Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri 13. – 14. yy / Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler Online Test

Merhaba arkadaşlar, sınavlarınızda ki başarınızı artırmanın altın anahtarı motivasyon, istikrar ve kararlılıktır. hangi ders olursa osun ders ve sınavlara çalışırken öncelikle amacınız doğrultusunda ilerlediğiniz düşünerek kendinizi bu şekilde motive etmeli ve çalıştığınız dersten zevk almalısınız. Of puf ederek çalışmanın ne size ne de gireceğiniz sınavlara bir faydası olmaz. Yani öncelikle yaptığınız işi sevmeli ve bu çalışmanın sizleri hayallerinde ki mesleğe hayallerinizde ki üniversiteye taşıyacağını düşünerek azimli olmalısınız. Kendinizi kasmadan sınavı dünyanın sonu gibi düşünmeden amam gereken önemi de vererek çalıştığınız takdirde başarmama ihtimaliniz neredeyse yok olur. YGS, LYS ya da KPSS hang sınav olursa olsun temel nokta istemek, inanmak ve çalışmaktan geçer…

Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri XIII.-XIV.YY. / Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

Tebrikler - Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri XIII.-XIV.YY. / Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

12-14. yüzyıl Anadolu Oğuz Türkçesinin bütün dil özelliklerini yansıtmasının yanında içinde yer alan sosyal, tarihî unsurlar bakımından da eşsiz bir eserdir.Oluştuğu dönemle ilgili aile yapısı, yönetim anlayışı,gelenek ve töreler, inançlar gibi zihniyet unsurları açısından da son derece zengin malzemeler barındırmaktadır. Bu paragrafta tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danişmendnâme
B
Battalnâme
C
Dede Korkut Hikâyeleri
D
Cemşîd ü Hurşîd
E
Köroğlu Destanı
Soru 2

Bu bakış açısı anlatıcıya büyük bir özgürlük alanı açar.Anlatıcı, anlattığı olayın her türlü ayrıntısını bilme hakkı elde eder, ayrıca kahramanlarının bütün planlarından,zihinlerinden geçenlerden haberdardır. İstediğinde geçmişe dönebileceği gibi, ileride olacakları da bilir. Bu parçada sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hâkim bakış açısı
B
Kahraman bakış açısı
C
Gözlemci bakış açısı
D
Zihniyet
E
Yöntem
Soru 3
s3
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 4
s4
A
Anlatmaya bağlı bir metindir.
B
Karşılıklı konuşmalara yer verilmiştir.
C
Gözlemci bakış açısıyla anlatılmıştır.
D
Dinî motifler kullanılmış olup metin Anadolu’daki İslamlaşmaya örnektir.
E
Eserde kahramanlık ögelerine yer verilmiştir.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri’nde yer almaz?
A
Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Hikâyesi
B
Kanlı Koca Oğlu Kanturalı Hikâyesi
C
Kazılık Koca Oğlu Yegenek Hikâyesi
D
Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesi
E
Köroğlu Ruşen Ali’nin Halk Hikâyesi
Soru 6
Divan edebiyatında hikâye anlatma ve dinleme ihtiyacını gideren nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gazel
B
Mesnevi
C
Şarkı
D
Kaside
E
Rubai
Soru 7

Boğanın başını kesti. Oğuz beyleri gelip oğlanın başına toplandılar, “Aferin” dediler. Dedem Korkut gelsin,bu oğlana ad koysun, beraberine alıp babasına varsın,babasından oğlana beylik istesin, taht alıversin dediler.Çağırdılar. Dedem Korkut gelir oldu. Oğlanı alıp babasına vardı. Dede Korkut oğlanın babasına söylemiş,görelim hanım ne söylemiş:Der:Hey Dirse Han beylik ver bu oğlana Taht ver erdemlidir Boynu uzun büyük cins at ver bu oğlana Biner olsun hünerlidir Ağıllardan on bin koyun ver bu oğlana Etlik olsun erdemlidir. Dede Korkut Hikâyeleri’nden alınan bu bölümle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Dede Korkut’un bilge kişiliğinden dolayı değer gördüğü
B
Dede Korkut’un bey çocuklarına güzel isimler verdiği
C
Dede Korkut Hikâyeleri’nin manzum, mensur karışık yazıldığı
D
Kitabın yazarı Dede Korkut aynı zamanda hikâye kahramanlarından birisi olduğu
E
Bey çocuklarının bey olabilmesi için olağanüstü yiğitlik göstermesi gerektiği
Soru 8
s8
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 9
s9
A
Kaside
B
Gazel
C
Halk hikâyesi
D
Mesnevi
E
Destan
Soru 10
s10
A
Danişmendnâme
B
İskendernâme
C
Dede Korkut Hikâyeleri
D
Cemşîd ü Hurşîd
E
Köroğlu Destanı
Soru 11
s11
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 12
s12
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri XIII.-XIV.YY. / Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

Tebrikler - Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri XIII.-XIV.YY. / Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının 13-14.yüzyıllardaki öğretici metinlerinin özelliklerinden değildir?
A
Öğretmek, açıklamak ve bilgi vermek amacıyla yazılır.
B
Öğretici metinlerde genel olarak günlük yaşantılar,hayalî olaylar ve duygusal yönler ele alınır.
C
Konuyla ilgili düşünceler kısa, özlü bir anlatım ve kesin ifadelerle dile getirilir.
D
Dil, daha çok göndergesel işleviyle kullanılır.
E
Amaç öğretmek ve bilgi vermek olduğu için söz sanatlarına pek yer verilmez.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam edebiyatının bilinen ilk öğretici metnidir?
A
Mantıku’t Tayr
B
Nasrettin Hoca fıkraları
C
Dîvân-ı Kebîr
D
Kutadgu Bilig
E
Makala
Soru 3

Hacı Bektâş-ı Velî’nin görüş ve düşüncelerini derli toplu olarak ortaya koyan eserdir. Yüzyıllardır okunan bu eser, tasavvuf düşüncesindeki dört ana kapı kabul edilen şeriat, tarikat, marifet ve hakikati ve bu kapılardan geçildikten sonra çıkılacak merdivenler olan kırk makamı konu alır. Bu parçada hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fütüvvetname
B
Kutadgu Bilig
C
Makalat
D
Danişmendname
E
Dede Korkut Hikâyeleri
Soru 4
s4
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 5
s5
A
Öğretici metinlerdir.
B
Alegorik (sembolik) eserlerdir.
C
Mesnevi tarzıyla yazılmışlardır.
D
Tasavvuf öğretisini işlemişlerdir.
E
İlk Türk-İslam eserlerindendir.
Soru 6

Eserde kuşların Hüthüt adlı bilge kuşun rehberliğinde yapmış oldukları uzun bir olgunlaşma yolculuğu anlatılır. Olay, başsız kalmanın yanlış olduğuna karar veren kuşların kendilerine padişah bulmak için Kafdağı’nın ardına yaptıkları seyahat boyunca yaşadıkları zorluklar,pek çoğunun seyahatten vazgeçmesi, ölmesi yalnız otuzunun menzile ulaşması biçiminde özetlenebilir. Bu paragrafta tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nasrettin Hoca fıkraları
B
Fütüvvetname
C
Mantıku’t Tayr
D
Makalat
E
Danişmendname
Soru 7

Şimdi haset, cimrilik, açgözlülük dünya ile ilgili ihtirasları terk etmekle giderilir. Öfke, gıybet, kahkaha ve alay etmek kendini terbiye etmekle giderilir. Bunların hepsi sabırla hayra dönüşür. Kibir şeytandan, tevazu Rahman’dandır. Ne zaman insan kibre kapılsa tevazuu onun üstüne göndermek gerek. Haset şeytandan, ilim Rahman’dandır. İnsan ne zaman hasede, kıskanma hastalığına yakalansa ilmi onun üzerine göndermek gerek. Cimrilik şeytandan, cömertlik Rahman’dandır.İnsan ne zaman cimri hâle gelse cömertliği onun üstüne göndermek gerekir. Makalat’tan alınan bu bölümle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A
Olay örgüsüne bağlı kişi, yer ve zaman unsurları kullanılmıştır.
B
Dil göndergesel işleviyle kullanılmıştır.
C
Bilgi ve öğüt vermek amaçlı oluşturulmuş bir metindir.
D
Genel insanlık hâllerinden yola çıkarak olumlu-olumsuz hâller yansıtılmıştır.
E
Sade, anlaşılır bir dil ve kısa cümleler kullanılmıştır.
Soru 8
s8
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 9
Aşağıdaki eserlerden hangisi 13.-14. yy.da oluşturulan öğretici metinlerden değildir?
A
Mantıku’t Tayr
B
Danişmendname
C
Müntehâb-ı Şifa
D
Kitab-ı Siyer-i Nebi
E
Fütüvvetname
Soru 10
“... Andan Âmine Hâtûn eydür: “Bana oğlan doğmak hâleti hâsıl oldı. Susadım. Su diledüm. Bir cevherden ıbrık birle bana su sundılar.” dir. “Kardan ak, şekerden şirin. Aldum, içdüm.” dir. “Andan sonra bir ak kuş kanadı birle arhamı sığadı.” dir. “Ol dem içinde Resûl-i Rabbü’l-Âlemîn vucûda geldi.” didi. Âmine Hâtûn eydür:“Gözümden perde götürildi. Gördüm Mekke şehrini nûr içinde gark olmış. Hava yüzini ferişteler tutmış.Ben aklumı dirdüm…’’ Bu bölüm 13-14. yy.da oluşturulan metinlerin hangisinden alınmıştır?
A
Müntehâb-ı Şifa
B
Mantıku’t Tayr
C
Kitab-ı Siyer-i Nebi
D
Fütüvvetname
E
Danişmendname
Soru 11

“... Encîr hâr u ratbdur. Bedeni semürdür, tabîatı yumşadur, öksürüğe eyüdür, balgamı bişürür, safrâyı arturur.Çok yemek giciyik eyler ve ıssı mizâclu kişilere sıtma getürür. Islâhı ekşi nesneler iledür ammâ yubûseti giderür ve susuzlığı keser ve bevl yolını arıdur. Taze vaktında olsa akreb sokduğı yere vursalar hoş eder.Kurusı vaktında dahi hem yeyeler hem akreb urdığı yere vuralar mazarratın giderür…’’ Bu metin aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır?

A
Müntehâb-ı Şifâ
B
Mantıku’t Tayr
C
Fütüvvetname
D
Kitab-ı Siyer-i Nebi
E
Danişmendname
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Hacı Bektaş-ı Veli için söylenemez?
A
Bektaşi tarikatının kurucusu olup Bektaşilik anlayışının sevilip yaygınlaşmasını sağlamıştır.
B
Makalat en önemli eseri olup eserde sade, anlaşılır bir dil kullanmıştır.
C
Tasavvuf öğretisiyle insanları hakikate ulaştırmayı amaçlamıştır.
D
Hoca Ahmet Yesevî’ye örnek olmuş ona rehberlik etmiştir.
E
Nefes nazım şekliyle duygu ve düşüncelerini yaymıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git