Noktalama İşaretleri Online Test

Merhaba Sevgili TYT YKS AYT KPSS AÖL LGS Adayları

Sizlere Noktalama İşaretleri Konusunu Kapsayan 15 Adet Çözümlü Soru Hazırladım. Arkadaşlar Sınavlara Planlı ve Programlı Çalışmalısınız. Amacınıza Ulaşmanız İçin Hangi Dersi Ne Kadar Çalışacağınızı Ne Zaman Çalışabileceğinizi Ne Kadar Gayret Göstermeniz Gerektiğini Bilmelisiniz. Günlük, Haftalık ve Aylık Planlar Yapabilirsiniz. En Kullanışlı Çalışma Planı Haftalık Olanıdır. Dersin En Verimli Bir Şekilde Çalışabilmeniz İçin Yapmanız Gereken Şey, Dersinizi Engelleyecek Etkenlerin En Az Olduğu Saatleri Tercih Etmeniz Sizin Yararınıza Olacaktır. Başarılar Dilerim.

Noktalama İşaretleri Online Test

Tebrikler - Noktalama İşaretleri Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi noktanın görevlerinden biri değildir?
A
Sıra sayı sıfat eklerinin yerine kullanılır.
B
Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.
C
Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır.
D
Saat ve dakikayı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.
E
Sıralı cümleleri ayırmakta kullanılır.
İpucu:
Türkçede sıralı cümleleri ayırmak için virgül, içerisinde virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için de iki nokta kullanılır. Örneğin: Ben geldim, seni aradım. / Sıralı cümle Ben, çarşıdan geldim; seni aradım. / İçinde virgül bulunan sıralı cümle
Soru 2
Noktalama işaretleriyle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Kendisinden sonra örnek verilecek cümlelerin sonuna “noktalı virgül (;)” konur.
İpucu:
endisinden sonra örnek verilecek cümlelerin sonuna iki nokta konur. Örneğin: Pazardan birçok sebze aldım: ıspanak, pırasa, kereviz…
B
Tamamlanmamış cümlelerin sonuna “üç nokta (…)” konur.
C
Bilinmeyen, kesin olmayan yer, tarih gibi durumlar için “soru işareti (?)” konur.
D
Satıra sığmayan kelimeler bölünürken “kısa çizgi (-)” kullanılır.
E
Özel olarak belirtilmek istenen sözler “tırnak işaretiyle (“”)” gösterilir.
Soru 3
“Genç, kız arkadaşına yetişebilmek için acele acele yürüdü.” Virgülün yukarıdaki kullanımıyla özdeş bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A
İdeolojik ayrılıklar, sanatçıyı taraf olmaya zorlamıştır.
İpucu:
Özneyi vurgulamak için virgül kullanılmış.
B
Şair ve yazar her çağda, her zaman toplumun emrindedir.
İpucu:
Eş görevli sözcükleri (zarf tümleçlerini) ayırmak için virgül kullanılmış.
C
Belgesiz, dayanaksız genel yargılardan kaçınırdı.
İpucu:
Eş görevli sözcükleri (sıfatları) ayırmak için virgül kullanılmış.
D
İhtiyar, dervişle konuşmaya devam ediyordu.
İpucu:
Verilen cümlede virgül, anlam karışıklığını gidermek için kullanılmıştır. Çünkü virgül kullanmazsak bahsedilen “genç” mi yoksa “genç kız” mı belli olmaz. Anlam karışıklığını gidermek için (ihtiyar olan derviş mi yoksa dervişle konuşan bir ihtiyar mı var) virgül kullanılmış.
E
Kitap okumak, bir alışkanlık olmaktan çok yetenek işidir.
İpucu:
Özneyi vurgulamak için virgül kullanılmış.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta koymak yanlış olur?
A
Kemal Tahir köyü, köylüyü kuvvetli bir gözlemle anlatır
B
Peyami Safa döneminin sıradışı romancılarındandır
C
Cansever’in şiirlerinde iki ana özellik dikkati çeker
İpucu:
Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlelerin sonuna iki nokta konmalıdır. Burada da C seçeneğinde, şiirlerdeki iki özellik açıklanacağı için bu cümle iki noktayla sonlanmalıdır.
D
Tolstoy’un eserlerinde ulusunun tüm niteliklerini görebiliriz
E
Aziz Nesin çoğunlukla halktan kişileri konu edinir
Soru 5
Burası orta büyüklükte, alçakgönüllü bir oda (I) Bir çalışma masası, masanın üzerinde özenle dizilmiş kitaplar, defterler, mürekkep şişeleri, kalemler (II) Masanın sol tarafında yüze yakın taş (III) Bir vantilatör, birkaç ilaç kutusu, mavi renkli bir petrol lambası, duvardan duvara uzanan bir sedir (IV) Küçük bir kitaplığın gözlerinde taşlar, birkaç çiçek saksısı (V) Numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A
I
İpucu:
İlk cümlenin yüklemi “orta büyüklükte alçakgönüllü bir oda(dır)”. Diğer cümlelerin ise yüklemleri yoktur, onlar eksiltili cümle oldukları için üç noktayla tamamlanır. İlk cümlenin sonunda ise nokta kullanılır.
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
A
Sait Faik; eserlerinde her tabakadan insana yer vermiştir.
İpucu:
Türkçede özneyi vurgulamak istersek virgül kullanmamız gerekir, öğe vurgusu yapılırken noktalı virgül kullanmak yanlıştır. Bu yüzden ilk cümlede özne durumundaki Sait Faik’ten sonra virgül gelmelidir.
B
Sanatçı ufkunu geniş tutmalı; dünyayı, insanlığı kucaklayabilmelidir.
C
Çocuk, gördüğü baskıdan sanırım, evden kaçmış.
D
Yazar, öylesine can alıcı noktaları vurgulamış ki…
E
Ahmet Haşim’in “Merdiven” şiiri sembolist özellikler taşır.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçlarla gösterilen yere noktalı virgül konmalıdır?
A
Yapıtlarında () yaşadığı günlerin ağırlığını duyuran ipuçlarını buluruz.
B
Arada bir dikişleri bırakır () kapı önlerine çıkıp sohbet eder kadınlar.
C
Gülmek, bir güneştir () insanın yüzünden hüzün ve keder kışını siler.
İpucu:
İçlerinde virgül barındıran sıralı cümleler söz konusu olduğu zaman bu cümleleri ayırmak için noktalı virgül kullanılır. B seçeneğinde olduğu gibi arada virgül olmayan cümlelerde ise virgül kullanılır. A’da dolaylı tümleci vurgulamak için, D’de alıntı sözü aktarırken, E’de de ara cümleyi gösterirken virgül kullanılır.
D
Gittikçe artıyor yalnızlığımız () demiş şair.
E
Elindeki kitabı, sanırım bir romandı () hiç masaya bırakmadı.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A
Arkadaşlarından ayrılır ayrılmaz odasına çekilir, ders çalışmaya başlardı.
B
Uzun boylu, ince belli, kıvırcık saçlı bu genç kızın anlattıklarına çok şaşırdık.
C
Olay örgüsünün sağlamlığı, romanı güzelleştiren en önemli unsur.
D
Yasakların zincirini kıramayan, gerçek özgürlüğe ulaşamaz.
E
Yazar inançla, güvenle, kıvançla, okurlarına sunuyor yeni eserini.
İpucu:
Son seçenekte virgül eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmış. “inançla, güvenle, kıvançla” sözleri cümlede zarf tümleci görevindedir. Ancak “kıvançla”dan sonra, eş görevli sözcüklerin devamı gelmediği için, virgül kullanmak yanlış olur.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül, ara söz ya da ara cümleyi ayırmada kullanılmıştır?
A
Genç gazetecileri değil, onların düşürüldüğü durumu ve geçerli anlayışı eleştiriyorum.
İpucu:
Sıralı cümleleri ayırmakta kullanılmış.
B
Bütün ad ve ad soylu sözcükler, cümle içinde özne görevinde bulunabilir.
İpucu:
Özneyi vurgulamak için kullanılmış.
C
Öykü, boyutu ne olursa olsun, doğaya ve insana özgün bir bakış gerektirir.
İpucu:
Türkçede yardımcı ve açıklayıcı bir öğe olarak cümlenin içine giren ve çıkarılması cümlenin anlamında eksiklik ya da bozulma meydana getirmeyen sözlere ara söz denir. Ara söz bir kelime, kelime grubu veya cümle hâlinde olabilir. Ara söz ve cümleler cümle içinde virgülle veya kısa çizgi ile gösterilir. Ara sözü ayırmak için kullanılmış.
D
Ün, ölümden sonra geliyorsa, ünlü biri olmak için hiç acelem yok.
İpucu:
Zarf tümlecini ayırmak için kullanılmış.(Dikkat: Bu bölümü cümleden çıkarırsak anlam bozulur)
E
Eski şairleri, yazarları ölüm günlerinde anmak değerbilirliktir.
İpucu:
Eş görevli sözcükleri ayırmak için (sıfat tamlamasındaki isimler) kullanılmış.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç () işareti, diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A
Osmanlılarda olağanüstü hallerde (savaş, kıtlık gibi) alınan vergiden bahsedeceğiz.
İpucu:
İlk seçenek dışında tüm şıklarda yay ayraç, yanına geldiği sözcüğün eş anlamlısını belirtmek için kullanılmış. İlk cümlede ise yanındaki sözcüğün açıklamasını yapmak, onunla ilgili örnekler vermek için kullanılmış.
B
Büyük su kütlelerinin Ay’ın etkisiyle kabarıp alçalmasına gelgit (metcezir) denir.
C
Bir yörede alpinizm (dağ turizmi) yer şekillerine ve iklime bağlıdır.
D
Nesirlerinde (düzyazılarında), zengin anlamlı sözcüklere yer verir.
E
Şiirlerinde aruzun gücü, hece veznine (ölçüsüne) göre daha çok hissedilir.
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki noktanın kullanımı yanlıştır?
A
Necati Cumalı’nın üzerinde durulması gereken en önemli oyunu: Nalınlar’dır.
İpucu:
Bir cümlenin sonunda, kendisinden sonra (b,c,d seçeneklerinde olduğu gibi) açıklama yapılacak veya örnek verilecekse iki nokta kullanılır. Ama bunun için cümlenin tamamlanmış olması gerekir. A seçeneğinde cümle tamamlanmadığı için iki nokta kullanılmaz. Cümle: “Cumalı’nın en önemli oyunu şudur” şeklinde olsaydı o zaman iki nokta kullanabilirdik. Son seçenekte de iki noktanın başkasının sözlerini aktarırken nasıl kullanıldığını görüyoruz.
B
Komşunun büyük bir merakı vardı: güvercin.
C
Uzun zamandır yapmak istediğim bir şeyi yaptım: Sinemaya gittim.
D
Saf şiiri üç temel unsur üzerine kurmuştur: rüya, musîkî ve zaman.
E
Eleştirmen: “Eleştiri yaparken duygularımı izne ayırıyorum.” dedi.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç noktanın kullanılması yanlış olur?
A
Benzer örnekler sayıldıktan sonra, “gibi” anlamında
B
Herhangi bir nedenle söylenmek istenmeyen sözlerin yerine
C
Tamamlanmamış cümlelerin sonuna
D
Kendisinden sonra örnek verilecek cümlelerin sonunda
İpucu:
Kendisinden sonra örnek verilecek cümlelerin sonunda iki nokta kullanılır.
E
Alıntı yapılırken atlanan bölümleri göstermede
Soru 13
Ada, sık sık olduğu gibi kötü günlerinden birinde ( ) Ama şanslıyız ( ) çünkü 43 bin hektarlık parkta, görülecek çok şey var ( ) birbirinden güzel çiçekler, görülmemiş ağaçlar, çeşit çeşit hayvanlar ( ) Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere, sırasıyla, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A
(!) (,) (:) (…)
B
(.) (,) (;) (.)
C
(.) (;) (:) (…)
İpucu:
* Cümle tamamlandığı için nokta. (dikkat, yüklemlerdeki -dır ekinin düşmesi yaygın bir kullanımdır, bu yüzden cümleyi eksiltili cümle sayıp üç noktayla tamamlama hatasına düşmeyin) * Çünkü, ama gibi cümle başı bağlaçlarından önce noktalı virgül. * “görülecek çok şey var” deniyor ve devamında bunlar örnekleniyor, demek ki iki nokta. * Örnekler devam edebilir durumda olduğuna göre üç nokta.
D
(!) (;) (;) (…)
E
(…) (,) (:) (!)
Soru 14
 Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem konması yanlış olur?
A
Ne kadar da özlemişti memleketini!
B
Rica etsek, hemen halletmez mi işimizi!
İpucu:
İkinci cümlede soru sorma anlamı olduğu için soru işareti kullanılmalıdır.
C
Tüh, yazık oldu onca paraya!
D
Bir de, ben senin hakkından gelirim, demez mi!
E
Yeter artık, bu kadarı da fazla!
Soru 15
Her yanımız katkılı yiyecek maddeleriyle () yapay gübreyle yetişmiş hormonlu sebzelerle çevrili () nereye baksak yapısı değişmiş () tuhaflaşmış () kendisi olmayan ürünler () Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere, sırasıyla, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A
(,) (;) (,) (,) (…)
İpucu:
* Zarf tümleçlerini ayırmak için virgül kullanılmalı. * Kendisinden sonra büyük harfle başlanmamış, demek ki cümle tamamlanmamış. Ayrıca yüklemden sonra olduğuna göre ve daha önce virgül kullanıldığına göre burada noktalı virgül. (virgül içeren sıralı cümleleri bağlar) * Eş görevli sözcükleri (sıfat) ayırırken virgül. * Eş görevli sözcükleri ayırırken virgül. * Tamamlanmamış, yüklemsiz cümle olduğuna göre üç nokta kullanılmalı.
B
(,) (,) (,) (,) (.)
C
(;) (,) (,) (,) (.)
D
(;) (:) (,) (,) (…)
E
(,) (:) (,) (,) (…)
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git