İlk Çağ Uygarlıkları Online Test

Merhaba arkadaşlar , ikinci testimiz ile az sonra baş başa bırakacağım sizi 🙂 sizden ricam sınav yaklaşmışken lütfen rehavete kapılmayın dört elle sarılın , sorularla bilgilerinizi pekiştirin sonuç olumlu olunca her şey çok daha güzel olacak. YGS de artık muhakeme gücü yüksek , yorum becerini ölçmeye dayalı sorular sorulmaktadır. Bu yüzden çok ça soru çözmenin ardından arkadaşlarınızla öğretmenlerinizle konuların , soruların kritiğini yapmanız da fayda sağlayacaktır. Bir taraftan da tarih dersi müfredatı sebebiyle öğrencilerin bilgi birikimine sahip olmalarını gerektiriyor. Bu şekilde bir çalışma yapmanız verimli olacaktır ve dolayısı ile enerjiniz artacaktır. Tabii zihninizin açık olması da önemli her gün mutlaka ceviz yemelisiniz 🙂 🙂 Hepinize sonsuz başarılar diliyorum 🙂

İlk Çağ Uygarlıkları

Tebrikler - İlk Çağ Uygarlıkları adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
s2
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 3
Tarihi Devirlere İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ gibi isimler verilmiştir.Bu ayrımın yapılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A
Önemli siyasi ve sosyal gelişmeler
B
Teknik keşifler
C
Dini inançlar
D
Askeri buluşlar
E
İnsanlar arasındaki kültürel etkileşim
Soru 4
Eski Taş (Paleolotik) Devri’nde insanlar henüz yerleşik yaşama geçmemiştir.Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu durumu doğrulamaz?
A
İnsanların avcılık yapması
B
Toplayıcılığın temel geçinme yollarından olması
C
Mağara duvarlarına resimler çizilmesi
D
Yağmalamanın yaygın olması
E
Takasda buğdayın kullanılması
Soru 5
Bakır Çağı’ndan itibaren insanlar metalden araç-gereç yapımına başlamışlardır.Maden işlemeciliğinde görülen gelişmelerde aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili olmuştur?
A
Yazının kullanımının yaygınlaşması
B
Ticari faaliyetlerin başlaması
C
Ekonominin tarıma dayanması
D
Ateşin kontrol altına alınması
E
Paranın kullanılmaya başlanması
Soru 6
s6
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 7
Tarih Öncesi Çağlar Kaba Taş, Yontma Taş, Cilalı Taş,Bakır, Tunç, Demir çağı olarak isimlendirilerek birbirinden ayrılmıştır.Buna göre Tarih Öncesi Çağların dönemlere ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmuştur?
A
İnsanların düşünceleri
B
Bölgelerin ekonomik durumu
C
İnsanların kullandığı araç-gereçlerin özelliği
D
Kültürlerarası etkileşimin varlığı
E
Yaşam yerlerinin birbirinden uzak olması
Soru 8
Tarih Öncesi Çağlara ait iki farklı yerleşim yerinde yapılan arkeolojik araştırmalar sonunda aynı özelliklere ait bulguların ele geçirilmesi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A
Bölgede tarım alanlarının çokluğunun
B
Her iki yerleşkenin ekonomik yönden kalkındığının
C
Bölgelerin üretici insanların barınma yeri olduğunun
D
Bölgeler arasında etkileşimin olduğunun
E
Bölgelerin birbirine uzak olduğunun
Soru 9
Tarih Öncesi Devirleri sırasıyla yaşayan bir yerde aşağıdakilerden hangisinin en alt katmanda bulunması beklenir?
A
Toprak kaplar
B
Taştan yapılmış silahlar
C
Tunçtan yapılmış heykelcikler
D
Bakırdan süs eşyalar
E
Demirden kılıçlar
Soru 10
s10
A
I ve III
B
I ve IV
C
II ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 11
Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinin deprem, salgın hastalık ya da savaşlar sonucunda yıkılmasına rağmen insanlar yeni yerleşimlerini yine bu bölgelerin yakınlarına yapmışlardır. Bu durumun ortaya çıkmasında bölgenin hangi özelliği daha etkili olmuştur?
A
Savunmanın kolay olması
B
Yaşam şartlarına elverişli olması
C
Göç yolları üzerinde olması
D
Farklı inançların bulunması
E
Kutsal kabul edilmesi
Soru 12
s12
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git