17. Yüzyılda Osmanlı Devleti Online Test

Merhaba arkadaşlar, 10. sınıf tarih online testlerimize tüm hızımızla devam ediyoruz ve umuyoruz ki sizlerde bu testlerle çalıştığınız tarih konularını daha iyi kavrayıp pekiştiriyorsunuz. Tarih dersi her ne kadar ezber bir ders olarak görünse de aslında ezberin dışında bize bilgi ve kültür adına kazanımı fazla olan bir sözel derstir. Ezberlememiz gereken çok önemli tarihler ve yerler elbette vardır bunları göz ardı etmek olmaz ancak bir kaç tarih içinde tarihi ezberden ibaret görmek doğru olmaz. Bu derse çalışırken geçmiş yıllarda çıkmış LYS ve YGS soru ve cevaplarına bakabilir güvender ve fem gibi bilinen kaynaklarının konu anlatımlı soru banklarından da yardım alabilirsiniz.

XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti

Tebrikler - XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Eğer İtalya’ya dışarıdan gelen bilginler olmasaydı,Rönesans hareketi belki de hiç yaşanmayacaktı.” Bu sözü söyleyen bir tarihçinin “dışarıdan gelenler” ile kastettiği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Anadolu’nun Türkleşmesi ile buradan İtalya’ya göç eden Hristiyanlar
B
İstanbul’un fethinden sonra İstanbul’dan ayrılıp İtalya’ya giden Rumlar
C
Bizans yönetiminden memnun olmayan tekfurlar
D
İtalya’yı güvenli görerek buraya sığınan Hristiyan mülteciler
E
Bizans’taki mezhep kavgalarından kaçıp İtalya’ya yerleşenler
Soru 2
s2
A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 3
s3
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I ve III
Soru 4
s4
A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5
Osmanlı Devleti’nde ‘‘seyfiye’’ denilen askeri bürokrasinin Divanıhümayun’daki temsilcileri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Beylerbeyi ve sancak beyleri
B
Nişancı ve defterdarlar
C
Veziriazam, kubbealtı vezirleri ve kaptanı derya
D
Subaşı ve kadılar
E
Sadrazam ve müderrisler
Soru 6
s6
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 7
s7
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 8

Osmanlı topraklarında Hristiyanların kutsal saydığı Kudüs, Antakya ve Urfa’da pek çok tapınak ve kilise vardı. Osmanlı Devleti bu dini mekanlara zarar vermediği gibi buradaki halkı günlük yaşantısında da serbest bırakmıştı. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A
Osmanlı Devleti’nin milli bir devlet olduğunun
B
Hoşgörülü bir yönetimin var olduğunun
C
Hrıstiyanların sayısal çoğunluğu oluşturduğunun
D
Avrupa devletlerinin Osmanlı’ya karşı olan tutumlarının değiştiğinin
E
İslamiyet’in bölgede yayıldığının
Soru 9
s9
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 10
s10
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 11
s11
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Reform hareketlerinin sonuçlarından biri değildir?
A
Din adamlarına duyulan güven sarsılmıştır
B
Avrupa’da mezhep birliği bozulmuştur
C
Laik eğitim sistemine geçilmiştir
D
Halk dogmatik anlayıştan kurtulmuştur
E
Mevcut düzen korunmuştur
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git