Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri 13. – 14. yy / Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler Online Test

Merhaba arkadaşlar, sınavlarınızda ki başarınızı artırmanın altın anahtarı motivasyon, istikrar ve kararlılıktır. hangi ders olursa osun ders ve sınavlara çalışırken öncelikle amacınız doğrultusunda ilerlediğiniz düşünerek kendinizi bu şekilde motive etmeli ve çalıştığınız dersten zevk almalısınız. Of puf ederek çalışmanın ne size ne de gireceğiniz sınavlara bir faydası olmaz. Yani öncelikle yaptığınız işi sevmeli ve bu çalışmanın sizleri hayallerinde ki mesleğe hayallerinizde ki üniversiteye taşıyacağını düşünerek azimli olmalısınız. Kendinizi kasmadan sınavı dünyanın sonu gibi düşünmeden amam gereken önemi de vererek çalıştığınız takdirde başarmama ihtimaliniz neredeyse yok olur. YGS, LYS ya da KPSS hang sınav olursa olsun temel nokta istemek, inanmak ve çalışmaktan geçer…

Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri XIII.-XIV.YY. / Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

Tebrikler - Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri XIII.-XIV.YY. / Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

12-14. yüzyıl Anadolu Oğuz Türkçesinin bütün dil özelliklerini yansıtmasının yanında içinde yer alan sosyal, tarihî unsurlar bakımından da eşsiz bir eserdir.Oluştuğu dönemle ilgili aile yapısı, yönetim anlayışı,gelenek ve töreler, inançlar gibi zihniyet unsurları açısından da son derece zengin malzemeler barındırmaktadır. Bu paragrafta tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danişmendnâme
B
Battalnâme
C
Dede Korkut Hikâyeleri
D
Cemşîd ü Hurşîd
E
Köroğlu Destanı
Soru 2

Bu bakış açısı anlatıcıya büyük bir özgürlük alanı açar.Anlatıcı, anlattığı olayın her türlü ayrıntısını bilme hakkı elde eder, ayrıca kahramanlarının bütün planlarından,zihinlerinden geçenlerden haberdardır. İstediğinde geçmişe dönebileceği gibi, ileride olacakları da bilir. Bu parçada sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hâkim bakış açısı
B
Kahraman bakış açısı
C
Gözlemci bakış açısı
D
Zihniyet
E
Yöntem
Soru 3
s3
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 4
s4
A
Anlatmaya bağlı bir metindir.
B
Karşılıklı konuşmalara yer verilmiştir.
C
Gözlemci bakış açısıyla anlatılmıştır.
D
Dinî motifler kullanılmış olup metin Anadolu’daki İslamlaşmaya örnektir.
E
Eserde kahramanlık ögelerine yer verilmiştir.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri’nde yer almaz?
A
Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Hikâyesi
B
Kanlı Koca Oğlu Kanturalı Hikâyesi
C
Kazılık Koca Oğlu Yegenek Hikâyesi
D
Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesi
E
Köroğlu Ruşen Ali’nin Halk Hikâyesi
Soru 6
Divan edebiyatında hikâye anlatma ve dinleme ihtiyacını gideren nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gazel
B
Mesnevi
C
Şarkı
D
Kaside
E
Rubai
Soru 7

Boğanın başını kesti. Oğuz beyleri gelip oğlanın başına toplandılar, “Aferin” dediler. Dedem Korkut gelsin,bu oğlana ad koysun, beraberine alıp babasına varsın,babasından oğlana beylik istesin, taht alıversin dediler.Çağırdılar. Dedem Korkut gelir oldu. Oğlanı alıp babasına vardı. Dede Korkut oğlanın babasına söylemiş,görelim hanım ne söylemiş:Der:Hey Dirse Han beylik ver bu oğlana Taht ver erdemlidir Boynu uzun büyük cins at ver bu oğlana Biner olsun hünerlidir Ağıllardan on bin koyun ver bu oğlana Etlik olsun erdemlidir. Dede Korkut Hikâyeleri’nden alınan bu bölümle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Dede Korkut’un bilge kişiliğinden dolayı değer gördüğü
B
Dede Korkut’un bey çocuklarına güzel isimler verdiği
C
Dede Korkut Hikâyeleri’nin manzum, mensur karışık yazıldığı
D
Kitabın yazarı Dede Korkut aynı zamanda hikâye kahramanlarından birisi olduğu
E
Bey çocuklarının bey olabilmesi için olağanüstü yiğitlik göstermesi gerektiği
Soru 8
s8
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 9
s9
A
Kaside
B
Gazel
C
Halk hikâyesi
D
Mesnevi
E
Destan
Soru 10
s10
A
Danişmendnâme
B
İskendernâme
C
Dede Korkut Hikâyeleri
D
Cemşîd ü Hurşîd
E
Köroğlu Destanı
Soru 11
s11
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 12
s12
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git
Sınava Hazırlık