Cumhuriyet’in İlanı ve Halifeliğin Kaldırılması Çözümlü Sorular Online Test

Merhaba arkadaşlar, tarih dersi ile ilgili çözümlü sorular çözmeye devam ediyoruz. Cumhuriyet’in İlanı ve Halifeliğin Kaldırılması konu başlıklı çözümlü sorular online testimizde sizler için faydalı olabilecek tarih soruları hazırladık. Gireceğiniz kpss, lys, ygs ve öss sınavlarında çıkması muhtemel sorular düşünülerek hazırladığımız bu sorular sınavlara hazırlık aşamasında sizlere çok yardımcı olacaktır. İnternet üzerinden katılacağınız bu tür online deneme sınavlarının yanı sıra çözümlü soru bankaları, tarih deneme sınavları, yaprak testler çözmeniz özelliklede geçmiş yıllarda çıkmış kpss, lys ve ygs sorularından çözmenizde sizler için son derece yararlı olacaktır. Deneme sınavlarının çözümlü olması hata yaptığınız yanlışların çözüm yolunu öğrenmede sizlere yardımcı olurken cevap anahtarları ilede doğru yanlış soru sayınızı kontrol ederek kendinizi denemiş olacaksınız.  Hepinize başarılar diliyorum…

Cumhuriyet'in İlanı ve Halifeliğin Kaldırılması Çözümlü Sorular Online Test

Tebrikler - Cumhuriyet'in İlanı ve Halifeliğin Kaldırılması Çözümlü Sorular Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
A
1921 Anayasası'nın kabul edilmesi ile
B
Cumhuriyetin ilanı ile
C
Halifeliğin kaldırılması ile
D
1924 Anayasası'nın kabul edilmesi ile
E
10 Nisan 1928 Anayasa değişikliği ile
1 numaralı soru için açıklama 
Meclis başkanının aynı zamanda hükümet başkanı olarak görev yapması meclis hükümeti sisteminin bir özelliğidir. Cumhuriyetin ilanı ile kabine sistemine geçildiği için bu uygulama sona ermiştir.
Soru 2
TBMM'de yaşanan hükümet oluşturma bu­nalımı aşağıdakilerden hangisi ile çözül­müştür?
A
Saltanatın Kaldırılması
B
Cumhuriyet'in ilan edilmesi
C
Ankara'nın başkent seçilmesi
D
Meclis Hükümeti sistemine geçilmesi
E
Güçler birliği ilkesinin kabul edilmesi
2 numaralı soru için açıklama 
TBMM' de yaşanan hükümet kurma bunalımı Cumhuriyetin ilan edilmesi ile çözümlenmiştir. Meclis Hükümeti Sistemi'nden kaynaklanan bu sorun Cumhuriyetin ilanı ile kabine sistemine geçilerek çözülmüştür.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırıl­masının nedenlerinden biri olamaz?
A
Abdülmecit efendinin kendini devlet başkanı olarak görmesi
B
Saltanat yanlısı olanların halife etrafında toplanması
C
Dünya Savaşı'nda halifeliğin birleştirici özelliğinin kalmaması
D
Halifeliğin ulusçulukla bağdaşmaması
E
İstanbul Hükümetinin Lozan Antlaşması'na davet edilmesi
3 numaralı soru için açıklama 
İstanbul hükümetinin Lozan Konferansı'na davet edilmesi saltanatın kaldırılmasının nedenidir.Halifelik saltanatın kaldırılmasından sonra kaldırılmıştır.
Soru 4
Cumhuriyetin ilanı ile kabine sistemine ge­çilmesi aşağıdakilerden hangisine yol aç­mıştır?
A
Şeyh Sait Ayaklanması'nın bastırılmasına
B
Hükümetin kurulmasında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesine
C
TBMM'nin uluslararası alanda tanınmasına
D
Halkın yönetime katılmasına
E
Güçler birliği ilkesinin uygulanmasına
4 numaralı soru için açıklama 
Cumhuriyetin ilanı ile kabine sistemine geçilmesi Meclis Hükümeti Sistemi'nden kaynaklanan Hükümet kurma sıkıntılarının giderilmesine yol açmıştır.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ila­nından önce gerçekleşmiştir?
A
Cumhuriyet Halk Partisinin kurulması
B
Halifeliğin kaldırılması
C
Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkartılması
D
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının Kurulması
E
Serbest Cumhuriyet Fırkasının Kurulması
5 numaralı soru için açıklama 
Halifelik 3 Mart 1924 tarihinde kaldırılmıştır. Takrir-i Sükun Kanunu 4 Mart 1925 yılında çıkartılmıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım 1924 tarihinde kurulmuştur. Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930 yılında kurulmuştur. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilanından önce kurulmuştur.
Soru 6
blank
A
Halifeliğin kaldırılması
B
Diyanet İşleri başkanlığının kurulması
C
Abdülmecit efendinin halife seçilmesi
D
Saltanatın kaldırılması
E
Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması
6 numaralı soru için açıklama 
TBMM; saltanatın kaldırılmasından sonra halife unvanıyla İngiltere'ye sığınan Vahdettin'in bu unvanını kötüye kullanmasını ve İngiltere'nin denetiminde bir halifenin oluşmasını önlemek için Abdülmecit Efendi'yi halife seçmiştir.
Soru 7
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
7 numaralı soru için açıklama 
Halifelik dine dayalı bir kurum olduğu için laiklik ilkesinin önünde büyük bir engeldir. Ayrıca ümmi bir kurum olduğu için milli devlet anlayışına da terstir. Yanı sıra halifeliğin Cumhurbaşkanı ile bir arada bulunması yönetimde iki başlılığa yol açmaktadır. Bu nedenle verilen bütün öncüller halifeliğin kaldırılmasının amaçları arasında yer alır.
Soru 8
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
8 numaralı soru için açıklama 
Cumhuriyetin ilan edilmesi ile rejim tartışması sona ermiş, devlet başkanı sorunu çözümlenmiş ve kabine sistemine geçilerek hükümet kurma bunalımları sona ermiştir.
Soru 9
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
9 numaralı soru için açıklama 
3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile öğretim sistemi düzenlenmiştir. Hukuk sistemi 1926 yılında Medeni Kanun ile seçim sistemi ise 1946 yılında tek dereceli seçim sistemi ile düzenlenmiştir.
Soru 10
TBMM'nin hükümette görev alacak bakan­ları seçme yetkisi aşağıdakilerden hangisi sona ermiştir?
A
Cumhuriyetin ilanı ile
B
1924 Anayasası ile
C
1921 Anayasası ile
D
Saltanatın kaldırılması ile
E
1928 Anayasası değişikliği ile
10 numaralı soru için açıklama 
TBMM'nin hükümette görev alacak bakanları seçmesi Meclis Hükümeti Sistemi'nin bir özelliğidir. Cumhuriyetin ilanı ile Kabine sistemine geçilerek bu yetkisi sona ermiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git