Cümlede Anlam Test – 4

Cümlede Anlam Test 17

Tebrikler - Cümlede Anlam Test 17 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
(I) Anadolu; yüzyıllar boyunca birçok kültüre, millete ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır. (II) Medeniyetler beşiği olan Anadolu'da tarih boyunca savaşlar, acılar hiç eksik olmamıştır. (III) Bu acılar kimi zaman bir türkü, kimi zaman da bir öykü olup yılları aşarak günümüze kadar gelmiştir. (IV) Kimi turnalardan haber beklemiş, kimi sevdiğine seher yeliyle haber göndermiş, kimi de "yüksek yüksek tepeler"- den annesine özlemini haykırmıştır. (V) İşte bu yüzdendir ki türküler geçmişten geleceğe düşülmüş acı notlardır. Bu parçada Anadolu'ya "medeniyetler beşiği" denmesinin nedeni kaçıncı cümlede açıklanmıştır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
(I) Her gün akşam en az yarım saat mutlaka kitap okurdu. (II) Kitabı okurken çocuğunun onu görebileceği bir yere geçerdi. (III) Bunu yıllardır alışkanlık hâline getirmişti. (IV) Kendisi de bu okuma alışkanlığını küçük yaşlarda edinmiş olmalıydı. (V) Bu güzel alışkanlığını çocuklarına da aktarmak istiyordu. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde "olasılık" anlamı söz konusudur?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "nesnel bir anlatım" söz konusudur?
A
Başarının sırrı düzenli çalışmaktır.
B
Önemli olan yüz güzelliği değil, iç güzelliktir.
C
Bu manzaranın seyrine doyum olmaz.
D
Yazar, bu eserinde köylü - aydın çatışmasını işliyor.
E
Yemeklerden sonra içilen çayın tadını hiçbir şey vermez.
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin düşüncesine yer verilmemiştir?
A
Romanda olayların sık sık kesilerek okuyucuya bilgi verilmesi, romanın kalitesine gölge düşürmüş.
B
Romanda yazar, kendisini topluma karşı sorumlu hissettiğinden olacak, neredeyse tüm toplumsal aksaklıklara yer vermiş.
C
Roman, on iki bölümden oluşmuş ve her bölüme özel başlıklar verilmiş.
D
Romanın en can alıcı noktası kahramanın köy meydanında vurulduğu andır.
E
Kahramanların kişiliğine göre isimlerin seçilmiş olması, romana ayrı bir değer katmış.
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
(I) Sosyal medya, hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. (II) Telefonu elimizden düşürdüğümüz anlarda onun eksikliğini yoğun olarak yaşıyoruz. (III) İlk çıktığı anlarda da böyleydi ama son birkaç yıldır ağırlığını daha da hissettirmeye başladı. (IV) Hayatımızda ne var ne yok hepsini orada paylaşıyoruz. (V) Öyle ki yaptığımız paylaşımlara az beğeni geldiğinde moralimiz bozuluyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde "karşılaştırma" anlamı vardır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "öznel bir anlatım" söz konusudur?
A
Türkiye'nin başkenti Mersin'dir.
B
Akdeniz'de yazlar kurak geçer.
C
İstanbul'da ısı sıfırın altına düştü.
D
En kalabalık nüfuslu ilimiz İstanbul'dur.
E
Bu mekân, daima kalbe huzur verir.
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
(I) Türk edebiyatının yazarlarından Şinasi'nin kaleme aldığı Şair Evlenmesi, ilk tiyatromuzdur. (II) Eserde görücü usulüyle evliliğin sakıncaları, çarpıcı bir şekilde anlatılmaktadır. (III) Batılı tutum ve davranışı, kılık ve kıyafetiyle pek sevilmeyen Şair Müştak Bey, sevdiği Kumru Hanım'la kılavuz aracılığıyla evlenmiştir. (IV) Nikah sonrasında kendisiyle evlendirilen kişinin, Kumru Hanım'ın ablası Sakine Hanım olduğunu görünce itiraz eder. (V) Müştak Bey'in imdadına arkadaşı Hikmet Bey yetişir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kişisel düşünce içermektedir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üslupla ilgili bir özelliğe değinilmiştir?
A
Romanda 15 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı psikolojik sorunlar anlatılıyor.
B
Peyami Safa’nın yazdığı bu eser, psikolojik roman türündeki önemli yapıtlardan biridir.
C
Romanda betimlemeler çok canlıdır, eserin yalın ve yoğun bir anlatımı vardır.
D
Eser, yazarın kendi yaşamıyla ilgili otobiyografik bir romandır.
E
Roman kahramanlarından Nüzhet; yerinde duramayan, yaşam dolu, son derece hareketli biridir.
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
(I) Nasıl doğuşumuz bizim için her şeyin doğuşu olduysa ölümümüz de her şeyin ölümü olacaktır. (II) Öyle ise, yüz sene daha yaşamayacağız diye ağlamak, yüz sene evvel yaşamadığımıza ağlamak kadar deliliktir. (III) Ölüm, başka bir hayatın kaynağıdır. (IV) Ölüm, uzun ömürle kısa ömür arasındaki farkı kaldırır çünkü yaşamayanlar için zamanın uzunu kısası yoktur. (V) Aristo, Hypanis Irmağı'nın suları üstünde bir tek gün yaşayan küçük hayvanlar bulunduğunu söyler. Parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
I. cümlede iki kavram arasında ilişki kurulmuştur.
B
II. cümlede çıkarım yapılmıştır.
C
III. cümle öznel bir tanım cümlesidir.
D
IV. cümle gerekçesi ile birlikte verilmiştir.
E
V. cümlede doğrudan anlatım yapılmıştır.
9 numaralı soru için açıklama 
Soru 10
Romanın okuyucuyu bu kadar .................. sebebi, kahramanların ............................ olmasıdır. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A
etkilemesinin - gerçekçi
B
dışlamasının - sayıca az
C
kendine çekmesinin - iyi anlatılamamış
D
sevindirmesinin - okuyucuya yüksekten bakmış
E
eğlendirmesinin - aydın kişilerden
10 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git