Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Çözümlü Sorular Online Test

Merhaba arkadaşlar, tarih dersi online çözümlü deneme sınavlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Milli Mücadele konu başlıklı tarih sorularımızdan oluşan on soruluk çözümlü soru bankası ile sizlerleyiz. Gireceğiniz lys, ygs, kpss ve öss sınavlarında çıkması muhtemel sorulardan oluşan en azından kpss, lys ve ygs sınavlarında çıkmış ve çıkacak tarih konu başlıklarından derleyip oluşturduğumuz bu online testler sizler için çok faydalı olacaktır. Tarih konuları ile ne kadar çok yaprak test, tarih deneme sınavı, çözümlü tarih soru bankası çözerseniz tarih konularının aklınızda kalıcılığıda o denli yüksek olacaktır. Ayrıca geçmiş yıllarda çıkmış tarih sınavlarından, kpss çıkmış sorularından, ygs çıkmış tarih sorularından çözerekte sınvalara hazırlık aşamanızı verimli geçirebilir ve sınavlardaki başarınızı artırabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum…

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Çözümlü Sorular Online Test

Tebrikler - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Çözümlü Sorular Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
1 numaralı soru için açıklama 
Milli Mücadele Döneminde Temsil Heyeti Sivas Kongresi'nden sonra Damat Ferit Paşa'nın düşmanca tavrı nedeni ile İstanbul ile resmi ilişkileri kesmiştir. Bu durum karşısında Padişah, Damat Ferit Paşa yerine Ali Rıza Paşa'yı getirmiştir. Yeni hükümet ise Temsil Heyeti ile Amasya Görüşmesi'ni yapmak zorunda kalmıştır. Bu gelişmeler Temsil Heyetinin gücünün önemsendiğini gösterir. Ancak Bilecik Görüşmesi Temsil Heyeti ile yapılmamıştır. TBMM açıldıktan sonra 5 Aralık 1920'de gerçekleşmiştir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi'nin sonuçları arasında gösterilemez?
A
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur.
B
Manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir.
C
Temsilciler Kurulunun görev ve yetkileri ulusal düzeye çıkarılmıştır.
D
Damat Ferit Paşa Hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştır.
E
Temsilciler Kurulunun üye sayısı arttırılmıştır.
2 numaralı soru için açıklama 
Manda ve Himaye ilk kez Erzurum Kongresi'nde reddedilmiştir. A, C, D ve E seçeneklerindeki gelişmeler Sivas Kongresi'nin sonuçlarıdır.
Soru 3
Aşağıdakılerden hangisi,  Amasya Genel­gesinde yer almaz?
A
TBMM'nin Ankara'da toplanması gerektiği
B
İstanbul Hükümetinin üzerine aldığı vazifeyi yerine getiremediği
C
Milli Mücadele'nin halka maledileceği
D
Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacağı
E
Alınan kararların gizli tutulması gerektiği
3 numaralı soru için açıklama 
TBMM'nin Ankara'da toplanacağı 19 Mart 1920 tarihli genelge ile duyurulmuştur. B, C, D ve E seçeneklerindeki kararlar Amasya Genelgesi ile ilgilidir.
Soru 4
blank
A
İtilaf Devletlerinin meclisin çalışmalarından memnun olmadığı
B
İstanbul Hükümetinin itilaf devletlerinin denetiminden çıktığı
C
Meclisin Kurtuluş Savaşı'na destek vermesinin engellendiği
D
İtilaf Devletlerinin halkın isteklerinİ hiçe saydığı
E
Milli Mücadele'nin Ankara'dan yapılması gerekliliğinin ortaya çıktığı
4 numaralı soru için açıklama 
İtilaf Devletlerinin Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin Misakımilli kararını alması üzerine bu meclisi kapatmaları A, C, D ve E seçeneklerinde verilenleri gösterir. Kararı hükümet değil meclis almıştır. Dolayısıyla hükümet denetimden çıkmamıştır.
Soru 5
Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisiyle Milli Mücadele'yi daha geniş alana yaymayı başarmıştır?
A
Ali Galip'e rağmen Sivas Kongresi'nin toplanmasıyla
B
Amasya Genelgesi'nin silah arkadaşları tarafından imzalanmasıyla
C
Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin yapılmasıyla
D
İzmir'in işgal edilmesiyle
E
Temsil Heyetinin Sivas'tan Ankara'ya gelmesiyle
5 numaralı soru için açıklama 
Mustafa Kemal Milli Mücadeleyi tüm vatana yaymak için Sivas Kongresi'nin toplanmasını sağlamıştır.
Soru 6
blank
A
Havza Genelgesi
B
Amasya Genelgesi
C
Sivas Kongresi
D
Erzurum Kongresi
E
Amasya Görüşmesi
6 numaralı soru için açıklama 
Milli Mücadele hazırlık döneminde ilk kez Erzurum Kongresi'nde yabancı ülkelerden ulusal bağımsızlığımıza ve bütünlüğümüze saygılı olması koşulu ile yardım alınabileceği belirtilmiştir.
Soru 7
Mustafa Kemal, milletin kendi kaderini ken­disinin çizmesi gerektiğini ilk defa nerede belirtmiştir?
A
TBMM'nin açılışında
B
Amasya Protokolünde
C
Misakımilli'de
D
Amasya Tamiminde
E
Bilecik Görüşmesinde
7 numaralı soru için açıklama 
Mustafa Kemal milletin kendi kaderini kendisinin çizmesi gerektiğini ilk kez Amasya Genelgesi'ndeki "Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır." kararı ile belirtmiştir.
Soru 8
Misakımilli ilkeleri belirlenirken aşağıdakilerden hangisinin dikkate alındığı söylene­mez?
A
VVilson İlkeleri
B
Azınlık hakları
C
Ulusal bağımsızlık
D
Yabancı devletlerin düşünceleri
E
Ekonomik bağımsızlık
8 numaralı soru için açıklama 
Misakımilli'nin evrensel dayanağı VVilson keleri, ulusal dayanağı ise Erzurum ve Sivas Kongreleri kararlarıdır. Sınırlar, halkoylaması, azınlıklar, boğazlar, kapitülasyonlar ve dış borçlar konularında Türk ulusunun barış önerisi ve tezidir. Yabancı devletlerin düşünceleri söz konusu değildir.
Soru 9
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
9 numaralı soru için açıklama 
Mustafa Kemal Milli Mücadele'nin ilk yıllarında mücadeleye İstanbul Hükümetini de çekmek için Amasya Görüşmelerini yapmış, Mebusan Meclisinin toplanmasına çalışmıştır. Sivas Kongresi'ne İstanbul hükümeti karşı çıkmıştır.
Soru 10
Havza Genelgesi'nin kararlarının aşağıdaki­lerden hangisi üzerinde etkili olduğu savu­nulabilir?
A
Cemiyetlerin tek çatı altında birleştirilmesine
B
Sivil ve askeri yöneticilerin işgallere karşı mitingler düzenlemesine
C
Mustafa Kemal'in askeri görevinden istifa etmesine
D
Son Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanmasına
E
Erzurum kongresine Anadolu'dan katılımın artmasına
10 numaralı soru için açıklama 
Havza Genelgesi ile işgallere karşı protesto mitinglerinin düzenlenmesi ve ulusal hakların savunulması istenmiştir. Genelgeden sonra ülkenin birçok yerinde mitinglerin yapılması bu genelgenin etkili olduğunun göstergesidir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git