Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300-1453) Online Test

Merhaba arkadaşlar, 10. sınıf tarih online testlerimiz de sırada Osmanlı kültür ve medeniyeti bulunur ki bu da yine ilgimi çeken ve hem LYS hem de YGS sınavında çıkması muhtemel tarih soruları içinde yer alan bir konudur. Peki tarih dersine nasıl çalışılır derseniz yine sözel bir ders olduğu için öncelikle bol bol okumalı gerekirse güvender, fem gibi güçlü kaynakların yardımcı kaynaklarından özetleri de okuyarak konuyu kavradığınızdan emin olmalısınız. Gerekirse çok önemli yerleri, bilmeniz gereken tarihleri not alarak hatırlamanıza yardımcı olabilirsiniz. Daha sonra konu testi ve cevaplı testler yoluyla kendinizi ölçme değerlendirme yaparak o konu hakkında ne bildiğinizi ölçüp ona göre ya tekrar etmeli ya da öğrendiyseniz bir diğer konuya geçmelisiniz.

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300-1453)

Tebrikler - Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300-1453) adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Murat Dönemi’nde artan asker ihtiyacını karşılamak üzere Türklerden oluşan …………. birlikleri kuruldu. I. Murat Dönemi’nde ortaya çıkan ihtiyaç sonucunda Hristiyan çocuklarının orduya alınmasıyla ……………….. ..oluşturuldu. Paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A
Yaya ve Müsellemler - Azaplar
B
Cebeci - Lağımcılar
C
Tımar - Yeniçeri Ocağı
D
Tımarlılar - Humbaracılar
E
Bostancılar - Yeniçeri Ocağı
Soru 2
Doğrudan padişaha bağlı olan ve Türklerden seçilen atlı askeri birlikler babadan oğula geçmek üzere oluşturulmuştur. Sınırların güvenliğini sağlamak ve düşman ülkelerden bilgi toplamak gibi görevleri olan ocak aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akıncılar
B
Azaplar
C
Yeniçeriler
D
Cebeciler
E
Humbaracılar
Soru 3

Devşirme kanununa göre Osmanlı’da 14-18 yaş arası Hristiyan çocukları kapıkulu askeri yapılmıştır.İçlerinden saraya alınanlar enderundaki eğitimden sonra sadrazamlık gibi kadrolara getirilmişlerdir. Başlangıçta sadece Balkanlarda uygulanan kanun XV. yüzyıl sonlarından itibaren Anadolu’da da uygulanmıştır. Devşirme yapılacak bölgede, öncelikle çocuklarının devşirilmesini isteyen ailelerin çocukları değerlendirilmiştir.Kanuna göre iki ve daha fazla çocuğu bulunanların sağlıklı olan çocuğu tercih edilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Devşirilen çocuklar belli bir kurala göre yetiştirilmiştir.
B
Devşirme kanunu zamanla değişime uğramıştır.
C
Tek çocuğu olan ailelerden çocuk alınmamıştır.
D
Gönüllü ailelere öncelik verilmiştir.
E
Sadrazamlar devşirmelerden seçilmiştir.
Soru 4
Aşağıdaki kurumlardan hangisi dini-iktisadi bir yapıya sahiptir?
A
Ahî Teşkilatı
B
Mekkarî Teşkilatı
C
Tımar Sistemi
D
Menzil Teşkilatı
E
Sancak Usûlü
Soru 5
s5
A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 6
Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangilerinde top kullanmıştır?
A
Koyunhisar - I. Kosova
B
Maltepe - Niğbolu
C
I. Kosova - Niğbolu
D
Koyunhisar - Maltepe
E
Maltepe - Ankara
Soru 7
Osmanlı Devleti’nde en büyük ve en küçük idari birim aşağıdakilerden hangisidir?
A
Eyalet - Kaza
B
Eyalet - Köy
C
Eyalet - Sancak
D
Sancak - Köy
E
Sancak – Nahiye
Soru 8
Aşağıdaki teşkilatlanmalardan hangilerinin birbirine benzediği söylenemez?
A
İkta - Tımar
B
Divanı Saltanat - Divanı Hümayun
C
Reisül Bahr - Kaptanı Derya
D
Atabey - Lala
E
Miri arazi - Mülk arazi
Soru 9
s9
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
I, II ve IV
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda devlet işlerinin görüşüldüğü divanın, bir danışma organı olmaktan çok bir karar organı olduğunu gösterir?
A
Divan toplantılarının belli günlerde yapılması
B
Yaptığı işlere göre çeşitli adlar alması
C
Divanda büyük davaların görülmesi
D
Divanın gerekli görülen yerde toplanması
E
Divanı Hümayun’a padişahın başkanlık etmesi
Soru 11
Osmanlı Devleti’nde egemenliği tek elde toplayarak devletin sürekliliğini sağlama amacıyla hangi alanda düzenleme yapılmıştır?
A
Askeri
B
Sosyal
C
Veraset
D
Ticari
E
Dini
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?
A
Reaya: Yönetenler
B
Sakalar: Ordunun su ihtiyacını karşılayan sınıf
C
Ehli Hiref: Saray içi sanat örgütlenmesi
D
Çiftbozan: Toprağını boş bırakan köylüden alınan vergi
E
Mukataa: Geliri hazineye bırakılan topraklar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git