Osmanlı Kültür Medeniyeti Online Test Çöz – 2

Osmanlı devletini büyütüp geliştiren ve 600 yıl sürmesini sağlayan savaşların kazanılması değildir, savaşların kazanılması bir sonuçtur. Asıl neden Osmanlının güçlü ve köklü bir medeniyetinin olmasıdır. Bu bağlamda Osmanlı Kültür Medeniyetine özel bir önem vermek gerekiyor. Bu konuyla ilgili size hazırladığımız 2. online test bu. Bir önceki hazırladığımız Geçmiş Yıllarda Çıkmış Osmanlı Kültür Medeniyeti Soruları Online Test – 1 mutlaka çözmelisiniz. Bu test soruları da bir önceki test soruları da tamamen tarih geçmiş yıllarda çıkmış sorulardan oluşmaktadır. KPSS tarihte ve LYS tarihte başarılı olabilmek için kesinlikle daha önce çıkmış tarih sorularını çözmelisiniz.

Aşağıdaki tarih online testimizde bulunan tüm sorular çözümlüdür. Başarılar diliyoruz.

OSMANLI KÜLTÜR MEDENİYETİ 2

Tebrikler - OSMANLI KÜLTÜR MEDENİYETİ 2 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devleti’nde gelir ve giderlerin denetimi asağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır? 1999 DMS
A
Nişancı
B
Defterdar
C
Kazasker
D
Beylerbeyi
E
Sancakbeyi
1 numaralı soru için açıklama 
Geiir gider denetimi defterdarın görevidir.Yanıt: B
Soru 2
Osmanlılarda devlete ait olan topraklardan tımar aşağıdakilerden hangisine verilirdi ? 1999 DMS  
A
Yöredeki kadıya
B
Tahttaki padişaha
C
Yönetime yakın subaşılarına
D
Başarılı askerlere
E
Savaşa katılan sadrazama
2 numaralı soru için açıklama 
Tımar; devlet memurlarına ve başarılı askerlere maaş karşılığı verilen topraklardır.Yanıt: D
Soru 3
Osmanlı devletinde resmi törenlerin büyük bir önemi vardı.Asağıdakilerden hangisi resmi tören düzenlenen durumlardan biri değildir ? 1999 DMS  
A
Ordunun büyük bir sefere çıkması
B
Şehzadenin doğumu
C
Padişahın Cuma namazına gidişi
D
Padişahın Mekke'ye hediyeler göndermesi
E
Esnaf gruplarının sanat ve ticaret ürünlerinin sergilemesi
3 numaralı soru için açıklama 
Törenler devletin resmi ve Özel günlerinde düzenlenirdi Esnaf grubunun sergisinde tören düzenlenmez.Yanıt: E
Soru 4
Osmanlı devletinde yeni bir padişah tahta geçince birbirinin aynı iki mühür yaptırılırdı.Biri padişahta olan bu mühürlerden diğeri hangi görevliye verilirdi? 1999 DMS
A
Sadrazam
B
Anadolu Beylerbeyi
C
Rumeli Beylerbeyi
D
Subaşı
E
Kadı
4 numaralı soru için açıklama 
Devletin ikinci adamı sadrazamdır Sadrazamın görevlerinden bir de padişahın mührünü taşımaktır.Yanıt: A
Soru 5
Anadolu Selçuklu paralarını Osmanlı paralarından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? 1999 DMS  
A
Belli ağırlıkta olması
B
Değerli madenlerden kesilmesi
C
Üzerinde sultanlann portreleri ve aslan resimlerinin bulunması
D
Yapımında kullanılan maddelere göre adlandırılması
E
Hükümdarın emriyle kesilmesi
5 numaralı soru için açıklama 
Selçukluların kullandığı paraların üzerinde sultan portreleri ve hayvan resimleri bulunurdu ancak Osmanlı devletinin paralarında böyle bir şey görülmemiştir Yanıt: C
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Ahi topluluğu olarak örgütlenmiştir? 1999 DMS
A
Esnaflar
B
Asker
C
Kadılar
D
Müderrisler
E
Melikler
6 numaralı soru için açıklama 
Esnafların kendi aralarında kurdukları dini ve ekonomik özellik taşıyan teşkilata ahilik deniyordu.Yanıt: A
Soru 7
Osmanlı minyatüründe; I Konunun ayrıntılarla çizilmesi II İnsan figürlerinin büyüklüğünün kişilerin mevki ve rütbeleriyle orantılı olarak değişmesi III Perspektif kurallarına uyulması IV. Manzara ve çiçek resimlerinin yapılması Özelliklerinden hangileri yoktur? 1999 DMS    
A
I ve III
B
III ve IV
C
Yalnız IV
D
Yalnız III
E
Yalnız II
7 numaralı soru için açıklama 
Minyatür sanatında cisimlerin yakınlık ve uzaklığına dikkat edilmezdi yani perspektif kuralları bulunmamaktadır Yanıt: D
Soru 8
Osmanlı devletinde aşağıdakilerden hangisi yürütmede padişahı doğrudan temsil etmez? 1999 DMS
A
Lala
B
Kadı
C
Voyvoda
D
Sadrazam
E
Tımarlı sipahi
8 numaralı soru için açıklama 
Lala şehzadelerin eğitimi için görevlendirilen eğitmenlerdi. Sadrazam, kadı, tımarlı sipahi voyvoda devletin çeşitli işlerinde padişah adına görev yaparlardı.Yanıt: A
Soru 9
Osmanlı devleti Tımar sisteminden I Vergilerin toplanması II Yargılama işlemlerinin kısa sürede bitirilmesi İli Asker yetiştirilmesi IV Dirlik bölgelerinin yönetilmesi Amaçlarından hangileri için yaralanmıştır? 1999 DMS
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I, III ve IV
E
II,III ve IV
9 numaralı soru için açıklama 
Tımar sistemiyle dirlik sahipleri vergi toplar asker yetiştirir, bölgenin asayişini sağlar ve o bölgeyi padişah adına yönetirlerdi Yargıyla bir ilgisi yoktur.Yanıt: D
Soru 10
Osmanlı devletinde aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun’un görevlerinden biridir? 1999 DMS
A
Fetva verme ve fetvaların uygulanmasını sağlama
B
Halktan gelen şikâyetleri dinleme ve karara bağlama
C
Sadrazam atama ve hakkında soruşturma açma
D
Ferman yazma ve imzalama
E
Padişahın yaptıklarını denetleme
10 numaralı soru için açıklama 
Ferman yazma ve imzalama padişahın görev ve yetkilerindendir.Yanıt: B
Soru 11
Osmanlı devletinde XVI yada yapılan nüfus yazımında aşağıdakilerden hangisinin saptanması amaçlanmıştır? 1999 DMS
A
Kadın erkek sayısı
B
Okuryazar oranı
C
İşsizlik oranı
D
Nüfus artış oranı
E
Vergi yükümlüleri
11 numaralı soru için açıklama 
Osmanlıda en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi vergiydi. Devlet vergi yükümlülerini belirlemek için böyle bir uygulamaya gitmiştir.Yanıt: E
Soru 12
Osmanlıda toplumu oluşturan kesimlerin belirlenmesinde "Millet sistemi" uygulanmıştır.Bu sistemde alınan temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? 1999 DMS
A
Meslek grubu
B
Dini İnanç
C
Nüfus oranı
D
Kültürel düzey
E
Ekonomik durum
12 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı devletinde halk inanışlara göre millet sayılmış ırk prensibi dikkate alınmamıştır Millet Müslüman ve gayrimüslim olmak üzere ikiye ayrılmıştır.Yanıt: B
Soru 13
Osmanlı Devletinde I Köylü II. Zanaatkar III. Tüccar IV. Bilgin Gruplarından hangileri‘ reaya’ sayılmamıştır? 1999 DMS
A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
Yalnız IV
D
I ve IV
E
II ve III
13 numaralı soru için açıklama 
Reaya yönetilen sınıftır devlete vergi öder ve yönetime katılmaz Bilginler ilmiye sınıfındadır.Yanıt: C
Soru 14
Osmanlı devletinde aşağıdakilerden hangisi esnafı denetleme yetkisine sahiptir ? 1999 DMS  
A
Cizyedar
B
Tımarlı sipahi
C
Mültezim
D
Muhtesip
E
Vakıf yönetimi
14 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı devletinde esnafı denetleme ve din kurallarına uygun hareket edip etmediğini takip eden görevli muhtesiptir.Yanıt: D
Soru 15
Türkiye’de müzeciliğin kurucusu kimdir? 1999 DMS
A
Şeker Ahmet Paşa
B
Osman Hamdi Bey
C
Süleyman Seyyid
D
Halil Paşa
E
Osman Nuri Bey
15 numaralı soru için açıklama 
Türkiye de müzecilik 1882 yılında Osman Hamdi Bey ile başlamıştır Yanıt: B
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git