Geçmiş Yıllarda Çıkmış Birinci Dünya Savaşı ve Sonuçları 2

Sevgili öğrenciler Tarih dersi hem kolay hem de zor bir derstir. Bu biraz da size bağlıdır aslında. Daha doğrusu çalışma sisteminizle ilgili bir durumdur bu. Siz konuları geniş bir zamana yaymayıp da sınav yaklaştığı anda tüm konuları birden bitirmeye kalkarsanız tarih son derece zor bir ders olabilir. Oysa tarih ezbere dayalı bir ders olduğundan bu dersi geniş bir zamana yaysanız da her gün az az çalışıp konuyla ilgili geçmiş yıllarda çıkmış KPSS YGS LYS sorularını çözseniz emin olun bu ders inanılmaz basit bir hal alacaktır. Belli bir plan dahilinde çalışmayıp çözümlü tarih soruları çözmeyip sonra da ben tarih dersini yapamıyorum demek olaya gerçekçi ve objektif yaklaşmamak demektir.

Aşağıda sizler için geçmiş yıllarda ÖSYM tarafından çeşitli sınavlarda sorulmuş tarih testleri ve bunların çözümleri cevapları mevcuttur. Başarılar.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONUÇLARI 2

Tebrikler - BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONUÇLARI 2 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devleti hangi savaş sırasında, kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdığını ilan etmiştir? 2000 KPSS
A
Birinci Dünya Savaşı
B
Trablusgarp Savaşı
C
Balkan Savaşları
D
Osmanlı-Rus Savaşı
E
Kırım Savaşı
1 numaralı soru için açıklama 
Birinci Dünya Savaşı sırasında; Anlaşma Devletleri Osmanlı - Alman yakınlaşması ve iki Alman gemisinin (Goben ve Bresiav) Osmanlı sularına girmesiyle, gemilerin geri gönderilmesi karşılığında Osmanlı Devleti’ne kapitülasyonları kaldırma teklifinde bulundular Ancak Enver Paşa öncülüğünde Osmanlı Devleti kapitülasyonları tek taraflı kaldırdığını ilan etti.Yanıt: A
Soru 2
Anlaşma Devletleri Anadoluyu,aşağıdakilerden hangisine dayanarak işgal etmişlerdir? 2001 KPSS
A
Londra Antlaşması
B
Sevr Antlaşması
C
Paris Antlaşması
D
Berlin Antlaşması
E
Mondros Antlaşması
2 numaralı soru için açıklama 
Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7.ve 24 maddesine göre İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum halinde istedikleri bölgeleri işgal edebileceklerdi ’ Bu maddeler işgallere ortam hazırlamıştır.Yanıt: E
Soru 3
I Dünya Savaşı sonrasında dünya barışının ancak ortak güvenlik sistemiyle korunabileceği düşüncesiyle aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? 2002 KPSS
A
NATO
B
CENTO
C
Milletler Cemiyeti
D
Varşova Paktı
E
Avrupa Birliği
3 numaralı soru için açıklama 
I Dünya Savaşı sonrasında ABD nin öncülüğünde dünya barışını sağlamaya yönelik olarak Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) kurulmuştur.Yanıt: C
Soru 4
I. Dünya Savaşı II Trablusgarp Savaşı III. Dömeke Savaşı Mustafa Kemal in Türk kamuoyunda tanınmasında yukarıdaki savaşların hangileri etkili olmuştur? 2002 KPSS
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II,III
4 numaralı soru için açıklama 
Mustafa Kemal I Dünya Savaşı (1915) Çanakkale Cephesindeki başarısından sonra Türk kamuoyunda tanınmıştır Trablusgarp ta da liderlik vasfı ön plana çıkmıştır Döneke Savaşı, Osmanlıların daha önceki yıllarında gerçekleşmiştir.Yanıt’.A
Soru 5
İngiltere ve Fransa, I Dünya Savaşında Osmanlı başkentini efe geçirmek, Süveyşe ve dolayısıyla Hindistan yoluna yönelik Türk baskısını ortadan kaldırmak amacıyla aşağıdaki cephelerden hangisini açmıştır? 2004 KPSS
A
Irak
B
Sarıkamış
C
Çanakkale
D
Galiçya
E
Makedonya
5 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı başkenti olan İstanbul un ele geçirilmesi ve Boğazlara hakim olma düşüncesiyle İngiltere ve Fransa şehre geçiş yeri olan Çanakkale'ye asker çıkarmıştır.Yanıt: C
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, azınlıkların kurduğu.Türklüğe zararlı cemiyetlerden biridir ? 2004 KPSS
A
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
B
Teâli-i İslam Cemiyeti
C
Rum Pontus Cemiyeti
D
İngiliz Muhipleri Cemiyeti
E
Kilikyalilar Cemiyeti
6 numaralı soru için açıklama 
Pontus Rum Cemiyeti Rumlar tarafından kurulmuş bağımsız Rum devleti kurmayı amaçlamıştır.Yanıt: C
Soru 7
Osmanlı Devleti I Yavuz II Midilli III Ertuğrul gemilerinden hangilerinin Rus limanlarını topa tutmasıyla I Dünya Savaşına girmiştir ? 2004 KPSS
A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I,II,III
7 numaralı soru için açıklama 
Almanya Osmanlı Devleti'nin kendi yanında savaşa katılmasını istemiş Goben ve Bresiav adındaki iki gemisini Osmanlı sularına göndermişti Bu gemiler Yavuz ve Midilli adını alarak Rus limanlarını bombalamıştır.Yanıt: D
Soru 8
I.Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulması  II.Milletlerin  dünya sorunlarını birlikte çözmeye çalışmaları III. Milletler Cemiyeti'ne üye bazı ülkelerin milliyetçilik ilkesini yenilen bir ülkeyi bölmek ve güçten düşürmek amacıyla kullanması.Yukarıdakilerden hangileri, Milletler Cemîyeti'nin dünya barışını ve güvenliğini korumada başarısız olmasına yol açmıştır ?2004 KPSS    
A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I II ve III
8 numaralı soru için açıklama 
Bazı ülkelerin güçsüz devletleri bölmek ive himaye affına almak amacıyla hareket etmesi yeni savaşların çıkmasına neden olmuştur.Yanıt: C
Soru 9
Mustafa Kemal'in komutanlığını yaptığı, savaşlarından I. Derne II. Anafartalar III. Conkbayırı hangilerinin kazanılması İstanbul un işgalini Önlemiştir? 2006 KPSS  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
9 numaralı soru için açıklama 
İstanbul un işgalini önleyen gelişme Çanakkale Savaşının kazanılmasıdır Anafartalar ve Conkbayırı, Çanakkale Savaşandaki cephelerdir.Derne Trablusgarp Savaşındaki cephelerden biridir.Yanıt: E
Soru 10
Aşağıdakilerin hangisinde Çanakkale Savaşları’nın etkisi olduğu savunulabilir? 2006 KPSS
A
Kıbrıs'ın İngiliz yönetimine girmesi
B
Mustafa Kemal in ulusal boyutta üne kavuşması
C
Rusya'nın I Dünya Savaşına girmesi
D
Osmanlt İmparatorluğu nun Makedonya'yı kaybetmesi
E
İtalya'nın Trablusgarp ı işgal etmesi
10 numaralı soru için açıklama 
Mustafa Kemal in Çanakkale Savaşlarında elde ettiği askeri başarılar O’nun ulusal boyutta üne kavuşmasını sağlamıştır. Yanıt: B
Soru 11
Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşına girmesinde, I Balkan Savaşlarında kaybedilen toprakların geri alınmak istenmesi, II. Rusya’da rejim değişikliği olması III Balkan Savaşlarından sonra İttihat ve Terakki Partisinin yönetimi ele geçirmesi Gelişmelerinden hangilerinin etkisi vardır? 2008 KPSS
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
11 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı na girerek daha önceden kaybettiği toprakları alabileceğini düşünmüştür İttihat ve Terakki Partisi, Almanların yanında savaşa girildiği takdirde savaşın kazanılacağına inanmışlardır. Rusya’da rejim değişikliği yaşanması I Dünya Savaşı içerisindeki bir gelişmedir.Yanıt: D
Soru 12
Birinci Dünya Savaşında Rusya'nın savaştan çekilmesiyle, I. Doğu Anadolu II. Irak, III. Boğazlar IV. Suriye bölgelerinden hangileri gündeme gelmiştir? 2010 JANU  
A
I ve II
B
l ve III
C
II ve III
D
III ve IV
E
I II ve IV
12 numaralı soru için açıklama 
Rusya nın savaştan çekilmesiyle Rusya ya verilen topraklar yeniden gündeme gelmiştir.Yanıt B
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşı'nda aynı safta savaştığı devletlerden biri değildir?
A
Almanya
B
İtalya
C
Bulgaristan
D
Avusturya-Macaristan
E
Romanya
13 numaralı soru için açıklama 
Romanya Osmanlı ile aynı safta değildir İtalya başlangıçta Osmanlı ile aynı saftaydı sonradan saf değiştirdi.Yanıt: E
Soru 14
Birinci Dünya Savaşında Anlaşma Devletlerinin Çanakkale Cephesini açmalarındaki amacı aşağıdakilerden hangisidir? 2010 JANA  
A
Osmanlı Devletini savaş dışı bırakmak
B
Galiçya Cephesi'ni güçlendirmek
C
Goben ve Breslav gemilerini silahsızlandırmak
D
Mısır'da Osmanlı egemenliğine son vermek
E
Osmanlt Devleti'yle Almanya’nın yakınlaşmasını engellemek
14 numaralı soru için açıklama 
Çanakkale cephesi Osmanlı devletinin başkentini ele geçirip Osmanlıyı saf dışı bırakmak için açılmıştır.Yanıt: A
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi birinci dünya savaşı sırasında Mustafa Kemal’in savaştığı cephelerden biridir? 2011 JANA  
A
Kanal
B
Galiçya
C
Filistin -Suriye
D
Irak
E
Mısır
15 numaralı soru için açıklama 
Mustafa kemal Filistin Suriye cephesinde savaşmıştır.Yanıt: C
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git