Cümlede Anlam Test – 3

Cümlede Anlam Test 16

Tebrikler - Cümlede Anlam Test 16 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sanat, toplumsal bir çabadır; toplumdan gelir, topluma döner. Fakat gelenle giden aynı şey değildir. Aynı şey değildir çünkü... Bu cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
sanatçı topluma ayna tutar, onda ne gördüyse topluma aynısını geri verir.
B
sanat; toplumun hayal kırıklıklarını, gelecekten beklentilerini yansıtır.
C
sanatçı toplumun içinden çıkar ve sanatıyla topluma ışık tutar.
D
sanatçı, toplumdan aldığını kendinden bir şeyler katarak topluma yeniden sunar.
E
sanatta toplumsal bir fayda gözetilir
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
(I) "Mona Lisa" tablosundaki kadının kimliği, hâlâ bir sır perdesinin ardında gizli. (II) Kimi uzmanlar, ressamın kendisini kadın kimliğiyle resmettiğini söylerken kimileri de Leonardo da Vinci'nin hiçbir model kullanmadığını, bunun yerine hayalindeki bir kadını resmettiğini düşünür. (III) Bilindiği kadarıyla tablo 16. yy.da Kuzey İtalya'da yapılmış. (IV) Ressam, tabloyu ölümünden kısa bir süre önce Kral Franz l'e sattığı için tablonun kimin tarafından sipariş edildiği bile bilinmemekte. (V) Bir zamanlar Napolyon'un yatak odasını da süsleyen tablo, 20. yy.ın başından bu yana Paris'teki Louvre müzesinde sergilenmekte. Mona Lisa tablosuyla ilgili bilgilerin verildiği bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
I. cümlede bir bilinmezlikten bahsedilmiştir.
B
II. cümlede farklı görüşlere yer verilmiştir.
C
III. cümlede kesin olmayan bir bilgiye yer verilmiştir.
D
IV. cümle neden-sonuç cümlesidir.
E
V. cümlede bir sav ileri sürülmüştür.
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Edebiyat eğitiminin amacı; kişilere düşünme, konuşma, yazma eğitimi vermek ve estetik seçicilik kazandırmaktır. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki cümleye anlamca en yakındır?
A
Sorgulayan, araştıran, analitik düşünen bireyler yetiştirmek edebiyatın ve eğitimin ana amaçlarıdır.
B
Günümüzde okuduğunu anlamayan, sağlıklı düşünemeyen, iki satır yazı yazamayan insanlar çoğunluktaysa edebiyat eğitimi amacına ulaşamamış demektir.
C
Kişilere düşünme, konuşma, yazma eğitimi vermek, estetik seçicilik kazandırmak sadece edebiyattan ve eğitimden beklenmemelidir.
D
İnsanlara güzeli çirkinden ayırt etme, konuşma, yazma ve düşünme kabiliyeti kazandırmak edebiyat eğitiminin amacıdır.
E
Kişilere düşünme, konuşma, yazma eğitimi vermek ve estetik seçicilik kazandırmak istiyorsak edebiyat eğitimine önem vermeliyiz.
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
İnsanların yüzlerinin ve gözlerinin rengi başka başka da olsa gözyaşlarının rengi hep aynıdır. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki cümleye anlamca en yakındır?
A
Farklı kültürlerin ortak değerleri vardır.
B
Acı eşiği milletten millete farklılık gösterir.
C
İnsanlar, farklı ırkta da olsa acıyı aynı şekilde hissederler.
D
Aynı olaya farklı kültürdeki insanlar aynı tepkiyi vermeyebilir.
E
Ayrımcılık ve ırkçılık, gözyaşının yegâne sebebidir.
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Bir sorunu çözmek, bir amaca ulaşmak için öne sürülen görüş ve düşünceleri içeren cümlelere "öneri cümleleri" denir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir "öneri" içermemektedir?
A
Zayıflamak istiyorsan bu besinleri tüketmemelisin.
B
Her gün otuz paragraf sorusu çözmen gerek.
C
Onunla konuşman daha doğru olacak.
D
Stresi azaltmak için açık havada gez.
E
Bu konudan bu yıl iki soru bekliyorum.
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem koşul hem uyarı anlamı vardır?
A
Tansiyonun yüksekse doktora görünmen gerekir.
B
Kalıtım, tansiyonun önemli nedenlerinden biridir.
C
Tuzu azalttığı için hipertansiyon riski azaldı.
D
Tansiyon hastaları böbreklerini korumalıdırlar.
E
Obezite, hipertansiyona davetiye çıkarıyor.
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "beğenme" vardır?
A
O sözleri ben mi söylemişim?
B
Araba dediğin böyle olur.
C
Ayaz, tıbbı kazanmış.
D
Doktor "Bir şeyin yok." dedi.
E
Yapıtta Kurtuluş Savaşı anlatılıyor.
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gerçekleşmemiş bir beklenti" söz konusudur?
A
Senin bu sınavı kazanacağını umuyorum.
B
Evlilikleri maddi sıkıntılardan dolayı yürümedi.
C
Bu işe girmemen gerektiğini sana söylemiştim.
D
Zor günlerimde yanımda olacağını sanmıştım.
E
Ben, onun da bu işe gireceğini düşünüyorum.
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
(I) Bu şiir kitabını çevirebileceğimi sanmıyorum. (II) Kaldı ki şiirin çevrilebileceğine de inanmıyorum. (III) Şiiri ait olduğu dilden alıp başka bir dile aktarırsanız o şiirin tılsımı bozulur. (IV)Tabii boş durmak da bana göre değil. (V) Bu yaz James Thurber'ın Further Fables adlı eserini Türkçeye çevirmeyi planlıyorum. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir "tasarı" dile getirilmiştir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
9 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git