Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri Online Test

Merhaba arkadaşlar , Tarihin en kolay konularından biridir Orta Asya’da kurulan Türk Devletleri o yüzden hiç soru kaçırmamalısınız. Evet sınav çok yaklaştı fakat nasıl çalışmanız gerektiğini çok iyi bilmelisiniz zamanınızı kesinlikle boşa harcamayın hangi konudan eksikseniz o konuya yoğunlaşın soru çözümünde tabii sistemli çalışın mutlaka sistemli bir hafta deyip geçmeyin hatta bir gün bir saat deyip geçmeyin hedefinize ulaşmak için mücadeleye devam. Tarih öyle bir ders ki bir ara verdiğiniz de konuları unutabilirsiniz unutmamak için her gün rutin soru çözümü yapmalısınız. Ders çalışmaktan gına gelmiş olabilir fakat sayılı günler kaldı biraz daha sabrederseniz ve soru çözmeye devam ederseniz başarılı olursunuz. Hepinize sonsuz başarılar diliyorum 🙂

Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri

Tebrikler - Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Eski Türklerde ülke hanedanın ortak malı olarak kabul edilmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
A
Devletin güçlü yapısı korunmasına
B
Cihan hakimiyeti fikrinin ortaya çıkmasına
C
Yerleşik yaşama geçilmesine
D
Sık sık taht kavgalarının yaşanmasına
E
Sınırların genişlemesine
Soru 2
Hükümdara devlet yönetimi ile ilgili konularda ‘‘toy,kengeş, kurultay’’ gibi adlarla bilinen meclis yardımcı olmuştur. Kurultayda son söz hükümdara aittir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Merkezi otoritenin zayıf olduğu
B
Kut anlayışının benimsendiği
C
Bozkır kültürünün benimsendiği
D
Meclisin danışma niteliği taşıdığı
E
Bağımsızlığa önem verildiği
Soru 3
Eski Türklerde kadının toplumda önemli bir yeri vardı. Aşağıdakilerden hangisi hatunların siyasi yetkiye sahip olduğunu gösterir?
A
Kağan olmadığında Hatun’un kurultaya başkanlık yapması
B
Kadınların savaşabilme özelliğine sahip olması
C
Ana baba soyunun değerce birbirine eşit tutulması
D
Sosyal etkinliklerde kadınların ön planda yer alması
E
Ailede mal ve mülkün ortak olması
Soru 4
Ordu millet anlayışının yerleştiği Türklerde aşağıdakilerden hangisi görülmemiştir?
A
Ücretli askerlerliğin olmaması
B
Kadın erkek herkesin asker kabul edilmesi
C
Askerliğin ayrıcalıklı bir meslek olması
D
Kadınların savaş sanatını bilmesi
E
Güçlü orduların kurulması
Soru 5
Türk adının geçtiği ilk yazılı kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
A
Manas Destanı
B
Orhun Yazıtları
C
Kadeş Antlaşması
D
Yenisey Yazıtları
E
İvriz Kabartmaları
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Uygurlara ait bir özellik değildir?
A
Maniheizm devletin resmi dinidir
B
Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir
C
Daha çok dini konularda sanat eseri meydana getirmişlerdir
D
Minyatürlü kitap örnekleri oluşturmuşlardır
E
Onlu ordu sistemini bulmuşlardır
Soru 7
s7
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 8
İslamiyet öncesinde kurulan Türk devlet ve topluluklarına ait destanlarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
Alp Er Tunga Destanı - İskitler
B
Ergenekon Destanı - Asya Hun Devleti
C
Bozkurt Destanı - Kök Türkler
D
Göç Destanı - Uygurlar
E
Manas Destanı - Kırgızlar
Soru 9
Türkler, 630’da Çinlilerle yaptıkları savaşta yenilince Doğu Kök Türk Devleti yıkıldı. Kürşad, otuz dokuz arkadaşıyla ile birlikte ihtilal yapmaya karar verdi.Komitede alınan karara göre Çin İmparatoru rehin alınacak, imparatorun hayatına karşılık Çin sarayında bulunan yeğeni kurtarılacaktı. Ardından Ötüken’e gidilecek ve bir devlet kurulacaktı. Bu durum Türklerin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?
A
Kağanlarına
B
Törelerine
C
Boy Beylerine
D
Bağımsızlıklarına
E
Geleneklerine
Soru 10
Türk devlet ve toplulukları genellikle konar-göçer yaşam tarzını benimsemişlerdir. Bu nedenle de çadırlarda yaşamış, şehir kale ve evleri olmamıştır. Bazı Türk devletleri ise yerleşik yaşama geçerek şehirlerde kale,mabet, saray, ev yapmıştır. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi yerleşik yaşama geçmiştir?
A
Uygurlar
B
Avarlar
C
Kök Türkler
D
Hunlar
E
Avrupa Hunları
Soru 11
İlk Türk devletleri, zaman zaman yurtlarından ayrılmak yani göç etmek zorunda kalmışlardır. Uygurlar döneminde yazılan Göç Destanı bunu anlatmaktadır.Göç olayından sonra Türklerin yeniden bir güç hâline gelmesini anlatan Uygurlara ait bir destan daha bulunmaktadır. Buna göre Uygurların yeniden bir güç hâline gelmesini anlatan destan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Türeyiş Destanı
B
Manas Destanı
C
Tufan Destanı
D
Gılgamış Destanı
E
Alp Er Tunga Destanı
Soru 12
Uygurların diğer Türk topluluklarından farklı olarak kalıcı eserler bırakmalarının nedeni olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir?
A
Çin ile iyi ilişkiler kurmaları
B
Yerleşik yaşama geçmeleri
C
İpek Yolu’nu kontrol etmeleri
D
Kendilerine özgü bir alfabe kullanmaları
E
Maniheizm’i benimsemeleri
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git