Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri) Online Test

Merhaba arkadaşlar, edebiyat online testlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi yazılı edebiyat ile ilgili bir test çözeceğiz ancak testimize geçmeden önce bu konuyu güzelce okuyup anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer konuyu çalışmadan test çözmeye geçerseniz bilmediğiniz konulardan soru çıktığı zaman ve yanlış cevap verdiğiniz takdirde çalışma şevkiniz kırılır yapamıyorum diye pes edersiniz. Yapamama nedeniniz soruların zorluğundan değil sizin konu tekrarı yapmadan ben bu konuyu biliyorum diyerek direk olarak test çözmenizden kaynaklıdır. Günlük konu tekrarı yaptıktan sonra o konu ile ilgili hemen bir yaprak test çözerek eksiklerini görüp bu eksikleri tamamlama yoluna gidin ki aynı hataları ygs, lys ve kpss sınavlarında da yapmayın.

Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri)

Tebrikler - Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri) adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinde Göktürk Dönemi’yle ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?
A
Yazılı edebiyat, Göktürk Dönemi ile 8. yüzyılda başlar.
B
Bu dönem, “Eski Türkçe”nin ilk dönemidir.
C
Göktürkler, bu dönemde kendi alfabelerini oluşturmuşlardır.
D
Bu dönemde Manihaizm ve Budizm inancı vardır.
E
Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleri Orhun Abideleri (Köktürk Yazıtları) bu dönemde oluşturulmuştur.
Soru 3

Yenisey Yazıtları’nın en eski ürünleri, 5 ve 6. yüzyıllarda yazıldığı tahmin edilen ve “balbal” adı verilen mezar taşlarıdır. Ancak bu yazıtlar, mezar taşlarına yazılmış bazı isimlerden ve birkaç Türkçe sözcükten ibarettir.Yazıtlar, Yenisey Irmağı yöresinde bulunduğu için bu adı almıştır. Bu parçadan hareketle Yenisey Yazıtları’nın edebiyat çalışmalarına pek yansımamış olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Köktürk Yazıtları’ndan sonra yazılmış olması
B
Birkaç Türkçe sözcükten ibaret olduğu için edebî değer taşımaması
C
Yenisey Yazıtları’nın Kırgız Türkleri tarafından önemsenmemesi
D
“Balbal” adı verilen mezar taşlarına yazılmış olması
E
Bu yazıtlara henüz ulaşılamamış olması
Soru 4
s4
A
Altun Yaruk
B
Sekiz Yükmek
C
Köktürk Yazıtları
D
Irk Bitig (Fal Kitabı)
E
Yenisey Yazıtları
Soru 5
s5
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 6
s6
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 7
S7
A
Altun Yaruk (Altın Işık)
B
Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesi
C
Irk Bitig (Fal Kitabı)
D
Sekiz Yükmek (Sekiz Cennet)
E
Köktürk (Göktürk) Yazıtları
Soru 8
S8
A
I. ve III.
B
II. ve III.
C
II. ve IV.
D
III. ve V.
E
IV. ve V.
Soru 9
s9
A
Yollug Tigin – Çinlilerle – Göktürk
B
Bilge Kağan – Uygurlarla – Uygur
C
Yollug Tigin – Çinlilerle – Uygur
D
Vezir Tonyukuk – Uygurlarla – Uygur
E
Bilge Kağan- Çinlilerle – Göktürk
Soru 10

Türk beyleri, milleti bunu işitin! Türk milletini toplayıp il tutacağını burda vurdum. Yanılıp öleceğini yine burda vurdum. Her ne sözüm varsa ebedî taşa vurdum. Ona bakarak bilin. Şimdiki Türk milleti, beyleri! Bu zamanda itaat eden beyler olarak mı yanılacaksınız? Babam kağan, amcam kağan oturduğunda dört taraftaki milleti nasıl düzene sokmuş… Tanrı buyurduğu için kendim oturduğumda dört taraftaki milleti düzene soktum. Bilge Kağan Yazıtı’ndan alınan bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Metin hitapla başlamıştır.
B
Sade, yalın, temiz bir Türkçeyle yazılmıştır.
C
Dikilen taşın ebedîliğinden bahsedilmektedir.
D
Devlet idaresiyle ilgili bilgiler verilmiştir.
E
Manihaizm ve Budizm’in etkisi görülmektedir.
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Uygur metinleriyle ilgili bilgi yanlışı vardır?
A
Metinlerin çoğu, dinî içerikli olup Göktanrı inancının izlerini taşır.
B
Metinler Uygur alfabesiyle yazılmıştır.
C
Uygur Dönemi metinlerinin çoğu Moğolca ya da Çinceden tercümedir.
D
Uygur Dönemi metinlerinden Irk Bitig, bir fal kitabıdır.
E
Altun Yaruk, Budizm’in esaslarını, felsefesini ve Buda’nın menkıbelerini anlatan bir eserdir.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Uygur yazılı metinlerinden biri değildir?
A
Irk Bitig (Fal Kitabı)
B
Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesi
C
Orhun Abideleri
D
Sekiz Yükmek (Sekiz Cennet)
E
Altun Yaruk (Altın Işık)
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git