İlk Türk İslam Devletleri ve Türkiye Tarihi Online Test 1

Geçmiş Yıllarda Çıkmış İlk Türk İslam Devletleri ve Türkiye Tarihi 1

Sevgili öğrenciler aşağıda Geçmiş Yıllarda KPSS LYS YGS ÖYS ÖSS gibi ÖSYM’nin yapmış olduğu Çıkmış İlk Türk İslam Devletleri ve Türkiye Tarihi ile ilgili 15 adet çözümlü tarih sorusu bulunmaktadır. Soruları çözdükten sonra lütfen çözümlerini de dikkatlice okuyun.

İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ VE TÜRKİYE TARİHİ 1

Tebrikler - İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ VE TÜRKİYE TARİHİ 1 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Anadoludaki kervansaraylar en çok hangi amaca hizmet etmek için yapılmıştır? 1983 ÖYS  
A
Anadolu da düzeni sağlamak
B
Dıştan gelen tehlikeleri önlemek
C
Ticareti geliştirme
D
Türk konukseverliğini tanıtma
E
Yoksul kişilere yardım etme
1 numaralı soru için açıklama 
Kervansaraylar ticaretin canlanması için kurulmuş konaklama yerleridir Yanıt: C
Soru 2
Türk İslam uygarlığında aşağıdakilerden hangisinin yasaklanması, oymacılık kakmacılık ve nakkaşlık gibi süsleme sanatlarının gelişmesinde etkili olmuştur? 1986 ÖSS A) B) C) £)) •E)
A
Hat sanatı
B
Resim ve heykelcilik
C
Duvar çiniciliği
D
Figürlü plastik sanat
E
Minyatür sanatı
2 numaralı soru için açıklama 
Hz Muhammed döneminde putperestliğin yeniden canlanmaması için resim ve heykelcilik yasaklanmış ve diğer sanatların önü açılmıştır.Yanıt: B
Soru 3
Çinlilerle Araplar arasında yapılan Talas Savaşının dünya kültür tarihi açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir ? 1990 ÖSS
A
Batı Türkistan'ın Çin baskısından kurtulması
B
Karlukların bağımsız devlet olması
C
Türk Arap mücadelesinin sona ermesi
D
Kâğıt üretiminin Çin dışında da yaygınlaşması
E
Türklerin İslam dinini yakından tanımaları
3 numaralı soru için açıklama 
Talaş Savaşırım dünya kültür tarihi açısından en önemli sonucu Kâğıt üretiminin Çin dışında da yaygınlaşmasıdır. Yanıt: D
Soru 4
İslam dünyasında önemli bir eğitim öğretim kurumu olan Nizamiye medresesini aşağıdaki devletlerin hangisi kurmuştu? 1990 ÖYS  
A
Selçuklular
B
Abbasiler
C
Karahanlılar
D
Gazneliler
E
Samanoğulları
4 numaralı soru için açıklama 
Nizamiye medresesi Büyük Selçuklular dönemine aittir Yanıt: A
Soru 5
Karahanlılar devleti aşağıdaki özelliklerden hangisiyle Göktürk devletinden ayrılır? 1992 ÖYS  
A
Türkler tarafından kurulmuş olmaları
B
İslam dinini kabul etmeleri
C
Doğu ve Batı diye ikiye ayrılması
D
Asya'da kurulmuş olmaları
E
Türk kültürünü anlatan yapıtlara sahip olması
5 numaralı soru için açıklama 
Karamanlılar Müslüman ilk Tük devletidir.Yanıt; B
Soru 6
Selçuklu sultanları din ve ırk ayrımı gözetmeden halka dağıtarak boş araziyi değerlendirmeyi devletin görevi saymıştır.Selçuklu sultanlarının izledikleri bu politika öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir? 1995 ÖSS  
A
Vergi toplama düzeni
B
Üretimde artış
C
Toprak bütünlüğünün korunması
D
Ülkede asayiş
E
Yönetimde sürekliliği
6 numaralı soru için açıklama 
Selçukluların hiçbir ayrım yapmaksızın toprakları halka dağıtmasındaki en önemli amaç boş toprakların yerleşime açılıp her türlü üretimin yapılmasıdır. Yanıt: B
Soru 7
Anadolu Selçuklularında ikta adı verilen toprak yönetim sistemi Osmanlılarda geliştirilerek uygulanmıştır. Osmanlılarda uygulanan bu toprak yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 1996 ÖYS
A
Dirlik
B
Aşar
C
Yurtluk
D
Mutakaa
E
Vakıf
7 numaralı soru için açıklama 
Selçuklularda ikta sistemi Osmanlılarda genişletilmiş ve Dirlik sistemi olarak devam etmiştir.Yanıt: A
Soru 8
Karahanlılar Devleti’nin Türk tarihindeki önemi nedir? 1999 KMS  
A
Bünyesinde çeşitli kavimleri barındırması
B
Doğu Türkistan’da kurulan bir Türk devleti olması
C
Adını kurulduğu yerden almamış olması
D
Doğu ve Batı Karahanlılar olmak üzere ikiye ayrılması
E
İlk Müslüman Türk devleti olması
8 numaralı soru için açıklama 
Karahanlılar Müslümanlığı kabul eden ilk Türk devletidir.Yanıt: E
Soru 9
Türk İslam devletlerinde kişiler I Otlak II Yaylak III Bahçe IV Orman Alanlarından hangilerine sahip olabilmişlerdir? 1999 KMS  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
III ve IV
9 numaralı soru için açıklama 
Türk İslam devletlerin de toprağın mülkiyeti devlete aitti. Kullanım hakkı kişilere verilirdi Bu yüzden sadece kişilerin kendilerine ait bahçeleri olabilmekteydi Yanıt: C
Soru 10
XI yy sonlarıyla XIII yy da  Anadolu da bilim ve düşünce hayatında bir durgunluk yaşanmıştı.Bu durgunlukta aşağıdakilerden hangisinin etkisi vardır? 1999 KMS  
A
Loncalar
B
Süfilik
C
Tarikatler
D
Haçlı seferleri
E
Coğrafi keşifler
10 numaralı soru için açıklama 
Verilen tarihler arası Haçlı seferlerinin yapıldığı tarihtir Bu istila nedeniyle Anadolu’da bilim ve düşünce hayatında durgunluk yaşanmıştır.Yanıt: D
Soru 11
Eski Türk devletlerinde kamu yararını korumakla görevli olan devlet otoritesi her şeyden üstün tutulmuştur. Aşağıdaki Türk-İslam devletlerinin hangisinde hükümdar dini işlerini halifeye bırakıp devlet işlerini tümüyle kendi üzerine almakla bu eski Türk geleneğini tekrar başlatmıştır? 1999 KMS  
A
Osmanlılar
B
Gazneliler
C
Karahanlılar
D
Memlükler
E
Selçuklular
11 numaralı soru için açıklama 
Büyük Selçuklu döneminde Tuğrul Bey dini İşleri halifeye bırakarak devlet işlerini kendi üzerine almıştır.Yanıt: E
Soru 12
Türk denizciliğinin Anadolu Selçukluları dönemine kadar gelişmemesinde başlıca etken aşağıdakilerden hangisidir? 1999 DMS  
A
Devletin yönetim biçimi
B
Ülke topraklarının coğrafi konumu
C
Komşuların güçlü olması
D
Devletin ekonomik durumu
E
Sınırların sürekli genişletilmesi
12 numaralı soru için açıklama 
Türkler Anadolu Selçuklu döneminden sonra denizlerde sefere başlamışlardır. Daha önce bulundukları bölgelerde denizciliğin ilerlemesi mümkün değildir.Yanıt:B
Soru 13
Selçuklular bölge veya eyaletlerin başında idareci olarak atadıkları şehzadelerin yanma atabey unvanlı kişiler verirdi.Bu uygulamadaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? 2000 KMS
A
Şehzadeler arasındaki taht kavgalarını önlemek
B
Atabeylerin merkeze bağlılığını arttırmak
C
Eyaletlerin güvenliğini arttırmak
D
Şehzadeleri devlet yönetimiyle ilgili konularda yetiştirmek
E
Orduyu güçlendirmek
13 numaralı soru için açıklama 
Atabey uygulamasının temel amacı şehzadelerin devlet yönetiminde tecrübe kazanmasını sağlamaktır.Yanıt: D
Soru 14
Konya'da bulunan İnce Minareli Medrese Karatay Medresesi Sırçalı Medrese Türk sanatının hangi dönemine aittir? 2001 KMS  
A
Osmanlılar
B
Büyük Selçuklular
C
Anadolu Selçukluları
D
Anadolu Beylikleri
E
Memlükler
14 numaralı soru için açıklama 
Verilen eserler Anadolu Selçuklularına aittir.Yanıt: c
Soru 15
I Bitki ve Hayvan motifleri II Geometrik şekiller III insan figürleri Anadolu Selçukluları döneminin süsleme sanatında yukarıdaki ferden hangileri kullanılmıştır? 2001 KMS  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnızlll
D
I ve II
E
l II ve III
15 numaralı soru için açıklama 
Anadolu Selçuklularından bitki ve hayvan figürleri geometrik şekiller motif olarak kullanılmasına rağmen insan figürleri İslam dini gereğince kullanılmamıştır.Yanıt: D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git