Avrupa’daki Gelişmeler Online Test

Merhaba arkadaşlar, nasıl gidiyor bakalım çalışmalar umarım her şey yolundadır. Bu yorucu tempo içinde kendinize de vakit ayırıp sevdiğiniz şeyleri yapıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sürekli olarak ders çalışmak hem bedensel hem de zihinsel olarak sizi fazlasıyla yoracaktır bu nedenle çok fazla kendinizi kaptırmadan ara sıra sevdiğiniz şeyleri yapıp güzel ve kaliteli zaman geçirin. 10. sınıf tarih konuları son derece ilgi çekici ve zevkli konulardan oluşuyor. Güzelce okuyup anladıktan sonra önemli tarihleri ezberledikten sonra ygs olsun lys hatta KPSS olsun hiç birinden korkmayın kolaylıkla çözüp geçersiniz. Önemli olan bol test çözmek cevaplı soru bankalarından yararlanmak ve mutlaka deneme sınavlarına katılmalısınız. Hepinize bol şans…

Avrupa’daki Gelişmeler

Tebrikler - Avrupa’daki Gelişmeler adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşifleri kolaylaştıran etkenlerden biri değildir?
A
Pusulanın kullanılması
B
Coğrafya bilgisinin ilerlemesi
C
Kralların gemicileri desteklemesi
D
Kâğıt ve matbaanın kullanılması
E
Okyanuslara dayanıklı gemiler inşa edilmesi
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin sonuçlarından biri değildir?
A
Hristiyanlık yeni yayılma alanları buldu
B
Yeni kıta ve adalar keşfedildi
C
Avrupa’da Rönesans hareketi başladı
D
Yeni bitki ve hayvan türleri keşfedildi
E
Pozitif düşünce önem kazandı
Soru 3
s3
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 4
s4
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 5
s5
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6
s6
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7
s7
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 8

Ortaçağ Avrupa’sında Kilise tarafından her şeyin din kuralları ile açıklandığı skolastik düşünce hakimdir.Kiliseye aykırı bir görüş öne sürmek suçtur. Bu sebepten ötürü bir çok bilim adamı engizisyon mahkemelerinde yargılanarak cezalandırılmıştır. Skolastik düşünce Rönesans hareketi ile birlikte yıkılmıştır. Bu bilgilere göre Rönesans hareketinden sonra Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?

A
Akıl ve bilimin önem kazanması
B
Deney ve gözlem yönteminin kullanılması
C
Dogmatik düşüncenin kabul görmesi
D
Özgür düşünce ortamının oluşması
E
Bilimsel çalışmaların hızlanması
Soru 9
XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa’da bilim, sanat ve edebiyat alanındaki gelişmelere “Rönesans” denir. Rönesans hareketi ilk olarak İtalya’da başlamıştır Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin İtalya’da başlamasının nedenlerinden biri değildir?
A
Katolik mezhebine mensup olması
B
Sanatçıların desteklenmesi
C
Özgür düşünce ortamına sahip olması
D
Ticaret yolları üzerinde bulunması
E
İslam uygarlıkları ile yakın ilişki içinde olması
Soru 10
İbni Sina’nın tıp alanındaki, İbni Heysem’in ise fizik ve astronomi alanındaki eserleri yıllarca Avrupa’da ders kitabı olarak okutulmuştur. Yine Avrupalılar kağıt yapımını İtalyan tüccarlar vasıtası ile Müslümanlardan öğrenmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Avrupa, bilim alanında zamanla Müslümanlardan üstün konuma gelmiştir.
B
Batı, bilim ve kültürün gelişmesinde İslam dünyasından etkilenmiştir.
C
İslam dünyası yetiştirdiği bilim adamlarını değerlendirememiştir.
D
Avrupalı tüccarlar Müslümanlar ile yaptıkları ticaret sayesinde zenginleşmiştir.
E
İbni Sina ile İbni Heysem Avrupa’daki okullarda ders vermiştir.
Soru 11
Coğrafi keşifler ile birlikte zenginleşen Avrupa’da bilim,sanat ve edebiyata ilgi artmış, sanatçıları koruyan Mesen adında bir sınıf ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında mesen sınıfı etkili olmuştur?
A
Rönesans
B
Dogmatizm
C
Reform
D
Feodalite
E
Mutlakiyet
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin sonuçlarından biri değildir?
A
Kiliseye duyulan güven azaldı
B
Avrupa’da deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce önem kazandı
C
Avrupa’da her alanda yeni bir dünya görüşü ortaya çıktı
D
Avrupa’da mezhep birliği parçalandı
E
Avrupa’da akıl ve bilimin önemi arttı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git