Söz Sanatları ( Edebi Sanatlar ) Online Test Soruları

Şiiri, şiir yapan en önemli unsurlardan biri de elbette söz sanatları. Belki de şiiri düz yazıdan ayıran nokta bu edebi sanatlar. TDK sözlükte şu an itibari ile 111.027 kelime mevcut, ne var ki öyle duygusal yoğunluklu anlarımız olur ki sözlükteki 111.027 kelimenin hiçbiri bu duygularımızı karşılayamaz. İşte bu noktada devreye imgeler girer, söz sanatları girer.

Örneğin,birini öylesine severiz ki ona “seni seviyorum” sözcüğü yetmez. Çünkü bu 2 kelimenin ifade ettiği şeyden çok daha fazla seviyoruzdur onu ve farklı söylem arayışları içine gireriz ve mesela şöyle diyebiliriz:
Seviyorum seni ekmeği tuza banıp
Banıp yer gibi

görüldüğü gibi söz çok daha etkili ve edebi bir hal aldı. İşte koyulaştırdığımız bölümde teşbih (benzetme) sanatına başvurmuş olduk. Aşağıda 2 adet online edebi sanatlar test soruları / söz sanatları mevcut. Bu testleri çözdükten sonra geçmiş yıllarda çıkmış ÖSYM üniversite sınavında çıkmış edebi sanatlar / söz sanatları soruları da mutlaka çözülmeli.

TEST 1

Söz Sanatları ( Edebi Sanatlar ) Online Test Soruları

Tebrikler - Söz Sanatları ( Edebi Sanatlar ) Online Test Soruları adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Benzetme
B
Kişileştirme
C
Tezat
D
Tecahül-i arif
E
Hüsn-i talil
Soru 2
s2
A
İntak
B
İstiare
C
Tecahül-i ârif
D
Mecaz-ı mürsel
E
Mübalağa
Soru 3
s3
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 4
S4
A
Tevriye
B
İstiare
C
Abartma
D
Telmih
E
Kişileştirme
Soru 5
s5
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 6
S6
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 7
S7
A
Benzetme
B
İntak
C
Tecahül-i ârif
D
Ad aktarması
E
Abartma
Soru 8
s8
A
Benzetme
B
Telmih
C
İntak
D
Mecaz-ı mürsel
E
Kişileştirme
Soru 9
s9
A
Tevriye-tariz
B
Kinaye-tenasüp
C
Tezat-cinas
D
Seci-mecaz-ı mürsel
E
Teşbih-hüsn-i talil
Soru 10
s10
A
Cinas
B
Aliterasyon
C
Seci
D
Tekrir
E
İntak
Soru 11
s11
A
Tevriye
B
Teşbih
C
Kinaye
D
Telmih
E
Mecaz-ı mürsel
Soru 12
s11
A
Tevriye
B
Teşbih
C
Kinaye
D
Telmih
E
Mecaz-ı mürsel
Soru 13
s12
A
Tevriye-teşhis
B
İstiare-teşhis
C
Tecahül-i ârif-cinas
D
İntak-tariz
E
Teşbih-intak
Soru 14
s13
A
Cinas
B
İntak
C
Tecahül-i ârif
D
Kinaye
E
Abartma
Soru 15
s14
A
Hüsn-i talil
B
İstiare (Eğretileme)
C
Mecazı-ı mürsel (Ad aktarması)
D
Tecahül-i ârif
E
Teşhis (Kişileştirme)
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

TEST 2

Söz Sanatları ( Edebi Sanatlar ) Online Test Soruları - 2

Tebrikler - Söz Sanatları ( Edebi Sanatlar ) Online Test Soruları - 2 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 2
S2
A
Telmih
B
Tevriye
C
Mübalağa
D
Tecahül-i ârif
E
Tariz
Soru 3
s3
A
Hüsn-i talil - abartma
B
Telmih - seci
C
Teşbih-cinas
D
Tekrir-aliterasyon
E
Tevriye-tariz
Soru 4
s4
A
Hüsn-i talil
B
Mübalağa
C
Kinaye
D
Mecaz-ı mürsel
E
Aliterasyon
Soru 5
s5
A
Seci
B
Teşhis
C
Mübalağa
D
Hüsn-i talil
E
Tariz
Soru 6
s6
A
gökyüzü-akşam
B
bahçeler-bağlar
C
yağmur-bulutlar
D
çiftçiler-ekinler
E
bulutlar-ekinler
Soru 7
s7
A
Seci-aliterasyon
B
Telmih-teşhis
C
Tekrir-teşbih
D
Cinas-teşbih
E
Tekrir-intak
Soru 8
s8
A
Tevriye
B
Abartma
C
Tecahül-i ârif
D
Mecaz-ı mürsel
E
Cinas
Soru 9
s9
A
Tevriye-teşhis
B
Teşbih-telmih
C
Hüsn-i talil-cinas
D
Kinaye-tariz
E
Tecahül-i ârif-intak
Soru 10
s10
A
Teşhis
B
Tariz
C
Tecahül-i ârif
D
Mecaz-ı mürsel
E
Mübalağa
Soru 11
s11
A
Tevriye
B
Telmih
C
Tecahül-i ârif
D
Hüsn-i talil
E
Tariz
Soru 12
s12
A
Benzetme-istiare
B
Kinaye-telmih
C
Hüsn-i talil-cinas
D
Kinaye-kişileştirme
E
İntak-mübalağa
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Bu yukarıda 2 online test çözdünüz, netleriniz düşük geldiyse sınavlarda en çok sorulan söz sanatlarına yeniden çalışın, bunlar şunlardır: teşbih, benzetme, teşhis, kişileştirme, mecazı mürsel, ad aktarması, tevriye, mecaz, kinaye, telmih, istiare, istifham, hüsni talil, güzel nedene bağlama, mübalağa abartma, intak. 9. sınıf söz sanatları edebi sanatlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git