Edebiyat Tarihi / Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler Online Test

Merhaba arkadaşlar, 10.sınıf edebiyat tarihi ile ilgili online testimizle bugün ki testlerimize başlıyoruz. Edebiyat dersi de yine her derste olduğu gibi bol bol soru çözerek okuyup kavramaya çalışarak anlaşılan ve sınavlarda mutlaka karşımıza çıkan bir derstir. Hem okul sınavlarında hem de gireceğiniz lys, ygs ve kpss sınavlarından sizleri başarıya taşıyacak en önemli araç hiç şüphesiz sıkı ve istekli çalışmadır. Bu yoğun sınav sürecinde kendinize de vakit ayırmayı ihmal etmeden istikrarlı bir şekilde çalıştığınız takdirde emellerine ulaşmanız için hiç bir engel kalmaz. Güvenden, fem ve final sizlere kaynak olma açısından en iyi ve güvenilir kaynaklardır. Bu kaynakların cevaplı soru bankalarından , konu anlatımlı kitaplarından faydalanabilirsiniz.

Edebiyat Tarihi / Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

Tebrikler - Edebiyat Tarihi / Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerini kapsamı içine almaktadır?
A
Edebiyat tarihi
B
Uygarlık tarihi
C
Bilim tarihi
D
Sanat tarihi
E
Siyaset tarihi
Soru 2
Dadaruh, ağlayan kardeşimi kucağına aldı. Çitin kapısına doğru yürüdü. Artık ahırda hep yalnız oynuyordum.Hasan evde hapsedilmişti. Annem geldikten sonra da bağışlanmadı. Fırsat düştükçe, “O yalancı!” derdi babam. Hasan, yediği tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar, güç susardı. Zavallı anneciğim, benim iftira atabileceğime hiç ihtimal vermiyordu! “Aptal Dadaruh,atlara ezdirmiş olmasın?” derdi. Bu metin aşağıdaki alanlardan hangisinin inceleme alanına girer?
A
Mimarlık tarihi
B
Felsefe tarihi
C
Ekonomi tarihi
D
Askerî tarih
E
Edebiyat tarihi
Soru 3

(I) Tarih bilimi, belli bir döneme yön veren olay ve kişileri tarihsel rolleri açısından ele alır, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurar. (II) Bu arada dönemin önemli edebî şahsiyetleri ve olayları üzerinde detaylı bir şekilde durur. (III) Edebiyat tarihi ise edebî metinlerin oluşturulduğu dönemlerin hakim zihniyetlerini inceler.(IV) Söz konusu dönemlerin edebiyat anlayışlarını ve edebiyatçılarını etkileyen önemli tarihsel olayları ortaya koyar. (V) O dönemlerde kullanılan nazım biçimleri ve nesir türleri hakkında bilgi verir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, edebiyat tarihinin kapsamına giren bir soru değildir?
A
Osmanlı’nın yıkılmasına neden olan faktörler nelerdir?
B
Edebiyatı etkileyen tarihi olaylar hangileridir?
C
Edebî dönemi hazırlayan zihniyetin özellikleri nelerdir?
D
Edebî türlerin gelişimi ne zaman başlamıştır?
E
Şair ve yazarların hayatlarına nereden ulaşabiliriz?
Soru 5
s5
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 6
Bir dönemde siyasi, askerî, sosyal, ekonomik, kültürel,dinî vb. hayat unsurlarının insanlarda oluşturduğu ortak algıya, düşünce yapısına ya da bakış açısına - - - - denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
sanat
B
kavram
C
felsefe
D
zihniyet
E
bilgi
Soru 7

Kültür, bir milletin dil, din, duygu, düşünce ve yaşayış tarzındaki bütünlüktür. Bunlarda başlayan değişme,kültürel farklılaşmayı ortaya çıkarır.Türkler, İslamiyet öncesinde atlı-göçebe hayat tarzını sürdürmekteydi.Bu hayat tarzı, yerleşik hayata geçişle birlikte terk edilmiştir.İslamiyet’i kabul eden Türkler, bu dinî inancın kabullerine ters düşmeyen bazı geleneklerini de sürdürmüşlerdir. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkler tarih boyunca birçok din değiştirmiştir.
B
Kültürel farklılaşma, yaşam tarzını etkilemektedir.
C
İnançların kabullerine ters düşmemek erdemliliktir.
D
Bozkır kültürü, Türklerin yaşama alanını çok daraltmıştır.
E
Gelenekleri sürdürebilmek Türklerin yaşam felsefesidir.
Soru 8
S8
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihçilerinin görevlerinden biri değildir?
A
Tarihî ve toplumsal olayları bilimsel verilerle incelemek
B
Şair ve yazarların hayatlarını incelemek
C
Edebiyatı dönemlere ayırarak incelemek
D
Tarihî olayların edebî eserlere nasıl yansıdığını belirlemek
E
Yazınsal türlerin tarihî gelişimini incelemek
Soru 10

Asya’nın ve Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde başlayıp gelişen Türk edebiyatlarını birbirinden ayıran yalnızca şekil, muhteva ve gaye farklılığı değildir. Önemli bir faktör daha vardır ki bu, edebî eserin asıl malzemesi olan dilde ortaya çıkmaktadır. Bu parçada edebiyatın dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden hangisi vurgulanmaktadır?

A
Din değişikliği
B
Lehçe ve şive farklılıkları
C
Kültürel değişim
D
Coğrafi değişim
E
Sanat anlayışı
Soru 11

(I) Bir toplumun bireyleri o toplumun kültürü, gelenek görenekleri ve değer yargılarıyla yetişir. (II) Bireyler, dönemin ortak zihniyetine ulaşırlar. (III) Yazar ve şairlerin edebî metinlerinde doğal olarak bu zihniyetin yansıması görülür. (IV) Sanatçılar, yaşamdan aldıkları konuları işlerken hiçbir şeyi değiştirmezler, her şeyi bilimsel olarak aktarırlar. (V) Zihniyet, dönemden döneme değişim gösterir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden biri değildir?
A
Coğrafi değişim
B
Din değişikliği
C
Bilimsel değişim
D
Lehçe ve şive farklılıkları
E
Kültürel değişim
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git