Tarihi Çağlara Giriş / İlk Çağ Uygarlıkları Online Test

Merhaba arkadaşlar , Bütün sınavların vazgeçilmezi tarih dersi ile karşınızdayız ve tüm derslerden sorular hazırlayıp karşınızda olmaya devam edeceğiz. Tabii amacımız sınav kazandırmak. Online testlerin dışında Final , Fdd , Güvender , Fem , İhtiyaç , Yargı , Pegem Akademi , Data gibi seçkin yayınların çözümlü soru bankalarından faydalanabilirsiniz. Çünkü YGS , LYS , ALES , KPSS bütün sınavlar da İlk Çağ Uygarlıkların dan sorumluyuz. Tarih dersinden 15 soru gelecek ve puan getirecek bir soru sayısı olduğu için özenle çalışmaya bol bol soru çözmeye devam. Hazırlamış olduğumuz İlk Çağ Uygarlıkları konusundan da her sene mutlaka soru geliyor. Gelen soruyu kaçırmamanızı temenni ediyorum. Hepinize sonsuz başarılar diliyorum 🙂

Tarihi Çağlara Giriş / İlk Çağ Uygarlıkları

Tebrikler - Tarihi Çağlara Giriş / İlk Çağ Uygarlıkları adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Tarihçiler insanlığın en önemli buluşu olarak aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
A
Tekerleğin icadı
B
Ateşin bulunması
C
Yazının icadı
D
Atın evcilleştirilmesi
E
Madenlerin eritilmesi
Soru 2
Tarih öğretiminde kolaylaştırma teknikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A
Konular zamana göre sınıflandırılabilir.
B
Anlatılan olayın mekanı belirtilebilir.
C
Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulabilir.
D
Tarihçi olayları kendi şartlarına göre değerlendirebilir.
E
Araştırmalarda belgelerden yararlanılabilinir.
Soru 3
Yazılı kayıt ve belgelerin olmadığı Tarih Öncesi Çağlar hakkında tarih bilimine en çok hangi bilim dalı faydalıdır?
A
Nümizmatik
B
Filoloji
C
Arkeoloji
D
Kronoloji
E
Paleografya
Soru 4
Tarih Öncesi Çağlardan hangisi diğerlerine göre daha uzun sürmüştür?
A
Eski Taş Çağı
B
Orta Taş Çağı
C
Yeni Taş Çağı
D
Bakır Çağ
E
Demir Çağ
Soru 5
Tarih Öncesi Çağlar’da Türkiye’deki bilinen en eski yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yarımburgaz
B
Karain
C
Beldıbi
D
Belbaşı
E
Macunçay
Soru 6
Yeni Taş (Neolitik) Çağı özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A
Toprak işlenerek ilk kez tarıma geçilmiştir.
B
İlk kez köyler kurularak yerleşik hayat başlamıştır.
C
Köpek, at, koyun gibi hayvanlar evcilleştirilmiştir.
D
İlk kez yiyeceklerini muhafaza etmek için toprak kaplar yapılmıştır.
E
Altın ve gümüşten ilk kez süs eşyaları yapılmıştır.
Soru 7
İlk Çağ’da Anadolu başta olmak üzere dünya medeniyetini en çok etkileyen Mezopotamya uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sümer
B
Akad
C
Babil
D
Elam
E
Asur
Soru 8
Anadolu uygarlıklarının uğraş alanlarından hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
A
Hititler Anal denilen yıllıklar oluşturdular
B
İyonlar Dünya’da ilk demokrasiyi uyguladılar
C
Frigler Tarım ve hayvancılığı koruyan kanunlar yapmışlardır.
D
Lidya Para ile ticareti geliştirmişlerdir.
E
Romalılar Yazıyı bularak Tarihi Devirleri başlattılar.
Soru 9
Yunan dili ve kültürünün Avrupa’dan Çin sınırına kadar yayılmasını sağlayarak “Helenistik Dönemi” başlatan ünlü kral, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gordios
B
II. Ramses
C
Hattuşili
D
Büyük İskender
E
Neron
Soru 10
Siyasi birliklerini şehir devletleri halinde sürdüren İlk Çağ siyasi güçlerine aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilmez?
A
Sümerliler
B
Romalılar
C
İyonyalılar
D
Fenikeliler
E
Yunanlılar
Soru 11
Aşağıdaki ifadelerden hangisi İlk Çağ’da kullanılmamıştır?
A
Senato
B
Pankuş
C
Ziggurat
D
Polis
E
Sosyalizm
Soru 12
Ege Uygarlığı içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
Girit
B
Miken
C
Yunan
D
Anadolu
E
İbrani
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git