Paragrafta Yapı Test – 8

Paragrafta Yapı Test 41

Tebrikler - Paragrafta Yapı Test 41 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
(I) Don Kişot, edebiyat tarihinin en ünlü birkaç kahramanından biridir. (II) Hamlet, Polyanna, Küçük Prens gibi diğer ünlü kahramanlardan daha yaygınlıkla tanınır ve sevilir. (III) Çoğu zaman onun bir roman kahramanı olduğunu bile unutur insan. (IV) Onun, hayallerinin peşinde koşmasına saygı duyar, zayıfların güçlüler karşısında ezilmesine karşı duyduğu heyecanı destekler. (V) Cervantes, 53 yaşında Don Kişot’u yazarken yaşlanmasıyla, hayatında azalan heyecanının etkisiyle macera dolu gençliğine nostaljik bakıyordu. (VI) Birini yaraladığı için on yıl sürgün yemesi, İnebahtı Savaşı’nda Osmanlı’ya esir düşmesi ona fazlasıyla macera romanı malzemesi sunmuştu. (VII) O da bu malzemeleri, döneminde çok moda olan şövalye hikâyelerini taşlamak amacıyla ustaca kullandı. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A
II.
B
III.
C
IV.
D
V.
E
VI.
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
(I) Bazı yazarlar vardır ki yalnız dünya edebiyatının doruk noktalarında gezinmekle yetinmezler; yazar olarak ülkelerinin, dünyanın toplumsal sorumluluğunu da taşırlar. (II) Bu tür yazarlarımızdan biri olan Yaşar Kemal’in siyasetten edebiyata uzanan çizgide hangi konuda olursa olsun görüşlerini almak zorunluluktur. (III) Çünkü bütün iyi yazarlar gibi o da bugünü dünden görmüş, yarın için çözümler ortaya koymuştur. (IV) Onun tüm eserleri yukarıda saydığımız gerekçelerden dolayı dikkatli bir gözle okunmalıdır. (V) Çeşitli nedenlerle çeşitli yerlerde yaptığı konuşmalar, onun modern ve demokrat kimliğini ortaya koyma adına çok değerlidir. (VI) Eserleri okundukça hem size yeni yorumlar kazandıracak hem de onun yapıtlarını yeniden okuma isteği uyandıracaktır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A
II.
B
III.
C
IV.
D
V.
E
VI.
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
3. ve 4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Şiir sabır ister. Bir zanaat işidir aynı zamanda. Bir kuyumcu gibidir şair. Hangi iki kelimeyi yan yana getireceksiniz, bunu bilmek ustalık ister, şiir bilgisi ister. Sizden öncekiler neler yazmışlar, bilmelisiniz. Hem Türk şiirinin hem de dünya şiirinin tarihini bilmelisiniz. Değişik şairlerin dizelerini incelerseniz müthiş ipuçları yakalayabilirsiniz. İyi şairler ayrıca iyi usta, iyi öğretmendirler. Yahya Kemal’i, Ahmet Haşim’i tanıma, onlarla söyleşme imkânınız yoktur ama şiirleri var onların ve başka iyi şairlerin. Bu şiirlerden çok şey öğrenebilirsiniz. Etkilenmekten çekinmeyin. Şunu da unutmayın ki özgün şiir diye bir şey yoktur. Çünkü bir şiir ----. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A
sadece şiir olduğu için değerli ve anlamlıdır
B
zamanla kendi çizgisini ve okur kitlesini bulacaktır
C
konusu ve anlatımıyla sürekli yeniliğin peşinde olmalıdır
D
için farklıdır demek, ona gösterilen emekle doğru orantılıdır
E
ancak başka bir şiirin bağlamında var olur
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada yazarın şairlere verdiği tavsiyelerden biri değildir?
A
Şiir geleneğinden yararlanmaları
B
Tematik bir zenginliğe sahip olmaları
C
Farklı şiir örneklerini incelemeleri
D
Şiir hakkında bilgi sahibi olmaları
E
Dikkatli ve özenli bir tutum takınmaları
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
I. Altıncı Hanedan'da (MÖ 2345-2181) yaşamış bir kraliyet bekçi köpeği olduğuna inanılan Abutiu, adı bilinmeyen bir firavunun emriyle Gize Nekropolü'nde ayrıntılı bir cenaze töreni ile gömülmüştür. II. Abutiu, Antik Mısır döneminde yaşamış bir köpek olup tarihte belgelenmiş ismi bilinen en eski evcil hayvanlardan biridir. III. Beyaz kireç taşından yapılmış yazı taşı 54,2×28,2×23,2 cm boyutundadır. IV. Firavunun Abutiu'nun cenazesine bağışladığı hediyeleri listeleyen bir yazı taşı, 1935 Ekim'inde George Andrew Reisner tarafından bulundu. V. Bu evcil köpek Abutiu, yaklaşık 12 yıl yaşadıktan sonra nedeni bilinmeyen bir hastalığa yakalanmış ve ölmüştür. Yukarıda verilen cümleler anlamlı ve kurallı bir bütün oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur?
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
(I) Türk dili, milletimizin halk ve aydın sınıfları arasında, asırlarca, birbirinden farklı diller hâlinde kullanılmıştır. (II) Bunun sebebi, aydınlarımızın Arap ve Fars edebiyatlarının etkisinde kalmalarıydı. (III) Bu karışımın sonucunda Osmanlıca adı verilen yapay bir dil ortaya çıkmıştır. (IV) Bu etkiyle aydınlarımız, Arap ve Fars dillerinden aldıkları kelime ve kurallarla karışık, özel bir yazı dili kullanmışlardır. (V) Bu dile Osmanlı İmparatorluğu’nun hâkim olduğu topraklarda yaşayan Müslüman olmayan başka milletlerin dillerinden de kelimeler karışmıştır. Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A
II. cümleyle IV. cümle yer değiştirmeli
B
III. cümle V. cümleden sonra getirilerek
C
I. cümleyle III. cümle yer değiştirerek
D
IV. cümle I. cümleden sonra getirilerek
E
II. cümle V. cümleden sonra getirilerek
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Başka ülkelerin neredeyse hepsinde konuşma diliyle yazı dili aynıdır. Ancak Osmanlılar zamanında konuşma diliyle yazı dili arasındaki fark, bariz şekilde açılmıştı. Birçok ülkede olmayan yalnız Osmanlılarda görülen bu durum normal olabilir miydi? Bu ilginç durum aslında bir dil hastalığıydı. Her hastalık tedavi edilir. O halde bu hastalığın da tedavisi gerekliydi. Bu tedaviyi yapabilmek, yani dildeki ikiliği ortadan kaldırmak için şu iki şeyden birini yapmak lâzımdı: ... Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A
Ya diğer Türk devletlerinden öz Türkçe kelimeler alınmalıydı ya da dilimizdeki yabancı kökenli kelimeler Türkçeleşmiş sayılmalıydı.
B
Muasır medeniyetler seviyesini yakalamak adına ya Batı'ya yönelmeli ya da Doğu'ya yönelip kendi özümüzü aramalıydık.
C
Dilimizdeki yabancı etkilerden kurtulmak için ya halkın konuştuğu Türkçeye yönelecektik ya da dili olağan akışına bırakacaktık.
D
Ya yazı dili konuşma dili haline getirilmeliydi ya da konuşma dili yazı dili haline getirilmeliydi.
E
Ya bu halk eğitilmeliydi ya da Osmanlının yıkılışı, o kaçınılmaz son, beklenmeliydi.
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
(I) Tevfik Fikret'e gelene kadar şiirde cümleler, bir dize ya da beyitte biter; diğer dize, beyit veya bendlere kaymazdı. (II) Ancak Fikret'in "Ferda" şiirinde böyle bir beyit istikrarı yoktur. (III) Tevfik Fikret, Servetifünun edebiyatının en büyük şairidir. (IV) Sözü edilen bu şiirde dizeler ikişer ikişer kafiyelendiği için yalnız kafiyeleniş bakımından beyit özelliği göstermektedir. (V) Anlam yönünden ise söz, beyitlerin bazen sonunda başlamakta, bazen ortasında bitmektedir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
8 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
8 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git