Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi Online Test

Merhaba arkadaşlar, bazen düşünüyorum da konuşmak için bir dil kullanmıyor olsaydık dünya nasıl bir hal alırdı acaba. İletişim dediğimiz bu güzel olgu bir dile sahip olduğumuz halde bile bazen anlaşılmaz ve zor bir hal alırken hiç bir dil kullanmadan işaretlerle ya da farklı nesneleri göstererek ya da ne biliyim artık nasıl bir şey geliştirirdik bu durumda düşünemiyorum. Yani diyeceğim lys olsun kpss olsun sınavlara hazırlanırken konuların böyle farklı ve ilgi çekici taraflarını da ele alırsanız ders çalışmak daha kolay bir hal alır emin olun. Edebiyat konularının hepsi birbirinden farklı ve birbirinden güzeldir arkadaşlar. Bu konular sizleri yalnızca sınavlarda değil hayatta da bir adım öne taşır ve genel kültürünüz artar.

Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi 9.Sınıf Türk Edebiyatı Online Test

Tebrikler - Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi 9.Sınıf Türk Edebiyatı Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Dil bir anlaşma aracıdır.
B
Dil bir iletişim aracıdır.
C
Konuşma dili ve yazı dili birbirinden farklıdır.
D
Dili etkili kullanmak önemlidir.
E
Dil, çok zengin ve değişken bir yapıdır.
Soru 2
Kültürel eserleri, dilin belli bir yer ve anda donmuş şekilleridir. Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kültür eserler dil sayesinde şekillenmiştir.
B
Dil, nesilden nesile aktarılagelmiştir.
C
Dil, kültürü oluşturan unsurlardandır.
D
Dilsiz bir hayat düşünülemez.
E
Dille kültür iç içedir.
Soru 3
s3
A
Tarih metni
B
Biyoloji metni
C
Coğrafya metni
D
Fizik metni
E
Edebiyat metni
Soru 4
Bir milletin bütün duygu ve düşünce hazinesi, dil kabına ve kalıbına dökülür ve bu dil kabı ile yerden yere,nesilden nesile aktarılır. Bu sözle dilin hangi yönü vurgulanmaktadır?
A
Duygu ve düşünce hazinesi olma
B
İletişimi sağlama
C
Kültür taşıyıcısı olma
D
Milleti oluşturan bir unsur olma
E
Kültürlerin oluşumunu sağlama
Soru 5
Dilin, insan ve toplum hayatındaki yeriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Dil, insanları yığın olmaktan çıkarıp millet hâline getirir.
B
Dil, insanlar arası iletişimi sağlar.
C
Dil, sosyal hayatı düzenler.
D
Dil, insanların ortak duygu ve düşüncelerini geliştirir.
E
Dilin insanların sosyalleşmesine katkısı yoktur.
Soru 6

Bir milletin dili, onun sosyal hayatına göre şekillenir.Çevresindeki ülkelerle asırlar boyunca savaşmak zorunda olan bir milletin dilinde savaşla, silahlarla ilgili çok sayıda kavram ve kelime bulunacaktır. Osmanlı dönemine ait şiirlerde silahlardan sık sık söz edilmiş;sevgilinin kaşları hançere, yaya, kirpikleri ise oka benzetilmiştir. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dil birliği, millet olmanın şartlarından biridir.
B
Toplumun yaşam tarzı diline doğrudan yansır.
C
Dil, kültürü korur ve gelecek kuşaklara aktarır.
D
Dil, bir topluluğu ulus yapan bağların en güçlüsüdür.
E
Aynı dili konuşan insanlar arasında bir yakınlık vardır.
Soru 7
Dilin kültürle ilişkisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Kültürün gelişimi için sadece dil yeterlidir.
B
Dil, milletin kültürünün aynasıdır.
C
Dilsiz bir kültür anlayışı düşünülemez.
D
Kültürün en önemli aracı dildir.
E
Dil olmadan kültür gelişemez.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisinin gelişimi dile bağlı değildir?
A
Düşünce
B
Kültür
C
Teknoloji
D
Medeniyet
E
Sosyallik
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi dille aktarılamaz?
A
Müzik
B
Resim
C
Tarih
D
Edebiyat
E
Gelenekler
Soru 10
s10
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 11
Farklı yüzyıllarda yaşayan iki ozanın dil bakımından birbiriyle benzer özellikler göstermesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A
Şiirlerini saz eşliğinde sazla söylemeleri
B
Köylü olmaları
C
Şiirlerin sözlü gelenekten beslenmesi
D
Aynı eğitimi almaları
E
Ortak kültürel değerlere sahip olmaları
Soru 12
Dille ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Dil, insanların anlaşma aracıdır.
B
Dilin gelişim hızı, her toplum için aynıdır.
C
Dil, canlı bir varlıktır.
D
Dil, doğal bir varlıktır.
E
Dil, ulusun ortak malıdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git