İlk Çağ Uygarlıkları Online Test – 2

Merhaba arkadaşlar , 40 soruluk Sosyal bilimler testinin 15 soruluk kısmı Tarih dersine aittir. Bazı eğitimcilerin yaptığı açıklamalara göre sınavda öğrencilerin kavram bilgisi ve analiz gücünü birleştirerek öğrendiklerini yorumlamaları hedeflenmiştir. 2015 tarihinde yapılan YGS sınavında ve önceki sınavlarda da hemen hemen her yıl en az iki bilgi sorusu geldiği açıklanmıştır. Buna istinaden soruların bir çoğu yoruma dayalı olduğundan çok fazla soru çözülmesi gerekiyor. Sizler için hazırladığımız bu konunun devamında iki testimiz daha bulunmaktadır. Lütfen o testlerimizi de mutlaka çözün ve Fem , Güvender , Final , Fdd gibi bir çok yayının çözümlü soru bankalarını tercih ederseniz baya bir yol katetmiş olursunuz. Hepinize sonsuz başarılar diliyorum 🙂

İlk Çağ Uygarlıkları

Tebrikler - İlk Çağ Uygarlıkları adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İlk Çağ’da bölgeler arasında ticari faaliyetlerin artmış olması aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?  
A
Kültürler arası etkileşime
B
Kapalı ekonomilerin gelişmesine
C
Alışveriş hukukunun gelişmesine
D
Üretimin artmasına
E
Ticari gelirlerin çoğalmasına
Soru 2
s2
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 3
Hititlerde kralların başrahip, başyargıç ve başkomutanlık görevleri vardır.Bu durum Hititlerde aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A
Merkeziyetçi bir sistemin benimsendiğini
B
Bilimsel çalışmaların geliştiğine
C
Milli bilincin canlı tutulduğuna
D
Kültürel faaliyetlerin geliştiğine
E
Dine önem verildiğine
Soru 4
MÖ 3500’lü yıllarda Sümerler tarafından bulunan çivi yazısı daha sonra Anadolu’da yaşayan uygarlıklar tarafından da kullanılmıştır.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A
Anadolu Uygarlıklarının Sümerlilere dayandığının
B
Anadolu’nun kültürel açıdan daha gelişmiş olduğunun
C
Sümerlilerin yazı tekniğine öncülük ettiğinin
D
Anadolu uygarlığının Sümerlileri etkilediğinin
E
Sümerlilerin Anadolu’yu ele geçirdiklerinin
Soru 5
Mısır’da yapı malzemesi olarak taş, Mezopotamya’da ise kerpiç ve tuğla kullanılmıştır.Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenir?
A
Mısır mimari eserlerinin daha kalıcı olmasına
B
Mezopotamyalıların tarımla uğraşmalarına
C
Mısır’ın istila edilmesinin kolaylaşmasına
D
Mezopotamya’da kültürün gelişmesine
E
İki uygarlığın aynı eserler ortaya koymasına
Soru 6
Hititlere ait aşağıdaki buluntulardan hangisi bu dönemde yazının kullanıldığına kanıt olarak gösterilemez?
A
Kral Hattuşili Vasiyetnamesi
B
Kral Telepinuş Fermanı
C
Savaş ilahi metinleri
D
Kraliçeye ait mühürler
E
Hitit Güneş Kursu
Soru 7
Çin’de kırsal kesimde yaşayan köylüler büyük efendilerin çiftliklerinde köle olarak çalışmaktaydı.Bu durum Çin’de aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığını gösterir?
A
Çok uluslu bir yapıya sahip olduğunu
B
Farklı dini inanışların olduğunu
C
Toplumsal sınıfların varlığını
D
Bağımsız devlet olduğunu
E
Köylülerin mülkiyet hakkının bulunduğunu
Soru 8
Eski Yunanistan’da Kleistenes sınıf ayrımcılığını kaldırıp halk meclisini oluşturmuştur.Bu çalışma ile Kleistenes aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A
Toplumsal cezaları artırmayı
B
Toplumsal barışı ve eşitliği sağlamayı
C
Tarım ve ticareti geliştirmeyi
D
İnsan haklarını sınırlandırmayı
E
Soyluların haklarını genişletmeyi
Soru 9
S9
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 10
İlk Çağ’da uygarlıkların tarım, hayvancılık, ticaret ve denizcilik gibi birbirinden farklı ekonomik faaliyetlerle uğraşmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkisi büyüktür?
A
Kültürel Yapı
B
Coğrafi Konum
C
Mali Durum
D
Dini Yapı
E
Hukuki Durum
Soru 11
Batı Anadolu’da kurulan İyon şehir devletleri zamanla bilim merkezlerine dönüşmüştür.İyonların hangi özelliği bu değişimi hızlandırmıştır?
A
Başka devletlerin egemenliğine girmeleri
B
Ön Asya ticaret yollarının bitişinde olmaları
C
Doğuştan gelen asilliğe önem vermeleri
D
Özgür düşünce ortamına sahip olmaları
E
Önemli maden yataklarına sahip olmaları
Soru 12
s12
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git