TYT Tarih Deneme Sınavı Çözümlü Sorular Online Test

Merhaba sevgili öğrenciler, sınav maratonunzua yardımcı olacak çözümlü bir deneme sınavı ile sizlerleym. Tarih dersi konularını içeren online çözümlü test sınavımıza katılarak ayrıntılı çözümlerine bakarak kendinizi deneyebilir, eksikliklerinizi giderebilirsiniz. Başlık kısmımız her ne kadar ygs li öğrencilere hitap etse de siz sbs, lys ve kpss adaylarımıza da bu tür tarih soruları mutlaka çıkmaktadır. Yerinizde olsam böyle deneme sınavlarına katılır, çözümlü soru bankalarından yaprak testlerden soru çözerek sınava hazırlıklar aşamalarınızı değerlendirirdiö. tairh dersi bol bol test sorusu çözmekle, öğrenilir. Çünkü tarih bilgiye dayalı bir derstir ve sürekli tekrar edilmezse unutulur. Online testimize şimdi katılın, başarılar.

YGS Tarih Deneme Sınavı Çözümlü Sorular Online Test

Tebrikler - YGS Tarih Deneme Sınavı Çözümlü Sorular Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
A
Özel mülkiyet olgusunun gelişmediğine
B
Tüketici yaşam tarzının görüldüğüne
C
İnsanlar arasında dayanışmanın olduğuna
D
Ticari hayatın geliıme gösterdiğine
E
Bazı toplulukların ihtiyaçlarını karşılayamadığına
1 numaralı soru için açıklama 
Klanların avcılık ve toplayıcılık yapması, tüketici yaşam tarzına; ihtiyaç fazlasının bağışlanması, özel mülkiyet olgusunun gelişmediğine, klanlar arası dayanışmanın olduğuna ve bazı toplumların ihtiyaçlarını karşılayamadıklarına kanıttır. Bu nedenle ürünlerin gönüllü bağışı, ticaret kapsamında değerlendirilemez.
Soru 2
blank
A
Monarşik yönetimin
B
Hukuk devleti anlayışının
C
Sosyal devlet anlayışının
D
Ulus düşüncesinin
E
Teokratik anlayışın
2 numaralı soru için açıklama 
Hükümdarın “Tahta, tanrı tarafından oturtuldum.” ifadesi,teokratik ve monarşik yönetime; “Açları doyurdum, çıplakları giydirdim.” ifadesi, sosyal devlet anlayışına; “Türk töresini yücelttim.” ifadesi ise ulus düşüncesinin olduğuna kanıt gösterilebilir. Ancak kitabenin verilen bölümlerinde,Göktürklerin hukuk devleti olduğuna dair doğrudan bir kanıt bulunmamaktadır.
Soru 3
blank
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
3 numaralı soru için açıklama 
Halifeliğin saltanata dönüşmesi, Emeviler Dönemi'nde gerçekleştiği için V. eşleştirme yanlıştır.
Soru 4
blank
A
Uluslararası ticaretin bşþka devletlerin eline geçmesine
B
Bazı tüketim mallarının ancak kapitülasyonlar verilerek sağlanabilmesine
C
Doğu-batı arasındaki deniz ticaret yollarını ele geçirmesine
D
Sömürge imparatorlğu olamamasına
E
Okyanuslarda yapılan ticarette söz sahibi olamamasına
4 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti’nin deniz düzlüğüne dayalı uzun mesafeli yollara sahip olmaması doğu-batı ticaretine hakim olmasına neden olmaz.
Soru 5
blank
A
Devlet memuru olabilme
B
Dillerinin devamlılığını sağlama
C
Etnik yapısını koruma
D
Kültürel özelliklerini sürdürme
E
İbadethanelere sahip olma
5 numaralı soru için açıklama 
Azınlıkların okul açması; dillerinin devamlılığını, etnik ve kültürel yapılarının korunmasını kolaylaştırır. İnanç özgürlüğü ise ibadethanelere sahip olmayı da beraberinde getirir;ancak bu iki durum azınlıklara, devlet memuru olma hakkı kapsamında bir yarar sağlamaz.
Soru 6
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve lI
D
II ve Ill
E
I, II ve III
6 numaralı soru için açıklama 
Tımarlı sipahilerin zamanla önemini kaybetmelerinde savaş teknolojileri açısından geri kalmaları, gelirlerinin azalması ve geleneksel savaş düzenleri dışındaki değişimlere uyum sağlayamamalarının etkili olduğu savunulabilir.
Soru 7
blank
A
Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesine
B
Rejim tartışmalarının yaşanmasına
C
Sened-i İttifak’ın yapılmasına
D
Ekonominin dışa bağımlı hale gelmesine
E
Osmanlıcılık düşüncesinin önem kazanmasına
7 numaralı soru için açıklama 
XIX. Yüzyılda taşrada “ayan” adı verilen yerel güçlerin etkinliği ve devlet adamlarının ayanların gücünden faydalanmak istemeleri, Sened-i İttifak'ın yapılmasına ortam hazırlamıştır.
Soru 8
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
8 numaralı soru için açıklama 
İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinde, Yunanistan'ın kalıcı bir egemenlik elde etme amacı taşıması, işgalin Türk halkı tarafından tepkiyle karşılanmasına neden olmuştur.
Soru 9
blank
A
Ankara'da TBMM'nin açılmasına
B
Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişliğine atanmasına
C
Halkın ulusal mücadeleye katılımının artmasına
D
Anlaşma Devletleri'nin amaçlarının daha iyi anlaşılmasına
E
Halkın, İstanbul Hükümeti'ne olan güveninin zayıflamasına
9 numaralı soru için açıklama 
Mustafa Kemal'in Osmanlı Hükümeti tarafından 9. Ordu Müfettişliği'ne atanması, 30 Nisan 1919'da imzalanan yetki belgesiyle olmuştur. Meclis-i Mebusan'ın dağıtılması ve İstanbul'un işgali ise 1920'de gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle öncülde belirtilen durumların bu atamaya ortam hazırladığı söylenemez.
Soru 10
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
10 numaralı soru için açıklama 
Öncülde verilen her üç durum da, TBMM’nin kararlarında bağımsız davranmak istediğine kanıt gösterilebilir.
Soru 11
blank
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
11 numaralı soru için açıklama 
Anzavur İsyanı, İtilaf Devletleri'nin ve İstanbul Hükümetinin emir ve yardımlarıyla meydana gelmiştir. Burada amaç, Anadolu'dan gelebilecek tehditleri önlemek ve Boğazların İngilizlerin elinde kalmasnı sağlamaktır. Bu nedenle III. öncüldeki eşleştirme yanlıştır.
Soru 12
blank
A
Anlaşma Devletleri’nin topladığı Londra Konferansı’na katılmasına
B
Doğu Müslümanlarından ekonomik destek sağlamasına
C
Afganistan’la bir dostluk antlaşması yapmasına
D
Doğu Halkları Kurultayı’na temsilci göndermesine
E
Boğazlar üzerinde denetim sağlamaya çalışmasına
12 numaralı soru için açıklama 
Sovyet Rusya'nın emperyalist işgalci güçlerin (Anlaşma Devletleri) düzenlediği ve kendi isteklerini dayatmaya çalıştıkları bir konferansa TBMM’nin katılmasına destek yerine tepki gösterdiği söylenebilir.
Soru 13
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
13 numaralı soru için açıklama 
I. ve II. öncüllerdeki gelişmeler, İstanbul Hükümeti ve İngiltere'nin ulusal mücadele karşısında ortak tavır ve işbirliklerinin açık birer kanıtı olarak gösterilebilir.
Soru 14
blank
A
A Şıkkı
B
B Şıkkı
C
C Şıkkı
D
D Şıkkı
E
E Şıkkı
14 numaralı soru için açıklama 
Enderun, saray eğitimi kapsamında alanı daraltılmış bir eğitim kurumudur. Üniversite ise birçok farklı alanda öğretim veren bir kurum olduğu için, üniversitenin Enderun'un yerini almış olduğu savunulamaz.
Soru 15
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
15 numaralı soru için açıklama 
Atatürk'ün aklı ve mantığı (laiklik) esas alan bir ilerlemeyi (inkılapçılık) temel ilke olarak kabul etmesi, laiklik ve inkılapçılık ilkelerinin önemine vurgu yapmaktadır.
Soru 16
blank
A
Hatay’ı anavatana katması
B
Akdeniz Paktı’na katılması
C
Sadabat Paktı’na üye olması
D
Balkan Paktı’na katılması
E
Milletler Cemiyeti’ne üye olması
16 numaralı soru için açıklama 
Atatürk'ün bu sözleri, barış amacı taşıyan kolektif bir oluşuma çağrı yapıldığında Türkiye’nin destekleyici bir tavır sergilediğini ifade etmektedir. B, C, D ve E seçeneklerindeki gelişmeler, bu durumun örnekleridir. Ancak Hatay'ın anavatana katılması süreci, yalnız Türk milli çıkarlarına hizmet ettiği için bu süreci başlatan ve yönlendiren asıl güç, Türkiye olmuştur.
Soru 17
blank
A
I ve II
B
II ve III
C
III ve lV
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
17 numaralı soru için açıklama 
Askerlik yaşamında elde edilen bilgi ve becerilerin, bu süreç bittikten sonraki gündelik yaşama da taşındığına dair I. II. ve IV. öncüllerdeki örnekler kanıt olarak gösterilebilir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
17 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git