17. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Avrupa’nın Genel Durumu Online Test

Merhaba arkadaşlar, çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettiğimiz şu günlerde tarih online testleri çözmeye ve bu testler sonunda eksik ve yanlışlarımızı görerek kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz değil mi? Test çözmekteki tek amaç elbette ki doğru yanlış sayısı değil zamanı da ölçmektir. Yoksa siz tüm sorulara dört saatte doğru yanıt verdiniz diyelim tamam başarılısınız ama ya zaman ne olacak. Ne yazık ki sizlere gireceğiniz hiç bir sınavda ne KPSS de ne LYS de ve de YGS de böylesine esnek bir zaman dilimi sunulmuyor gençler bu nedenle test çözerken gelişi güzel değil mutlaka zamana da dikkat ederek çözün. Bilinen güvenilir kaynaklardan olan fem, final ve güvender yayınlarınız cevaplı tarih soruları ve geçmiş yıllarda çıkmış tarih soruları da sizlere yol gösterici olacaktır.

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Avrupa’nın Genel Durumu

Tebrikler - XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Avrupa’nın Genel Durumu adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
XVIII. yüzyılda Avrupa devletleri“amaca ulaşmak için her türlü araca başvurmanın uygun olduğu” anlayışı ile dış politikalarına yön vermişlerdir. Buna göre yukarıda bahsedilen politikanın genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Merkantilizm
B
Makyavelizm
C
Milliyetçilik
D
Pozitivizm
E
Rasyonalizm
Soru 2
XVII. yüzyılın sonlarından itibaren Baltık Denizi’ne,Kırım’a, Karadeniz’e ve Boğazlara hakim olmayı dış politika haline getiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Rusya
B
Fransa
C
İtalya
D
İngiltere
E
İspanya
Soru 3
1774 yılında Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
A
Kırım’a bağımsızlık verilmesine
B
Rusya’nın kapitülasyonlardan faydalanmasına
C
Osmanlı Devleti’nin savaş tazminatı ödemesine
D
Rusya’nın Balkanlarda konsolosluk açabilmesine
E
Osmanlı’nın Kırım üzerindeki bütün haklarını kaybetmesine
Soru 4
Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda yürüttüğü temel politika aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çevre ülkelerle iyi ilişkiler yürütmek
B
Toprak bütünlüğünü korumak
C
İhracata hız kazandırmak
D
Yeni sömürgeler elde etmek
E
Fetih politikalarına son vermek
Soru 5
s5
A
Rusya, savaştan başarı ile çıkmıştır.
B
Rusya’nın, Lehistan üzerindeki etkisi artmıştır.
C
Rusya, Karadeniz politikasında engellenmiştir.
D
Rusya, Osmanlı egemenliğine girmiştir.
E
Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları alamamıştır.
Soru 6
Avrupalı bir kral: “Güçlü donanmamız ve diplomasiden iyi anlayan politikacılarımız sayesinde üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk kurmaya çalışıyorum.Osmanlı Devleti stratejik konumu, yer altı ve yer üstü kaynakları açısından ülkem için çok önemlidir.” ifadelerini kullanmıştır. Buna göre yukarıda bahsedilen Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A
Rusya
B
Fransa
C
İtalya
D
İngiltere
E
İspanya
Soru 7
Aşağıdaki yerlerden hangisi Pasarofça Antlaşması ile Avusturya’ya bırakılmıştır?
A
Selanik
B
Erdel
C
Boğdan
D
Belgrat
E
Bosna
Soru 8
XVIII.yüzyılda Avrupalı düşünürler; doğa, insan, akıl,din, tanrı, bilim gibi kavramları akıl, deney ve gözlem yoluyla yeniden tanımlama yoluna gittiler. Felsefelerini insanın kendi aklını kullanmaya başlaması olarak tanımlayan bu düşünürler; akıllarıyla kavrayamadıkları,deney ve gözlem yoluyla ispat edemedikleri bilgileri reddetme yoluna gittiler. Bu bilgiye göre XVIII. yüzyılda Avrupa’ya hakim olan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hümanizm
B
Aydınlanma düşüncesi
C
Merkantilizm
D
Hegelcilik
E
Realizm
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi III. Ahmet döneminde yapılan yeniliklerden biri değildir?
A
Matbaanın kurulması
B
Çiçek aşısının yapılması
C
İtfaiye ocağının kurulması
D
Kütüphanelerin açılması
E
Nizamıcedit ordusunun kurulması
Soru 10
s10
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11
s11
A
Lale Devri
B
Meşrutiyet Dönemi
C
Tanzimat Dönemi
D
I.Abdülhamit Dönemi
E
Fetret Devri
Soru 12
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geri alma umudu son bulmuştur?
A
İstanbul Antlaşması
B
Belgrat Antlaşması
C
Ziştovi Antlaşması
D
Yaş Antlaşması
E
Pasarofça Antlaşması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git