Mondros Mütarekesi İşgaller ve Cemiyetler Online Test

Merhaba arkadaşlar, tarih dersi ile ilgili çözümlü sorular çözmeye devam ediyoruz. Mondros Mütarekesi İşgaller ve Cemiyetler konu başlıklı çözümlü sorular online testimizde sizler için faydalı olabilecek tarih soruları hazırladık. Gireceğiniz kpss, lys, ygs ve öss sınavlarında çıkması muhtemel sorular düşünülerek hazırladığımız bu sorular sınavlara hazırlık aşamasında sizlere çok yardımcı olacaktır. İnternet üzerinden katılacağınız bu tür online deneme sınavlarının yanı sıra çözümlü soru bankaları, tarih deneme sınavları, yaprak testler çözmeniz özelliklede geçmiş yıllarda çıkmış kpss, lys ve ygs sorularından çözmenizde sizler için son derece yararlı olacaktır. Deneme sınavlarının çözümlü olması hata yaptığınız yanlışların çözüm yolunu öğrenmede sizlere yardımcı olurken cevap anahtarları ilede doğru yanlış soru sayınızı kontrol ederek kendinizi denemiş olacaksınız.  Hepinize başarılar diliyorum…

Mondros Mütarekesi İşgaller ve Cemiyetler Çözümlü Sorular Online Test

Tebrikler - Mondros Mütarekesi İşgaller ve Cemiyetler Çözümlü Sorular Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mondros Mütarekesi'nden sonra işgalle­re karşı Anadolu'daki ilk direniş aşağıdaki yerlerden hangisinde gerçekleşmiştir?
A
Hatay
B
Çanakkale
C
Urfa
D
Maraş
E
Antep
1 numaralı soru için açıklama 
Mondros Mütarekesi'nden sonra işgallere karşı ilk direniş hareketi Hatay Dörtyol da Fransızlara karşı gerçekleşmiştir
Soru 2
İtilaf Devletleri arasında ilk görüş ayrılığı aşağıdakilerden hangisinde ortaya çıkmıştır?
A
Berlin Konferansı
B
Paris Konferansı
C
Londra Konferansı
D
Sevr Antlaşması
E
Viyana Kongresi
2 numaralı soru için açıklama 
İtilaf Devletleri arasındaki ilk görüş ayrılığı 18 Ocak 1919'de düzenlenen Paris Barış Konferansında ortaya çıkmıştır. Konferansta daha önce gizli antlaşmalar ile İtalya'ya bırakılan Batı Anadolu Yunanistan'a verilince İtalya buna tepki göstermiştir.
Soru 3
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
3 numaralı soru için açıklama 
Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra, İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarını kolayca işgal etmelerinde I., II. ve III. durumlar etkili olmuştur.
Soru 4
VVilson İlkeleri'nde yer alan, Milletler Cemi­yetinin kurulmasına ilişkin esaslar nerede belirlenmiştir?
A
Londra Konferansı
B
Paris Konferansı
C
Berlin Konferansı
D
Lozan Konferansı
E
Viyana Kongresi
4 numaralı soru için açıklama 
VVilson ilkelerinde yer alan Milletler Cemiyetinin kurulmasına ilişkin esaslar 18 Ocak 1919'de düzenlenen Paris Barış Konferansın'da belirlenmiştir.
Soru 5
blank
A
Anadolu işgal tehdidi altındadır.
B
Meclis-i Mebusan'ın kapatılma ihtimali vardır.
C
İstanbul Hükümeti, ulusa güven vermemektedir.
D
Ulusu ilgilendiren kararlar, ulusal organlarca alınmalıdır.
E
M. Kemal, Anadolu'ya geçme çareleri aramaktadır.
5 numaralı soru için açıklama 
Mustafa Kemal Mondros Ateşkesi'nden hemen sonra Anadolu'ya geçme çareleri aramamıştır. Meşru yollardan Mondros'un olumsuz sonuçlarına etkisiz kılmak için bir süre İstanbul'da çalışmıştır.
Soru 6
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
6 numaralı soru için açıklama 
Verilen öncüllerin tamamı Milli Mücadele ruhunun doğmasında etkili olmuştur.
Soru 7
blank
A
TBMM'nin açılması
B
Düzenli ordunun kurulması
C
Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelmesi
D
Sivas Kongresi'nin toplanması
E
Milli Cemiyetlerin birleştirilmesi
7 numaralı soru için açıklama 
Mondros Mütarekesinden sonra kurulan Kuva-i Milliye birliklerinin etkinliği düzenli ordunun kurulması ile sona ermiştir. Kuvayımilliye birlikleri düzenli ordu potası içine alınmıştır.
Soru 8
30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antalya ve Konya çevresini iş­gal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
İngiltere
B
Fransa
C
İtalya
D
Yunanistan
E
Bulgaristan
8 numaralı soru için açıklama 
Mondros Mütarekesi sonrası Antalya ve Konya dolaylarını İtalya işgal etmiştir.
Soru 9
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
9 numaralı soru için açıklama 
Erzurum Kongresi Şark-i Anadolu ve Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri tarafından düzenlenmiştir. Teali İslam cemiyeti ulusal mücadeleye karşı olduğu için bu kongreye katkısı olmamıştır.
Soru 10
Paris Barış Konferansı'nda aşağıdaki böl­gelerden hangisi İngiltere ve İtalya arasın­da anlaşmazlığa yol açmıştır?
A
İzmir
B
Musul
C
Antep
D
Antalya
E
İstanbul
10 numaralı soru için açıklama 
Paris Barış Konferansı'nda (1919) İngiltere ve İtalya arasında anlaşmazlık yaratan konu İzmir'in İtalya yerine Yunanistan'a bırakılmasıdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git