Milli Edebiyat Online Test Soruları

1789 Fransız İhtilal’i tüm dünyaya milliyetçilik akımlarını yaymış, Osmanlı – Avusturya – Macaristan gibi büyük imparatorluklar yıkılmış yerine ulus devletler kurulmuştur. Bu tarihi olay sanatın her dalında kendine yer bulmuş edebiyatımızda da Milli edebiyat dönemine denk gelmiştir. Bu dönem sanatçıları özellikle Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Yakup Kadri, Halide Edip Adıvar gibi aydınlar, Türkçülük düşüncesi etrafında birleşmişler halkın sorunlarına eğilmişler, dilde sadeliği savunmuşlardır.

Milli Edebiyat Online Test Soruları

Tebrikler - Milli Edebiyat Online Test Soruları adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 2
S2
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 3
S3
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 4
S4
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 5
S5
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 6
S6
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 7
S7
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 8
S8
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 9
S9
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 10
S10
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 11
S11
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 12
S12
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Milli Edebiyat Online Test Soruları - 2

Tebrikler - Milli Edebiyat Online Test Soruları - 2 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
S1
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 2
S2
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 3
S3
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 4
s4
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 5
S5
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 6
S6
A
I. ve II.
B
I. ve III.
C
II. ve IV.
D
II. ve V.
E
IV. ve V.
Soru 7
S7
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 8
S8
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 9
S9
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 10
S10
A
I. ve II.
B
I. ve IV.
C
II. ve III.
D
II. ve V.
E
III. ve V.
Soru 11
S11
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 12
S12
A
Tanzimat Edebiyatı
B
Servet-i Fünun Edebiyatı
C
Milli Edebiyat
D
Fecr-i Ati Edebiyatı
E
Cumhuriyet Edebiyatı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Öğretici Metinler

Tebrikler - Öğretici Metinler adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Neden millî bir edebiyatımızın olmadığını açıklamak
B
Şiirin konusunun değişmesi gerektiğini açıklamak
C
Şiirin konusunun evrensel olduğunu ispatlamak
D
Eski şiirin olumsuz yönlerini anlatmak
E
Divan edebiyatının soyut bir edebiyat olduğunu göstermek
Soru 2

Gazete ve dergilerin belirli sütunlarında; güncel, siyasal ve toplumsal sorunları ele alan; bunları ayrıntılarıyla işleyen yazılara - - - - denir. Bir yapıtı; düşünceyi, kişileri, olumlu ve olumsuz yanlarıyla tartışan yazı türüne - - - - denir. Bu parçadaki boşluklar aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

A
deneme - sohbet
B
makale - eleştiri
C
fıkra - eleştiri
D
günlük - sohbet
E
makale - anı
Soru 3
s3
A
Muallimlerin mesleklerini sevmeleri gerektiği bilincini uyandırmak
B
Muallimlere maddi ve manevi yönden kıymet verilmesinin sağlayacağı yararları anlatmak
C
Muallimlerin nesilleri şekillendiren bir görev üstlendiklerini açıklamak
D
Her ülkenin muallime bakışının farklı olduğunu belirtmek
E
Muallimlerin birbiriyle düşünce alışverişinde bulunmaları gerektiğini ifade etmek
Soru 4
s4
A
Örneklemelerden yararlanılmıştır.
B
Açıklamaya başvurulmuştur.
C
Sade ve akıcı bir dil kullanılmıştır.
D
Bir düşünce ispat edilmeye çalışılmıştır.
E
Tanık göstermeden yararlanılmıştır.
Soru 5

1911 yılında - - - - dergisi yayımlanmaya başladı. Ömer Seyfettin ve Ali Canip burada yazıyorlardı. Derginin Nisan 1911 tarihli ilk sayısında Ömer Seyfettin’in - - - - makalesi yayımlandı. Bu makale aynı zamanda yeni hareketin de adı oldu. Bu paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Tanzimat - Şiir ve inşa
B
Türk Yurdu - Yeni Lisan
C
Genç Kalemler - Yeni Lisan
D
Ziya Gökalp - Halka Doğru
E
Fecriati - Piyale
Soru 6

İşte çamur içinde, barut ve kan içinde, cehennem ateşi içinde kayalara tırmanan nefer, ölüm yağmuru altında memleketini çalmaya gelenin gırtlağına atılan nefer budur. İçindeki korkunç kudretin manasını bilmeyen, tahlil etmeyen fakat içindeki eski ve isimsiz bir cengaverlikle ölen nefer budur. İçimden selamlıyorum onu ve onun gibi ateş altında, duman içinde memleketi için ölmeye atılanları birden selamlıyorum. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Yazar, yaşadığı dönemin sosyal ve siyasi ortamının etkisiyle yazmıştır.
B
Yazar tanık olduğu olayları değil, duyduklarını kaleme almıştır.
C
Milliyetçilik akımının etkisi görülmektedir.
D
Milli Mücadele Dönemi’ndeki bir manzara gözler önüne serilmiştir.
E
Okuyucuyla sohbet ediyormuş havasında yazılmıştır.
Soru 7
s7
A
Yabancı dillerin etkisinin az olduğu bir anlatımı vardır.
B
Toplumun yeni lisan anlayışı karşısındaki tutumu anlatılmıştır.
C
Dönemin sosyal hayatı ile ilgili terimlere yer verilmiştir.
D
Fıkra türünün özelliklerini göstermektedir.
E
Süslü ve sanatlı bir söyleyiş vardır.
Soru 8

Biz Asya’dan garba, Anadolu’ya hicret etmişiz. Din ve edebiyatı bize Arabi ve Farisi öğretmiş. Hatta bir zamanlar resmî lisanımız Farisi olduğu gibi, bir padişahımız Arapçayı bize umumi, millî bir lisan olmak üzere kabul ettirmeğe kalkmış. Hicretimizin ilk asırlarında Arabi ve Farisi birçok kelime lisanımıza girmiş. Bunun katiyen zararı yok. Lâkin edebiyat, sanat ve dolayısıyla tezeyyün fikrî ve Farisi kaideler getirmiş. Türkçe muvazenesini kaybetmiş. Tabiata muhâlif ve son derece sun’i bir hâl kesp etmiş. Fakat nasılsa, yine aslı esası olan fiiller ve sigaraların istiklâlini muhafaza etmiştir. İşte bu istiklâldir ki, bugün bize Türkçeyi tekrar eski safiyet ve tabiiliğini ircâ etmek ümitleri veriyor. (Genç kalemler, Yeni Lisan Nisan 1911, Selanik) Bu parçanın dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Makale türünde yazılmıştır.
B
Eski lisanı tenkit etmiştir.
C
Dönemine göre yalın bir dil kullanılmıştır.
D
Açıklama anlatım biçimi kullanılmıştır.
E
Siyasi ve sosyal içerikli sözcükler kullanılmıştır.
Soru 9
s9
A
Sade bir dille yazılmıştır.
B
Millî edebiyat geleneğiyle yazılmıştır.
C
Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.
D
Batıcılık akımının felsefelerinden biri ele alınmıştır.
E
Millî edebiyatın temeli sayılan Türkçülük düşüncesi ele alınmıştır.
Soru 10
s10
A
Dönemin siyasi olaylarına değinmiştir.
B
Bireysel konuları ele almıştır.
C
Dönemin dil anlayışına uygun olarak sade yazmış- tır.
D
Milliyetçilik akımı doğrultusunda yazmıştır.
E
Millî değerlerimizden ve tarihimizden söz etmiştir.
Soru 11
Millî Edebiyat Dönemi öğretici metinleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
Eserlerde halkın anlayacağı sade bir dil kullanılmıştır.
B
Olaylara karşı aktif bir tavır sergilenir.
C
Öğretici metinlerde Yahya Kemal, İslamiyet öncesi; Ziya Gökalp İslami Dönem Türk tarihini ve kültürünü ön plana çıkarmıştır.
D
Makale, fıkra, sohbet, anı, gezi yazısı gibi öğretici türlerde eser verilmiştir.
E
Türkçülüğün Esasları, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar gibi eserler öğretici metin türündedir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git