Atatürk İlkeleri Çözümlü Sorular Online Test

Merhaba arkadaşlar, tarih dersi konuları ile ilgili online testleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Atatürk İlkeleri konu başlıklı tarih çözümlü sorulardan oluşan mini bir online testimiz sizler için hazır bulunmakta. Çözümlü tarih testlerimizi çözerek hem sınavlara hazırlık aşamalarınızı verimli geçirecek hem de soruların çözümleri ile doğru cevapların açıklamalarını öğrenip bilgilerinizi artıracaksınız. Gireceğiniz kpss, lys, ygs ve öss sınavlarında tarih soruları bilgiye dayalı olduğu için sizleri hayli zorluyor ancak böyle verimli çalışırsanız yani çözümlü soru bankaları, deneme sınavları, online testler çözerek hazırlanacağınız sınavlar özellikle de geçmiş yıllardaki sınav soruları yani çıkmış sorular çözmeniz sizler için çok faydalı olacaktır. Hepinize gireceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum…

Atatürk İlkeleri Çözümlü Sorular Online Test

Tebrikler - Atatürk İlkeleri Çözümlü Sorular Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
1 numaralı soru için açıklama 
Laiklik ilkesi resmi bir devlet dininin olmasına ve yönetimin dinsel esaslara dayanmasına karşıdır. Ancak Laiklik ilkesi din ve vicdan hürriyetini gerektirir.
Soru 2
Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi aşağı­daki hangi tarihte gerçekleşmiştir?
A
1930
B
1929
C
1936
D
1937
E
1928
2 numaralı soru için açıklama 
Laiklik ilkesinin anayasaya (1924 anayasası) girmesi 5 Şubat 1937'de olmuştur.
Soru 3
Aşağıdaki ilkelerden hangisi ülkenin siyasi rejimini belirlemiştir?
A
Milliyetçilik
B
Cumhuriyetçilik
C
İnkılapçılık
D
Devletçilik
E
Laiklik
3 numaralı soru için açıklama 
Türkiye'nin yönetim şekli - siyasi rejimi cumhuriyettir. Bunu belirleyen ve savunan ilke ise cumhuriyetçiliktir.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi demokratik devle­tin özeliklerinden biri değildir?
A
Egemenliğin ulusa ait olması
İpucu:
B
Yönetenlerin süresiz olarak seçilmesi
C
Yönetenlerin kanunlara bağlı kalması
D
Siyasi partilerin serbestçe kurulabilmesi
E
Kadınlara da siyasi hakların verilmesi
4 numaralı soru için açıklama 
Demokratik devlet anlayışında yönetenler süresiz olarak değil düzenli aralıklarla yapılan seçimlerle işbaşına gelmelidir. Diğer verilen özellikler demokratik devlet anlayışına uygundur.
Soru 5
blank
A
Devletçilik
B
İnkılâpçılık
C
Laiklik
D
Milliyetçilik
E
Cumhuriyetçilik
5 numaralı soru için açıklama 
Atatürk'ün devletçilik ilkesi ekonomik şartlara bağlı olarak ortaya çıkmıştır, özel girişimciler ekonomik kalkınmayı sağlayamayınca devlet bu işi üzerine olmak zorunda kalmıştır.
Soru 6
blank
A
Milliyetçilik
B
Halkçılık
C
İnkılapçılık
D
Devletçilik
E
Cumhuriyetçilik
6 numaralı soru için açıklama 
Atatürk'ün sözleri sınıfsal ayrım ve ayrımcılıklara karşı çıkılması ile ilgili olduğu için halkçılık ilkesi doğru cevaptır.
Soru 7
blank
A
Çağdaşlaşma
İpucu:
B
Batılılaşma
C
Akılcılık ve bilimsellik
D
İnkılâpçılık
E
İnsan ve insanlık sevgisi
7 numaralı soru için açıklama 
Atatürk'ün sözleri insan ve insanlık sevgisi ile ilgilidir.
Soru 8
blank
A
Halkçılık
B
Laiklik
C
İnkılapçılık
D
Devletçilik
E
Milliyetçilik
8 numaralı soru için açıklama 
Sürekli gelişmeyi,durağan olmamayı esas alan ilke inkılapçılıktır.
Soru 9
Devletçilik ilkesinin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A
II. Dünya Savaşı nedeniyle erkek nüfusunun askere alınması
B
Savaşların ekonomiye olumsuz etki etmesi
C
Halkın yatırım yapacak gücünün kalmaması
D
Teşvik-i Sanayi Kanunu'ndan istenilen sonucun alınamaması
E
Halkın temel ihtiyaçlarının özel sektör tarafından karşılanamaması
9 numaralı soru için açıklama 
Devletçilik ilkesinin uygulanması 1933 - 1938 I, Beş Yıllık Kalkınma Planı olmuştur. Dolayısıyla II. Dünya Savaşı'nın bu uygulama ile ilgisi yoktur. B, C, D ve E seçenekleri devletçilik uygulamasının nedenleridir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.

Ayrıca videoda izleyin:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git