İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Çözümlü Online Test

Merhaba sevgili öğrenciler, tarih dersinden gerek KPSS’de gerekse YGS ve LYS’de her yıl çokça soru çıkmakta ve nedense bu dersteki başarı Türkiye genelinde oldukça düşüktür. Bunun en önemli sebebi tarih dersinin daha çok ezbere dayanması ve bu dersle ilgili olarak yeterince soru çözülmemesidir. KPSS genel kültür alanında özellikle direkt bilgiye dayalı çokça soru çıkmaktadır. Bu tür soruları kolaylıkla yapmak için tekrar ve konuyla ilgili yaprak testler ya da online testler çözmek başarınızı çok ciddi anlamda artıracaktır.  Bilgisayarda online kpss ygs lys sbs test çözmek son derece zevkli ve eğlencelidir. Hele bir de her bir sorunun çözümü ve detaylı açıklaması varsa bu çok daha üst düzeye çıkmaktadır. Ayrıca sorular da çok kalitelidir. Gerçek sınavda çıkma ihtimali oldukça yüksektir. Aşağıda İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ile ilgili çözümlü ve açıklamalı 10 adet tarih soru bankası bulunmaktadır. Başarılar…

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Online Test

 

Karnen aşağıdaki gibi: 

 • Soru sayısı: %%TOTAL%%
 • Yanlış sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Doğru sayısı: %%SCORE%%
 • Doğru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukarıdaki istatistiklerinden yola çıkarak seninle ilgili düşüncem şu: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türk tarihinde Orta Asya'daki Türk boyla­rını ilk kez bir siyasi çatı altında toplayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Asya Hunları
B
Göktürkler
C
Uygurlar
D
Türgişler
E
Hazarlar
1 numaralı soru için açıklama 
Türk tarihinde Orta Asya'da dağınık halde yaşayan Türk boylarını bir bayrak altında toplayan devlet Asya Hun Devleti'dir. (Cevap A)
Soru 2
Çinlileri yaptıkları akınlarla zor durumda bı­rakan ve onlara Çin Seddi'ni yaptıran Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Göktürkler
B
Hunlar
C
Uygurlar
D
Avarlar
E
Kırgızlar
2 numaralı soru için açıklama 
Çinlileri yaptıkları akınlarla zor duruma düşürerek Çin Seddi'nin yapılmasını sağlayan Hun Türkleri olmuştur. (Cevap B)
Soru 3
I. Tarımsal faaliyet II. Ticaret III.Şehircilik Yukarıdakilerden hangileri Uygurların yer­leşik yaşama geçmesinin sonuçları arasın­da gösterilebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
3 numaralı soru için açıklama 
Uygurların yerleşik yaşama geçmesi tarımsal faaliyet ve şehircilik alanında faaliyet göstermelerini sağlamıştır. Ticaret ise daha önceden yapılmaktadır. (Cevap E)
Soru 4
I.   Balbal II.   Kam III. Sav Yukarıdakilerden hangilerinin İslamiyet ön­cesi Türklerde din ve inanç sistemi ile ilgili kavramlardan biri olduğu söylenemez?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
4 numaralı soru için açıklama 
İslamiyet öncesi Türklerde Balbal; ölen bir kimsenin hayatta iken öldürüldüğü düşman askeri sayısınca mezarının çevresine dikilen küçük heykelciklerdir. Kam, şamanist inançtaki din adamlarına verilen isimdir. Ancak Sav, felsefi ata sözleridir. (Cevap C)
Soru 5
I.    Ülke hanedanın ortak malıdır. II.  Önemli devlet sorunları Kurultay'da görü­şülür. III.Devlet törelere göre yönetilir. IV. Kağana yetkiyi Kurultay verir. Yukarıdakilerden hangilerinin İslamiyet ön­cesi Türk devletlerinin özelliklerinden biri olduğu söylenemez?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Yalnız IV
D
II ve III
E
I, III ve IV
5 numaralı soru için açıklama 
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır, önemli sorunlar Kurultayda görüşülür. Devlet törelere göre yönetilir. Ancak Kağana yetkiyi Kurultay değil Göktanrı verir. (Cevap C)
Soru 6
I.  Avrupa Hunları II. Göktürkler III .Uygurlar Asya Hunları Yukarıdaki Türk devletlerinden hangilerinin kendilerine ait yazılı belgelerinin bulundu­ğu söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II, III ve IV
6 numaralı soru için açıklama 
Avrupa Hunları ve Asya Hunları yazıyı kullanmamışlardır. Bu nedenle kendilerine ait yazılı belge bırakamazlar. Ancak Göktürkler ve Uygurlar hem yazıyı kullanarak hem de kendilerine özgü alfabe oluşturarak yazılı belgeler bırakmışlardır. (Cevap D)
Soru 7
  1. Göçebe bir yaşam sürmeleri
  2. Uzun ömürlü olmaları
  3. Törelere uygun yönetilmeleri
Yukarıdakilerden hangilerinin İslamiyet ön­cesi dönemde kurulan Türk devletlerinin özellikleri  arasında  yer aldığı   savunula­maz?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
7 numaralı soru için açıklama 
İslamiyet öncesi Türk devletleri genellikle göçebe bir yaşam sürmüşler ve törelere uygun yönetilmişlerdir. Ancak merkezi otoriteye önem vermedikleri, taht kavgaları yaşadıkları için kısa ömürlü olmuşlardır. (Cevap B)
Soru 8
I.    Peçenekler II.  Hunlar III. Kartuklar IV. Kırgızlar Yukarıdaki Türk devletlerinden hangilerinin hem Orta Asya'da hem de Avrupa'da egemenlik kurduğu söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve IV
E
I, II ve IV
8 numaralı soru için açıklama 
Peçenekler ve Hunlar hem Orta Asya'da hem de Avrupa da egemenlik kurmuşlardır. Ancak Karluklar ve Kırgızlar sadece Orta Asya da egemenlik kurmuşlar batıya göç etmemişlerdir. (Cevap C)
Soru 9
Türk tarihinde istanbul'u ilk kez kuşatan ve Avrupalılar tarafından "Juan Juan" olarak isimlendirilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A
Avarlar
B
Avrupa Hunları
C
Peçenekler
D
Macarlar
E
Bulgarlar
9 numaralı soru için açıklama 
Türk Tarihinde İstanbul'u ilk kez kuşatan ve Batı'da Juan Juan adıyla tanınan Türk devleti Avarlardır. (Cevap A)
Soru 10
1. Minyatür II. Hat III. Mimari Türklerde yukarıdaki sanat dallarından hangilerinin ilk örneklerinin İslamiyet öncesi dönemde verildiği söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
10 numaralı soru için açıklama 
Minyatür kitap sayfalarının alt, üst boşluklarına çizilen küçük resimlerdir. Türk tarihinde ilk örneklerini kitap basım tekniğini bilen Uygurlar vermiştir. Ayrıca mimari alanda da ilk ürünleri yerleşik yaşama geçen Uygurlar vermiştir. Ancak güzel yazı yazma sanatı olan Hat sanatı Islami bir sanat dalı olduğu için ilk örnekleri İslamiyet'in kabulünden sonra verilmiştir. (Cevap D)
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git