Metin – Edebî Metin 9. Sınıf Tük Edebiyatı Online Test – 2

Bir önceki testimizde metin ve edebi metin arasındaki fark nelerdir konusuna değinmiş ve bunlarla ilgili online test soruları vermiştik. Şimdi de metinlerin sınıflandırması üzerinde duralım ama testimiz yine “Metin – Edebî Metin” üzerinedir.

Metin - Edebî Metin 9.Sınıf Tük Edebiyatı Online Test

Tebrikler - Metin - Edebî Metin 9.Sınıf Tük Edebiyatı Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi “metin” ile ilgili bir özellik değildir?
A
Bir dil ürünü olması
B
İletişim için kullanılması
C
Herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması
D
Anlatım biçimleriyle oluşturulması
E
Manzum veya mensur şekilde olması
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, edebî metinlerin özelliklerinden biri değildir?
A
İnsanda güzel duygular uyandırması
B
İnsanın hayallerini beslemesi
C
Sanatsal özellikler taşıması
D
Asıl amacının bilgilendirmek olması
E
Yorumlamalara imkan tanıması
Soru 3
Metinler, gerçeklikle ilişkileri, yazılış amaçları ve işlevleri bakımından ikiye ayrılır: - - - - ve - - - - Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A
Öğretici metinler - bilim metinleri
B
Sanat metinleri - fen metinleri
C
Fen metinleri - teknoloji metinleri
D
Bilim metinleri - müzik metinleri
E
Sanat metinleri - öğretici metinler
Soru 4

Bilgi vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, uyarmak,yönlendirmek vb. amaçlarla kaleme alınan metinlere öğretici metin denir. Bu metinlerde temel amaç,okura bir şeyler öğretmektir. Öğretici metinlerde - - - - Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A
Söylenmek istenenler açık, anlaşılır bir dille ifade edilir.
B
Kelimeler genellikle yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır.
C
Sanatlı ifadelere başvurmaktan kaçınılır.
D
Dil, genellikle göndergesel işlelerde kullanılır.
E
Çoğunlukla nesnel yargılara yer verilir.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A
Sanat metinleri tek anlamlı değildir.
B
Sanat metinleri gerçek anlamlı kelimelerden oluşur.
C
Öğretici metinler çağrışıma ve yoruma açık değildir.
D
Öğretici metinlerde sanatlı ifadelere başvurmaktan kaçınılır.
E
Tıp ve matematik metinleri öğretici metindir.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi edebî metinlerin özelliklerinden değildir?
A
Manzum ya da mensur olabilir.
B
Dil şiirsel işlevde kullanılır.
C
Farklı çağrışımlar ve duygular uyandırır.
D
Amacı, gerçekleri anlatmaktır.
E
Çok anlamlılık esastır.
Soru 7
“Akdeniz’in bitki örtüsü makidir.” cümlesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Duygu içermektedir.
B
Kişisellik anlatır.
C
Bir gerçekliği ifade eder.
D
Soyut bir anlatım vardır.
E
Sanat kaygısı vardır.
Soru 8

Sanatçı; hayatı, insanları, onların tutkularını, özelliklerini anlatır ama bu, gerçek hayatı olduğu gibi anlatmak değil, kendi süzgecinden geçirerek anlatmaktır. Bir adamın hayatını günü gününe en küçük ayrıntısına kadar anlatsa bile sanat yapmış olmaz. Her gün yediği yemekleri, yaptığı işi, bütün konuştuklarını, çeşitli duygularını anlatsa meydana getireceği oyun, hikâye ya da şiir karmakarışık, çorba gibi olur. Bunların hepsi gerçek hayattan alınmış da olsa bize hayatın anlamı hakkında pek bir şey bildirmez. Bu metinde vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazar, hayatı ve insanları anlatır.
B
Sanatçı, hayatı yorumlayarak yansıtır.
C
Yazar, gerçek hayatı yansıtmak zorundadır.
D
Sanatçı yaşanmışlığı, kesin olan olayları anlatır.
E
Sanat, dünya gerçeklerini olduğu gibi verir.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi edebî eser için söylenemez?
A
Ruha hitap eden bir özelliğe sahiptir.
B
Öğretme kaygısıyla yazılmaz.
C
Okuyucuda estetik duygular uyandırır.
D
Doğruluk-yanlışlık ölçütüne göre değerlendirilemez.
E
Yazıldığı dönemin izlerini taşımaz.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi bir edebî metinden alınmış olamaz?
A
Camlı kapıların garip bir beyazlıkla gözlerime vuran ve içimdeki korku ile karışarak yuvarlanan parıltıları arasında o dehlize girerdim.
B
Ahmet Cemil, işte şu saçlarının arasından üşüterek geçen rüzgârın kanatlarını çırpa çırpa, bu siyahlıkları gökleren denizlere döktüğünü seziyordu.
C
Keçiler kapkara ve beneksizdi; tüyleri yeni otomobil boyası gibi aynamsı bir cila ile kızgın güneş altında,pırıl pırıl yanıyordu.
D
İnsan ilişkilerinde, bir yanda dostları bir araya getiren bir yakınlık bir yanda da düşmanların kini vardır;hukuk bu iki uç arasında akla uygun bir mesafe koyar.
E
Bu yaşta, gençliğin bu duygulu döneminde düşünceleri,aydınlık bir göğün elmas yağmuru altında kanatları kırılmış bir kuş gibi topraklara dönmemişti daha.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinde öğretici metinlerle ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A
Kurmaca özellik taşır.
B
Bilgi vermeyi amaç edinir.
C
Dil, genellikle göndergesel işlevde kullanılır.
D
Sanat kaygısı taşımaz.
E
Sade bir dille yazılır.
Soru 12
Edebî metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Daima yaşanılan gerçekliği yansıtır.
B
Her okunuşta okuyucuya aynı edebî zevki verir.
C
Diğer bilim dallarından yararlanarak oluşturulmaz.
D
Yazıldığı dönemi olduğu gibi yansıtır.
E
Farklı anlatım biçimleriyle oluşturulabilir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Metinlerin Sınıflandırılması
Metinleri; ifade ediliş biçimine göre “manzum” ve “mensur” olarak iki grupta toplamak mümkündür. Bu genel gruplandırmanın yanında metinler; yazılış amacı, anlatım biçimleri, hedef kitleleri, gerçeklikle ilişkisi ve işlevleri bakımından öğretici metinler ve sanatsal metinler şeklinde ikiye ayrılır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git