değil tarihinizi anlatan genel kültürünüzün artması sağlayan bir derstir. Tarih dersine çalışırken güvender, fdd gibi kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Geçmiş yıllarda çıkmış ygs ve lys soru ve cevaplarına bakıp ön bilgi edinebilir yine çıkmış kpss soruları da çözebilirsiniz. Konu anlatımlı soru bankaları da oldukça faydalı kitaplardan. Hepinize bol şans diliyorum…

I. Selim (Yavuz) Dönemi)/Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı

Tebrikler - I. Selim (Yavuz) Dönemi)/Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 2
Mısır Seferinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi Osmanlı padişahının içte otoritesinin, İslam dünyasında ise itibarının artmasında daha fazla etkili olmuştur?
A
Halifeliğin Osmanlı Devleti’ne geçmesi.
B
Baharat yolunun Osmanlı Devleti hakimiyetine girmesi.
C
Suriye, Mısır ve Kudüs topraklarının Osmanlı Devleti’ne katılması.
D
Kahire ve Mekke’de bulunan kutsal emanetlerin İstanbul’a getirilmesi.
E
Venediklerin Kıbrıs için Memlüklelere ödedikleri vergiyi Osmanlı’ya ödemeye başlaması.
Soru 3
Osmanlı Devleti’nde her bir azınlık grubunun kendi içinde özgür iradesinin olduğu, kendi davalarına kendilerinin baktığı, Osmanlı toplumsal barışının en önemli unsuru olan sistemin adı nedir?
A
Millet sistemi
B
Malikane sistemi
C
Vakıf Sistemi
D
Devşirme sistemi
E
İltizam sistemi
Soru 4
s4
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 5
Osmanlı’da sosyal bir devlet anlayışının olduğunu iddia eden bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini bu görüşüne doğrudan kanıt olarak gösterebilir?
A
Yeniçeri Ocağı’nın ihtiyaçlarının karşılanması
B
Gayri Müslim çocuklarının devşirme sistemi ile devlet adamı yapılması
C
Boş topraklara göçebe Türkmenlerin yerleştirilmesi
D
Yabancı devletlere ticari ayrıcalıklar verilmesi
E
İstanbul’da Sahnıseman medresesinin açılması
Soru 6
Yavuz Sultan Selim döneminde İran ve Mısır seferleri ile İpek ve Baharat yolları ele geçirilmesine rağmen Osmanlı bu yollardan yeteri kadar istifade edememiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel sebebidir?
A
İpek ve baharat yoluna gereken önemin verilmemesi
B
Akdeniz’deki korsanların olumsuz faaliyetleri
C
Coğrafi keşifler ile yeni yolların bulunması
D
Avrupalıların ihtiyaçlarını yeni kıtalardan temin etmesi
E
Ticarete değil tarıma dayalı bir ekonomik politika izlenmesi
Soru 7
s7
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 8
s8
A
Teokratik yapısı güçlenmiştir
B
Doğu sınırları güvence altına alınmıştır.
C
Ekonomik gelirini artırmıştır.
D
Afrika kıtasında toprak elde edilmiştir.
E
Kutsal toprakları hakimiyetine almıştır.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda dikey hareketlilik olduğunun göstergesidir?
A
Toplumda herkesin birbiri ile eşit olması
B
Herkesin yerleşme ve seyahat özgürlüğünün olması
C
Bir çiftçinin isterse asker sınıfına geçme hakkının olması
D
Herkesin din ve inanç özgürlüğüne sahip olması
E
Gayrimüslimler arasında kendi hukuk kurallarının geçerli olması
Soru 10
s10
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 11

Fatih Sultan Mehmet, inşa ettirdiği imarethanede şehit aileleri ile İstanbul fukarasına yemek verilmesini, yemek almaya gelemeyenlerin yemeklerinin güneşin loş karanlığında kimse görmeden evlerine götürülmesini vasiyet etmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in vasiyeti Şeyh Edebali’nin aşağıdaki sözlerinden hangisi ile benzerlik göstermektedir?

A
Bütün sırlar; bilinmeyenler, görülmeyenler, ancak senin şecaat, fazîlet ve irfânınla fethedilip gün ışığına çıkacaktır.
B
Her işin gereğini vaktinde yap. İnsanları yaşat ki,devlet yaşasın
C
Sevildiğin yere sık gidip gelme. Muhabbetin kalkar,îtibârın olmaz.
D
Üç kişiye acı: Cahiller arasındaki âlime, zenginken fakir düşene, hatırlı iken îtibârını kaybedene.
E
Bu dünyada inancını kaybedersen, yeşilken çorak olur, çöllere dönersin.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Memluklerin, Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferine çıkmasına neden olan tutumlarından biri değildir?
A
Cem Sultanı desteklemeleri
B
Safevi Devletine destek vermeleri
C
Osmanlı topraklarında Şiilik propagandası yapmaları
D
Dulkadiroğulları beyliği üzerinde egemenlik kurmak istemeleri
E
Osmanlı devletine karşı düşmanca bir tutum sergilemeleri
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git