İlk Türk İslam Devletleri ve Türkiye Tarihi – 2

Sevgili öğrenciler, bir milletin dinini değiştirmesi insanlık tarihinde ender görülen bir olaydır ve son derece önemlidir. Önemi o kadar büyüktür ki o toplumun zihniyet ve yaşam biçiminde çok ciddi değişiklikler meydana getirir. Tabi bu değişimler dinin kabulü sonrası olan şeylerdir, gözden kaçan en önemli nokta ise bir dinin kabulü esnasında yaşananlardır. İslamiyet sanıldığı gibi güle oynaya kabul edilmemiştir. Söz gelimi Anadolu’da İslamiyet’i kabul etmek istemeyen yüz binlerce Türk’ün boynu Araplarca kılıçtan geçirilmiştir. Bunlar dinin ve tarihin karanlık yüzüdür ve size resmi tarihte gösterilmez. O yüzden tarihin bir bilim olduğu ve objektifliği tartışılması gereken bir konudur.  Ne kadar garip değil mi yüz yıllar öncesinde zorla kabul ettiğimiz İslamiyet’in şimdi en büyük savunucusuyuz.

Aşağıda Geçmiş Yıllarda Çıkmış İlk Türk İslam Devletleri ve Türkiye Tarihi ile ilgili 15 soru vardır, hepsi çözümlüdür, başarılar…

İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ VE TÜRKİYE TARİHİ 2

Tebrikler - İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ VE TÜRKİYE TARİHİ 2 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ahilik teşkilatının amacı aşağıdakilerden hangisidir? 2002 KPSS  
A
Bir meslekten başka bir mesleğe geçişi engellemek
B
Farklı dinlerden insanları kaynaştırmak
C
Mevcut siyasi otoriteyi denetlemek
D
Mesleki dayanışmayı sağlamak
E
Ticari rekabeti engellemek
1 numaralı soru için açıklama 
Ahilik teşkilatının temel amacı mesleki dayanışmayı sağlamaktır.Yanıt: D
Soru 2
Türk İslam dünyasında pozitif bilimler kiminle başlamıştır? 2002 KPSS  
A
Vasiti
B
ibn Heysem
C
Farabi
D
Ömer Hayyam
E
İbn Rüşd
2 numaralı soru için açıklama 
Farabt pozitif bilimlerin başlamasında öncülük etmiş bilim adamıdır.Yanıt: C
Soru 3
Anadolu Selçuklularında geliri sosyal kurumların giderlerine ayrılan topraklara ne ad verilir? 2002 KPSS  
A
Miri
B
Vakıf
C
Has
D
Mülk
E
Mutakaa
3 numaralı soru için açıklama 
Vakıf topraklarının geliri sosyal kurumların giderleri için harcanır.Yanıt: B
Soru 4
Kayseride bulunan Gevher Nesibe Şifahanesi hangi döneme aittir? 2002 KPSS
A
Anadolu Selçukluları
B
Karamanoğulları
C
Osmanlılar
D
Saltuklular
E
Mengücekliler
4 numaralı soru için açıklama 
Gevher Nesibe Şifahanesi Anadolu Selçuklularından kalma bir eserdir.Yanıt: A
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları dönemine ait değildir?  2002 KPSS
A
Çifte Minareli Medrese
B
Gök Medrese
C
Yakutiye Medresesi
D
Karatay Medresesi
E
Yeşil Cami
5 numaralı soru için açıklama 
Yeşil Cami Osmanlı Devletine aittir.Yanıt: E
Soru 6
Anadolu Selçuklu Devletinde büyük kervansarayların hemen hepsi XIII yüzyıla aittir Bu durumun I Sanat II Ticaret III. Askerlik alanlarının hangilerinde görülen gereksinimin bir sonucu olduğu savunulabilir? 2002 KPSS  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
6 numaralı soru için açıklama 
Anadolu Selçukluları ticareti geliştirmek için çalışmalar yapmıştır Kervansarayların yapımı ticari gereksinimin sonucudur.Yanıt: B
Soru 7
I Hayvan figürleri II Bitkisel motifler III. Yazı Selçuklu mimarisinde yukarıdakilerden hangileri süsleme amacıyla kullanılmıştır? 2003 KPSS
A
Yalnız l
B
Yalnız lI
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
7 numaralı soru için açıklama 
Selçuklu mimarisinde hayvan figürleri bitkisel ve geometrik şekillerle yazı süsleme amacıyla kullanılmıştır.Yanıt: E
Soru 8
Türk mimarisinde I Kümbet II Medrese III Mescit Türü yapıtlardan hangileri anıtmezar niteliğindedir? 2003 KPSS  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
8 numaralı soru için açıklama 
Kümbet: Anıtmezar Medrese: Yüksekokul Mescit: Cami Yanıt: A
Soru 9
Aşağıdaki terden hangisi Selçuklular dönemine aittir? 2003 KPSS
A
Bursa Yeşil Cami
B
Edirne Selimiye Cami
C
Konya Alaeddin Cami
D
Bursa Hüdavendigar Cami
E
Edirne Muradiye Cami
9 numaralı soru için açıklama 
Konya Alaeddin Cami Selçuklular dönemine aittir. Yanıt: C
Soru 10
Karluklar İslamiyeti kabul ettikten sonra süsleme sanatında insan figürleri yerine bitki ve hayvan motifleri ve geometrik şekiller kullanmaya başlamışlardır.Bu durum Karluklarda aşağıdakilerin hangisinde meydana gelen değişiklikte ilgili olduğu savunulabilir ? 2004 KPSS
A
Yaşadıkları doğal ortamda
B
Sosyal yaşam biçimlerinde
C
Ekonomik durumlarında
D
Uluslar arası ilişkilerinde
E
İnanç sistemlerinde
10 numaralı soru için açıklama 
Karlukların Müslüman olup inanç sisteminin değişmesi süsleme sanat anlayışını da değiştirmiştir.Yanıt: E
Soru 11
I Hutbe okutmak II. Para bastırmak III. Fetva vermek Türk İslam devletlerinde yukarıdakilerden hangileri hükümdarlık göstergesidir? 2004 KPSS
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
11 numaralı soru için açıklama 
Hutbe okutmak ve para bastırmak hükümdarlık alameti iken fetva vermek din adamlarının görevidir.Yanıt: C
Soru 12
I Karamanoğulları II Anadolu Selçukluları III. Büyük Selçuklular Yukarıdakilerden hangilerinin başkenti Konya olmuştur? 2004 KPSS
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I ,II ve III
12 numaralı soru için açıklama 
Konya Karamanoğulları ve Anadolu Selçuklu devletlerine başkentlik yapmıştır.Yanıt: C
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde toprak yönetimiyle ilgili değildir? 2005 KPSS
A
ikta
B
Ocaklık
C
Zeamet
D
Has
E
Ulak
13 numaralı soru için açıklama 
Ulak haberci anlamında olup toprak yönetimiyle ilgili değildir. Yanıt: E
Soru 14
İkta nedir ? 2006 KPSS
A
Selçuklularda eyaletlerdeki valilerin askerleri
B
Selçuklularda toprakların vergi gelirine göre bölümlere ayrılması
C
Türk devletinde sosyal hayatı düzenleyen kurallar
D
Türk İslam devletlerinde hukuk sistemi
E
Türk İslam sanatında bir tür
14 numaralı soru için açıklama 
ikta toprakların vergi gelirine göre bölümlere ayrılmasıdır.Yanıt: B
Soru 15
Aşağıdakilerin hangisinin Türklerin eski ve köklü bir kültüre sahip olduklarının bir göstergesi olduğu savunulabilir? 2006 KPSS
A
Yerleşik hayata geçmeleri
B
ilk devletlerini Orta Asya da kurmaları
C
Çeşitli dini İnanışlan benimsemeleri ve bunları yaşantılarına yansıtmaları
D
Boylar halinde birlikte yaşamaları
E
İslam dinini kabul etmelerine rağmen öz kimliklerini korumaları
15 numaralı soru için açıklama 
Türkierin öz kimliklerini korumaları eski ve köklü bir kültüre sahip olduklarını ve bunu koruduklarının göstergesidir. Yanıt: E
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git