Osmanlı Devletin’de Kültür ve Uygarlık Çözümlü Sorular Online Test

Merhaba arkadaşlar, tarih dersi konuları ile ilgili çözümlü online testler çözmeye ve başarımızı artırmaya devam ediyoruz. Sizler için Osmanlı Devletin’de Kültür ve Uygarlık konu başlıklı tarih sorularından ve çözümlerinden oluşan faydalı bir online test daha hazırladım. Testimize katılarak gireceğiniz kpss, lys, ygs ve sbs sınavlarında başarınızı artırabilirsiniz. Online testimizdeki tarih konularından oluşan soru bankalarının ayrıntılı çözümlerinin bulunması ve cevap anahtarlarının olması sayesinde yanlış cevap sayısınla doğru cevap sayınızı karşılaştırıp kendinizi ölçerek gerek kpss tarih sorularında gerekse ygs ve lys tarih sorularında yanlışlarınızı en aza indirmiş olursunuz. Tairh deneme sınavı niteliğinde olan tıpkı yaprak testlerde olduğu gibi çözümlü tarih test sorularından oluşan online testimizi şimdi çözün, başarılar.

Osmanlı Devletin'de Kültür ve Uygarlık Çözümlü Sorular Online Test

Tebrikler - Osmanlı Devletin'de Kültür ve Uygarlık Çözümlü Sorular Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devleti'nde defterdarın görevi gü­nümüzdeki hangi bakanlık tarafından yürü­tülmektedir?
A
Maliye
B
Eğitim
C
Adalet
D
Bayındırlık
E
İçişleri
1 numaralı soru için açıklama 
Osmanlılarda defterdar maliye ve ekonomiden sorumlu olan görevlidir. Bu nedenle günümüzün maliye bakanlığına benzer.
Soru 2
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I,II ve III
2 numaralı soru için açıklama 
Divan-ı Hümayun önemli devlet meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı bir kuruldur. Ancak aldığı kararlar hükümdar onayı ile geçerli olur. Bu nedenle danışma kuruluna benzer. Ayrıca padişahın onay verdiği kararları hayata geçirdiği için yürütme gücünü kullanır. Fakat kanun yapma yetkisi yoktur. Yasama gücünü kullanamaz. Yasama gücü padişaha aittir.
Soru 3
Osmanlı ordusunun Türklerden oluşan, en kalabalık ve en önemli birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tımarlı Sipahiler
B
Yeni Çeriler
C
Cebeciler
D
Akıncılar
E
Müsellemler
3 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı ordusunun Türklerden oluşan en kalabalık ve en önemli birimi Tımarlı sipahilerdir.
Soru 4
Osmanlılarda olağanüstü hallerde (savaş, kıtlık, doğal afet gibi) padişahın emriyle alı­nan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tekalif-i Ağnam
B
Tekalif-i Avarız
C
Bac-ı Bazar Resm-i
D
Çift Resm-i
E
Mücerret
4 numaralı soru için açıklama 
Osmanlılarda olağanüstü hallerde halktan toplanan vergi Tekalif-i Avarız'dır.
Soru 5
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I,II ve III
5 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti'nde Tımarlı sipahilerin geçimlerini dirlik sahibi karşılamıştır. Yardımcı kuvvetler ise savaşta elde edilen ganimetten pay almışlardır. Yani devlet bunlara herhangi bir ödeme yapmamıştır. Ancak Kapıkulu askerlerine üç ayda bir ulufe denilen maaş verilmiştir.
Soru 6
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I,II ve III
6 numaralı soru için açıklama 
Dirlik sisteminin amaçları arasında tarımsal üretimin artması ve ordunun asker ihtiyacının karşılanması vardır. Dirlik sahibi üretimi denetler ve cebeli denilen atlı asker yetiştirirdi. Ancak özel mülkiyet ile ilgisi yoktur.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi dirlik sisteminin bozulmasının doğrudan sonuçlarından biri değildir?
A
Tarımsal üretimin azalması
B
Adalet ve hukuk sisteminin bozulması
C
Tımarlı sipahi ordusulrıun bozulması
D
Asayiş ve güvenliğin bozulması
E
Ekonominin bozulması
7 numaralı soru için açıklama 
Adalet ve hukuk sisteminin bozulması Dirlik sistemi ile doğrudan ilgili değildir. Ulema sınıfının bozulması ile ilgilidir. Kadıların rüşvet almaları nedeni ile halkın devlete güveni azalmıştır. Adalet ve hukuk sistemi yara almıştır.
Soru 8
Osmanlılarda şehzadelerin küçük yaşlarda sancaklarda  yönetici olarak görevlendiril­mesinin temel amacı aşağıdakilerden han­gisidir?
A
Merkezden uzaklaştırmak
B
Deneyim kazanmalarını sağlamak
C
İsyan etmelerini önlemek
D
Yönetici sıkıntısını gidermek
E
Denetim altında tutmak
8 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti'nin küçük yaşlarda şehzadeleri sancaklarda yönetici olarak görevlendirmesinin temel amacı yönetim deneyimi kazanmalarını sağlamaktır, bu konuda onlara lala adı verilen görevliler yardımcı olmuşlardır.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Meh­met Döneminde yapılmamıştır?
A
Topkapı Sarayı
B
Kapalı Çarşı
C
Sahn-ı Seman Medreseleri
D
Rumeli Hisarı
E
Şehzade Cami
9 numaralı soru için açıklama 
Şehzade Cami, Mimar Sinan'ın (1489 - 1588) Kanuni Sultan Süleyman'ın Manisa'da ölen oğlu Şehzade Mehmet için yaptırdığı camidir. Diğer eserler Fatih Sultan Mehmet Dönemi ile ilgilidir.
Soru 10
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I,II ve III
10 numaralı soru için açıklama 
Osmanlılarda yönetim dine dayalı olduğu için teokratik, din sınırları içinde padişah kanun yapma yetkisine sahip olduğu için monarşik özellik görülürdü. Çok ulusluluk verilen bilgiyle ilgili bir özellik değildir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git