TBMM’nin Açılması, Ayaklanmalar ve Kurtuluş Savaşı Çözümlü Sorular Online

Merhaba arkadaşlar, tarih dersi online çözümlü deneme sınavlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. TBMM’nin Açılması, Ayaklanmalar ve Kurtuluş Savaşı konu başlıklı tarih sorularımızdan oluşan tarih denem sınavı ile sizlerleyiz. Gireceğiniz lys, ygs, kpss ve öss sınavlarında çıkması muhtemel sorulardan oluşan en azından kpss, lys ve ygs sınavlarında çıkmış ve çıkacak tarih konu başlıklarından derleyip oluşturduğumuz bu online testler sizler için çok faydalı olacaktır. Tarih konuları ile ne kadar çok yaprak test, tarih deneme sınavı, çözümlü tarih soru bankası çözerseniz tarih konularının aklınızda kalıcılığıda o denli yüksek olacaktır. Ayrıca geçmiş yıllarda çıkmış tarih sınavlarından, kpss çıkmış sorularından, ygs çıkmış tarih sorularından çözerekte sınavlara hazırlık aşamanızı verimli geçirebilir ve sınavlardaki başarınızı artırabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum…

TBMM'nin Açılması, Ayaklanmalar ve Kurtuluş Savaşı Çözümlü Sorular Online Test

Tebrikler - TBMM'nin Açılması, Ayaklanmalar ve Kurtuluş Savaşı Çözümlü Sorular Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
TBMM Misakımilli sınırlarından ilk tavizi aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra vermiştir?
A
I.İnönü
B
II.İnönü
C
Kütahya - Eskişehir
D
Sakarya
E
Büyük Taarruz
1 numaralı soru için açıklama 
TBMM Misakımilli'den ilk tavizi Savaşı'ndan sonra Moskova Antlaşması ile Batum'u Sovyet Rusya idaresinde bulunan Gürcistan'a bırakarak vermiştir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir?
A
Fransa ile Ankara Antlaşması'nın imzalanması
B
İtalyanların Anadolu'yu boşaltmaya başlamaları
C
Kars Antlaşması'nın imzalanması
D
Yunanlıların savunmaya çekilmeleri
E
İtilaf Devletleri bloğunun parçalanması
2 numaralı soru için açıklama 
İtalyanların Anadolu'yu boşatmaya başlamaları Sakarya Savaşı'nın değil II. İnönü Savaşı'nın sonuçları arasındadır. Sakarya Savaşı'nın sonunda İtalyanlar Anadolu'yu tamamen boşaltmışlardır.
Soru 3
A
Sevr Anlaşması’nın bazı değişikliklerle kabul edilmesi
B
Kapitülasyonların kullanımının devam etmesi
C
İstanbul'un uluslararası ticarete açılması
D
Türk halkının gerçek temsilcisinin TBMM olması
E
Saltanatın ve hilafetin kaldırılması
3 numaralı soru için açıklama 
Londra Konferansı'nda istanbul hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa'nın söz hakkını TBMM temsilcisine vermesiyle Türk halkının gerçek temsilcisinin TBMM olduğunu kabul ettiğini göstermiştir.
Soru 4
1921 Anayasası'nın (Teşkilat-ı Esasiye) ka­bul edilmesi aşağıdakilerden hangisinin so­nucudur?
A
TBMM'nin açılması
B
Misakımilli kararlarının kabulü
C
Birinci İnönü Muharebesi
D
Cumhuriyetin ilanı
E
Halifeliğin kaldırılması
4 numaralı soru için açıklama 
1921 Anayasası ya da Teşkilatı Esasiye Kanunu 20 Ocak 1921'de, I. İnönü Muharebesi'nde elde edilen zaferden sonra kabul edilmiştir.
Soru 5
blank
A
Meclisin adının ne olacağı
B
Hükümet kurma zorunluluğu
C
Meclis başkanının yetki ve sorumluluğu
D
Meclisin üstünlüğü
E
Meclisin seçtiği ve meclise karşı sorumlu hükümet
5 numaralı soru için açıklama 
M. Kemal Paşa'nın 24 Nisan 1920'de meclise sunduğu önergede Meclisin adının ne olacağı konusu yer almamıştır. Diğer konular yer almıştır.
Soru 6
blank
A
İki başlı yönetim anlayışına son verme isteği
B
Lozan Konferansı'nda daha güçlü bir heyet ile temsil edilmek
C
İstanbul Hükümetinin ülkeye hakim olma isteği
D
Ulusal egemenlik ilkesine geçilmek istenmesi
E
Saltanat makamının halifelik makamı ile ters düşmesi
6 numaralı soru için açıklama 
Saltanatın kaldırılmasının nedenleri A, B, C ve D seçeneklerinde verilmiştir. Saltanat makamı halifelik makamı ile ters düşmemiştir. Padişah aynı zamanda halifedir.
Soru 7
Aşağıdaki inkılâplardan hangisi Lozan Ant­laşmasından önce yapılmıştır?
A
Saltanatın Kaldırılması
B
Cumhuriyetin İlanı
C
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
D
Latin harflerinin Kabulü
E
Ankara'nın başkent yapılması
7 numaralı soru için açıklama 
Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalanmıştır. Saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırılmıştır. Diğerleri Lozan Antlaşması'ndan sonradır.
Soru 8
TBMM'nin imzaladığı antlaşmalardan han­gisi Sevr'in geçerliğini ortadan kaldıran ilk antlaşmadır?
A
Moskova Antlaşması
B
Batum Antlaşması
C
Gümrü Antlaşması
D
Lozan Antlaşması
E
Ankara Antlaşması
8 numaralı soru için açıklama 
Sevr Antlaşması'nın geçersizliği ilk kez Ermenilerle imzalanan Gümrü Antlaşması ile Ermenilerin Sevr'in kendilerine tanıdığı haklardan vazgeçmeleriyle olmuştur.
Soru 9
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
9 numaralı soru için açıklama 
Lozan Antlaşması'nın imzalanmasında II. ve III. durumlar etkili olmuştur.
Soru 10
blank
A
Toplumun fikir ayrılıklarından dolayı bölünmesi engellenmeye çalışılmıştır
B
Yeni Türk devletinin hükümeti belirleme şekli değişikliğe uğramıştır.
C
Kurtuluş Savaşı'nda çabuk karar alınması sağlanmıştır.
D
Kurtuluş Savaşı tek elden yürütülmeye çalışılmıştır.
E
Öncelikle ülkenin bağımsızlığı için çalışılmıştır.
10 numaralı soru için açıklama 
1921 Anayasası'nın bu özellikleri Yeni Türk devletinin hükümeti belirleme şeklini değiştirmemiştir. Bu gelişme cumhuriyetin ilanı ile ilgili değişiklikle ilgilidir. 1921 Anayasası'nın verilen özellikleri A, C, D ve E seçeneklerindeki yargılara neden olur.
Soru 11
blank
A
Fransa'nın güneydoğu Anadolu'yu boşaltması
B
İnönü muharebelerinin kazanılması
C
Ermenilerle Gümrü Antlaşması'nın imzalanması
D
Kafkas Devletleriyle Kars Antlaşması'nın imzalanması
E
İtilaf devletlerinin ateşkes önerisinde bulunması
11 numaralı soru için açıklama 
Mustafa Kemal'in İsmet Paşa'ya çektiği bu kutlama telgrafı İnönü Muharebelerinin özellikle (II. İnönü Muharebesi) kazanılmasından sonra olmuştur.
Soru 12
blank
A
I.İnönü Savaşı
B
II. İnönü Savaşı
C
Kütahya - Eskişehir Savaşı
D
Sakarya Savaşı
E
Büyük Taarruz
12 numaralı soru için açıklama 
Teşkilat-ı Esasiye ve İstiklal Marşı'nın kabul edilmeleri I. İnönü Savaşı'nın sonuçlan arasındadır.
Soru 13
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
13 numaralı soru için açıklama 
II. TBMM'nin açılmasında;I.TBMM'nin savaş şartlarında aşın yıpranmış olması ve bu meclisteki gruplarla(Tesanüt Islahat, Halk Zümresi gibi)inkılapları yapmanın mümkün olmayacağının anlaşılması etkili olmuştur.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalar arasında gösterilemez?
A
Koçgiri
B
Delibaş Mehmet
C
Şeyh Sait
D
Anzavur
E
Demirci Mehmet Efe
14 numaralı soru için açıklama 
I. TBMM 23 Nisan 1920'den 11 Ağustos 1923'e kadar görev yapmıştır. Şeyh Sait Ayaklanması 13 Şubat 1925'te çıkmıştır. Diğerleri milli mücadele ve I. TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalardır.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Konferansı'nda alınan kararlardan biri de­ğildir?
A
Boğazların uluslararası komisyon tarafından yönetilmesi
B
Karaağaç kasabasının Türkiye'ye bırakılması
C
Rodos ve 12 Ada'nın Yunanistan'a ait olması
D
Kapitülasyonların kaldırılması
E
Patrikhanenin İstanbul'da kalması
15 numaralı soru için açıklama 
Rodos ve 12 adanın Lozan'da Yunaistan'a değil İtalya'ya ait olduğu kararlaştırılmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git