İlk Çağ Uygarlıkları Online Test

Merhaba arkadaşlar, tarih dersi oldukça ezbere dayalı ama kimisi içinde tüm dersler içinde en çok ilgi çeken bir derstir. Tarihimizi öğrenmek eskiden yaşanmışlıkları bilmek güzeldir elbette ama bunları akılda tutmak zordur. Ancak hepimiz biliyoruz ki gireceğimizi lys olsun ygs ya da kpss sınavı olsun hiç biri için imkansız yoktur çalışarak, azimle, kararlılık ve istikrarla her dersin her konunun üstesinden gelebiliriz. Tarih dersi sözel bir ders olduğu için bol okuma ile bol test çözme ile halledebilirsiniz. Okumanın yanı sıra unutmamanız gereken konuları ya da tarihleri akılda kalacak şekilde şifrelendirerek ya da o konu üzerinde hayali bir oyun kurarak akılda kalıcılığını artırabilirsiniz.

İlk Çağ Uygarlıkları

Tebrikler - İlk Çağ Uygarlıkları adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Giritliler deniz ticaretine önem vermiş, Yunanistan,Mısır ve Anadolu uygarlıkları ile kültür alışverişinde bulunmuş ve ticari ilişkiler geliştirmişlerdir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?
A
Sınıf farklılıklarının kaldırılmasıyla
B
Paranın kullanımda olmasıyla
C
Girit’in stratejik ve coğrafi konumuyla
D
Tarıma önem verilmemesiyle
E
Şehir devletleri kurmalarıyla
Soru 2
s2
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 3
Eski Yunan’da ve Ege’de MÖ. 2000’lerde “Polis” adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Devletlerin merkezinde tapınak bulunur, diğer yapılar tapınağın etrafında yer alırdı. Buna göre Yunanlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Siyasi birliklerini tamamladıkları
B
Yerleşik hayata geçtikleri
C
Şehirciliğin ilk örneklerini verdikleri
D
Ticarete önem verdikleri
E
Ahiret inancını benimsedikleri
Soru 4
Çok tanrılı bir inanca sahip olan Yunanlılar tanrılarını insan şeklinde ve ölümsüz düşünmüşler, bu düşünceyle tanrılarının heykellerini yapmışlardır. Bu durum Yunan Uygarlığı’nda aşağıdakilerden hangisinin gelişmesini sağlamıştır?
A
Kültürel birliğin
B
Tek tanrılı inancın
C
Bilimsel faaliyetlerin
D
Sanatsal faaliyetlerin
E
Siyasi teşkilatlanmanın
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi Ege uygarlıkları arasında gösterilemez?
A
Yunan
B
Miken
C
Girit
D
İskender
E
Pers
Soru 6
En büyük amacı bir dünya devleti kurmak olan Büyük İskender, Doğu ile Batı medeniyetini bir potada eritmiştir. Ortaya çıkan bu yeni uygarlık aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmıştır?
A
Helenistik Uygarlık
B
Sümer Uygarlığı
C
Bergama Uygarlığı
D
Tibet Uygarlığı
E
Asklepion Uygarlığı
Soru 7
Roma’da krallık döneminde, kral ihtiyarlar meclisi tarafından teklif edilmiş, “kuria” adı verilen halk meclisi tarafından da seçilmiştir. Kral senatoya karşı sorumludur. Buna göre Roma İmparatorluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Meclisin yönetimde etkili olduğu
B
Demokratik uygulamalar görüldüğü
C
Hükümdarlığın babadan oğula geçtiği
D
Halkın yönetimde söz sahibi olduğu
E
Kralın yetkilerinin sınırlandırıldığı
Soru 8
Roma’da Patriciler mülki, siyasi, askeri haklara sahipken,pleplere hiçbir siyasi hak verilmemiştir. Köleler ise patricilere hizmet etmişler ve hiçbir hakları olmamıştır. Buna göre Roma toplumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Farklı milletlerden oluştuğu
B
Pleplerin halka baskı yaptıkları
C
Siyasi hakların kadınlara tanınmadığı
D
Sosyal tabakalaşmanın hâkim olduğu
E
Kölelerin sık sık isyan çıkardıkları
Soru 9
Roma’da patriciler ile plepler arasında uzun süren mücadelelerin yaşanması hukuki düzenlemeler yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu düzenlemeyle pleplere de memur ve asker olma hakkı tanınmıştır. Bir çok devlete örnek olan bu hukuki düzenlemeler aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?
A
Babürname
B
Hammurabi Kanunları
C
Asur Kanunları
D
Urgakina Kanunları
E
12 Levha Kanunları
Soru 10
Büyük Selçuklu Devleti ile Malazgirt Savaşını, Türkiye Selçuklu Devleti ile Miryokefalon Savaşını yapmış ancak, Anadolu’da ki Türk hâkimiyetine engel olamamıştır. Yukarıda bahsedilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bizans imparatorluğu
B
Batı Roma İmparatorluğu
C
Yunan Uygarlığı
D
Persler Uygarlığı
E
Büyük İskender İmparatorluğu
Soru 11
Doğu Roma İmparatorluğu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine mensupturlar.
B
İstanbul’u başkent olarak kullanmışlardır.
C
Resmi dil olarak Grekçeyi benimsemişlerdir.
D
Latin kültürünü özümsemişlerdir.
E
Ayasofya’yı inşa etmişlerdir.
Soru 12
Mısır’dan papirüs ithal edilmesi ile ilgili sorunlar yaşanınca kendi kağıtlarını üretme yoluna gitmişler ve keçi derisinden parşömen kağıdını imal etmeyi başarmışlardır. Yukarıda bahsedilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lidyalılar
B
Persler
C
Bergama Krallığı
D
Yunanlar
E
Bizans İmparatorluğu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git