Geçmiş Yıllarda Çıkmış Osmanlı Kültür Medeniyeti Soruları Online Test – 1

Gerek KPSS gerek YGS – LYS gerekse ÖSYM ve MEB’in yaptığı diğer merkezi sınavlarda tarih dersinde en çok soru sorulan ünitelerden biri de Osmanlı Kültür ve Medeniyeti. Bu konu bu kadar önemli olduğu için biz de geriye dönük ciddi bir araştırma yaptık ve şu ana kadar Geçmiş Yıllarda Çıkmış Osmanlı Kültür Medeniyeti ilgili çıkmış soruları online test soruları haline getirdik. Sadece online sorular haline getirmekle kalmadık çözümleri ile birlikte hazırladık. Özellikle tarihte sorun yaşayan siz sevgili öğrencilerimize bu şekilde çok daha faydalı olabileceğimizi düşündük. Soruları çözmeye başladığınızda eminiz ki siz de bu düşüncemize katılacaksınız.

Tarih dersinde başarılı olmak istiyorsanız konuyu çalıştıktan sonra ilk yapmanız gereken şey çözümlü online tarih testleri çözmek olmalı.

 

OSMANLI KÜLTÜR MEDENİYETİ 1

Tebrikler - OSMANLI KÜLTÜR MEDENİYETİ 1 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devletinde Tımar Sistemime ulaşılmak istenen hedefler arasında asağıdakilerden hangisi yoktur? 1975-ÜSS  
A
Askerleri teşvik etmek
B
Araziden daha iyi faydalanmak
C
Askerlik masraflarını azaltmak
D
Ülkeyi bayındır hale getirmek
E
Devlet gelirlerini yükseltmek
1 numaralı soru için açıklama 
Tımar sisteminin devlete maddi getirisi olmayıp parasız asker yetiştirme toprağın boş kalmasını engelleme konularında fayda sağlamış bir sistemdir.Yanıt: E
Soru 2
Osmanlılarda toprağı kullanma hakkı, devletin denetimi altında halka verilmişti.Devlet,toprağını iyi kullanmayan ve arka arkaya üç yıl boş bırakanların topraklarını ellerinden alıp başkalarına verirdi.Böyle bir uygulamanın en önemli amacı ne olabilir? 1984 ÖSS  
A
Toprak sahiplerinden vergi almak
B
Devlet memurları ve askerlerin maaşlarını toprak gelirleriyle ödemek
C
Topraklar üzerindeki haklarını korumak
D
Üretimin sürekliliğini sağlamak .
E
Üreticilere yardımcı olmak
2 numaralı soru için açıklama 
Osmanlılarda toprağı kulanma hakkı, devletin denetimi altında halka verilmişti Devlet toprağını iyi kullanmayan ve arka arkaya üç yıl boş bırakanların topraklarını ellerinden alıp başkalarına verirdi Bunun en önemsi amacı toprakların boş kalmasını engellemektir.üretimin sürekliliğini sağlamaktır.Yanıt: D
Soru 3
Asağıdakilerden hangisinde, Mimar Sinan’ın çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemlerinde yaptığı camiler bu sıraya uygun olarak verilmiştir? 1986 ÖYS  
A
Şehzade- Süleymaniye - Selimiye
B
Süleymaniye - Şehzade Selimiye
C
Selimiye - Süleymaniye -Şehzade
D
Selimiye - Şehzade- Süleymaniye
E
Şehzade- Selimiye- Süleymaniye
3 numaralı soru için açıklama 
Çıraklık: Şehzade Kalfalık: Süleymaniye Ustalık: Selimiye Yanıt: A
Soru 4
Asağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinde“dirlik’ sistemiyle ulaşılmak istenen hedeflerden biri değildir? 1989 ÖYS  
A
Askeri masrafları karşılama
B
Devlet gelirlerini artırma
C
Askeri savaşa hazırlama
D
Topraktan daha iyi yararlanma
E
Ülkeyi bayındır hale getirmek
4 numaralı soru için açıklama 
Dirlik sisteminde devlet gelirini arttırma düşüncesi görülmemiştir.Yanıt: B
Soru 5
Osmanlı Devleti topraklarından, haslar hanedan mensuplarına ve vezirlere zeametler kadılara tımarlar askerlere kiraya verilirdi. Bu uygulamada, devlet topraklarının kiraya verileceği kişilerin idari mevkileri ile asağıdakilerden hangisi arasında bir paralellik kurulmaya çalışılmıştır? 1987 ÖSS  
A
Toprakların gelirleri
B
Halkın yaşam biçimi ve düzeyi
C
Kişilerin yetişmiş olduğu yöreler
D
Toprakların yerleşim merkezlerine yakınlığı
E
Kişilerin ihtiyaçları
5 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı devletinde toprak gelirleriyle kişilerin idari rütbesi arasında paralellik bulunmaktadır.Yanıt: A
Soru 6
Osmanlı İmparatorluğunda asağıdakilerden hangisi temel idare birimidir? 1987-ÖYS
A
Eyalet
B
Has
C
Zeamet
D
Vakıf
E
İmaret
6 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı da idare: Eyalet-Sancak-Kaza-Köy şeklindedir.Yanıt: A
Soru 7
Osmanlı Devleti yönetiminde belli dönemlerde  geçerli olmuş ilkelerden bazıları şunlardır: I- Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır II- Devlet yönetimi hükümdar ile oğullarına verilmiştir.III- Yönetim hanedanın en yaşlı üyesinin hakkıdır.Bu ilkeler asağıdakilerden hangisi ile ilgili anlayışı ortaya koymaktadır? 1989 ÖSS
A
Bağımsızlık
B
Adalet
C
Egemenlik
D
Halkçılık
E
Eşitlik
7 numaralı soru için açıklama 
Verilenier..Osmanlı devlerinde veraset sistemini yansıtmaktadır Bu sistem devletin nasıl yönetileceğini gösterir yani egemenliğini tanımlar.Yanıt: C
Soru 8
Asağıdakilerden hangisi Osmanlılarda Tımar sahibi” nin yetkilerinden biri değildir? 1990 ÖYS
A
Cebelü yetiştirme
B
Vergi toplama
C
Toprağın işletilmesini sağlama
D
Köylüyü yargılama
E
Asker toplama
8 numaralı soru için açıklama 
Tımar sahibinin yargıda görevi bulunmamaktadır.Yanıt: D
Soru 9
Osmanlı Devleti’nde ürün üzerinden peşin olarak alman ve giderek köylü üzerinde ağır bir yük haline gelen vergi asağıdakilerden hangisidir? 1990 ÖYS  
A
Çift Bozan
B
Ağnam
C
Aşar
D
Avarız
E
Cizye
9 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devletinde ürün üzerinden peşin olarak alınan ve giderek köylü üzerinde ağır bir yük haline gelen vergi aşar vergisidir.Yanıt: C
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda devlet işlerinin görüşüldüğü ’Divan"ın, bir karar organı olmaktan çok bir danışma organı olduğunu gösterir? 1991 ÖSS  
A
Divan görüşmelerinin belli günlerde yapılması
B
Divanın  gerekli görülen yerde toplanması
C
Görüldüğü işlerin özelliklerine göre çeşitli adlar alması
D
Kararlarda son sözün padişaha ait olması
E
Divan da büyük davalara bakılması
10 numaralı soru için açıklama 
Kararlarda son sözün padişaha ait olması divanın kara meclisinden ziyade danışma meclisi olduğunu gösterir.Yanıt: D
Soru 11
Osmanlı İmparatorluğunda hattatlığın yaygın bir meslek olması, asağıdakilerden hangisini geciktiren nedenlerden biridir? 1992 ÖYS  
A
Esnaf teşkilatlarının kurulmasını
B
Dini kitapların matbaada basılmasını
C
Medreselerin yaygınlaşmasını
D
Arapçanın bilim dili olmasını
E
Ciltçilik sanatının gelişmesi
11 numaralı soru için açıklama 
Osmanlıda hattatlığın yaygın olması dini kitapların matbaada basılmasını geciktirmiştir.Yanıt: B
Soru 12
Osmanlı Devletinde toprağını boş bırakan köy lüdenalman vergiye ne ad verilirdi? 1992 ÖYS  
A
Çiftbozan
B
Öşür
C
Avarız
D
Haraç
E
Cizye
12 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti'nde toprağını boş bırakan köylüden alınan vergiye çiftbozan denirdi.Yanıt: A
Soru 13
Fatih döneminde, devlet adamı yetiştirmek amacıyla Topkapı Sarayında açılan okul aşağıdakilerden hangisidir? 1994 ÖYS
A
Mekteb-i Uluni-u Edebîye
B
Mekteb-i Maarif-i Adliye
C
Enderun Mektebi
D
Süleymaniye Medreseleri
E
Mekteb-i Rüşdiye
13 numaralı soru için açıklama 
Fatih döneminde, devlet adamı yetiştirmek amacıyla Topkapı Sarayında açılan okul Enderun mektebidir.Yanıt: C
Soru 14
Asağıdakilerden hangisi divan üyelerinden“nişancı”nın görevlerinden biridir? 1997 ÖYS
A
Has zeamet ve tımar defterlerini tutmak
B
Devlet işleri hakkında fetva vermek
C
Divana başkanlık etmek
D
Kadı ve müderrisleri atamak
E
Sadrazam sefere çıktığında ona vekalet etmek
14 numaralı soru için açıklama 
Has, zeamet ve tımar defterlerini tutmak nişancının görevlerindendir.Yanıt: A
Soru 15
İlk Türk matbaasında bazı kitapların basılması yasaklanmıştır.Bu kitaplar aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir? 1999 KMS
A
Din
B
Tarih
C
Coğrafya
D
Teknik
E
Siyaset
15 numaralı soru için açıklama 
Matbaanın kurulmasından sonra şeyhülislamdan alman fetvaya göre din kitaplarının dışındaki kitapların basılmasına izin verilmiştir.Yanıt: A
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git