Tamlamalar Test – 1

Tamlamalar Test 56

Tebrikler - Tamlamalar Test 56 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde geçen isim tamlamasının özelliği önünde doğru açıklanmamıştır?
A
Dinsizin hakkından imansız gelir. (İsim tamlaması cümlede yer tamlayıcısı görevindedir.)
B
Çiftçinin ambarı sabanın ucundadır. (Cümlenin öznesi de yüklemi de isim tamlamasıdır.)
C
Çalma elin kapısını, çalarlar kapını. (İsim tamlamasının tamlayanıyla tamlananı yer değiştirmiştir.)
D
Akıllı hırsız, şaşkın ev sahibini bastırır. (Sıfat, isim tamlamasının bütününü nitelemiştir.)
E
Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. (İsim tamlamasının tamlayanı da tamamlananı da sıfatla nitelenmiştir.)
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Aşağıdaki dizelerden hangisinde tamlayanla tamlanan arasına sözcük girmiş bir isim tamlaması kullanılmıştır?
A
Görünüşe göre hüküm vermeyin; zengin bir kalp, ucuz bir ceketin altında olabilir.
B
Gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulamaz.
C
Arabanın ön tekeri nereden geçerse arka tekeri de oradan geçer.
D
Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme; kimi uzun, kimi kısa der.
E
Bir mermer parçası için heykeltıraş ne ise ruh için de eğitim odur.
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Belirtili ad tamlamalarında tamlayan çoğul, tamlanan da belgisiz bir sözcük olursa tamlayan eki “-in” yerine “-den” eki kullanılabilir. Aşağıdakilerden hangisinde yukarıda sözü edilen bu durumu örnekleyen bir kullanım vardır?
A
Senden tek dileğim şu: Bir daha karşıma çıkma.
B
Şoförün bu tavırlarına yolculardan biri isyan etti.
C
Bu, sıradan soru bankalarına hiç benzemez.
D
Günlerden bir gün kız dönüp geliverir.
E
Bahçemizin kirazlarından sana da getirdim.
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Belirtili ad tamlamalarında kimi zaman tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir. Aşağıdakilerden hangisinde tamlayanıyla tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması yoktur?
A
Sonu geldi artık seninle geçirdiğim günlerin.
B
Adı sadece bende saklı, o kalbimi çalanın.
C
Niyeti bozukmuş adamın, bunu geç anladım.
D
Sen miydin altında yatan o çınar ağacının?
E
Hissetmedi kimsenin yokluğunu ömrü boyunca.
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
Aklın süsü dil, dilin süsü sözdür; insanın süsü yüz, yüzün süsü gözdür. Bu cümlede kaç isim tamlaması vardır?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Belirtili ad tamlamalarında tamlayan, tamlanan ya da her ikisi birden zamir olabilir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim tamlamasının tamlayanı da tamlananı da zamirdir?
A
Kitaplarının hiçbirini maalesef beğenmedim.
B
Günlerimin çoğu seni düşünmekle geçiyor.
C
Ben, zamanında bunların hepsini anlattım.
D
Benim de bir kalbim var, çok kırıcısın Ali.
E
Onun sorununu ancak sen çözersin, dedi.
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Ad tamlamalarında tamlayan ortak kullanılabilir. Aşağıdaki isim tamlamalarının hangisinde tamlayan ortak kullanılmıştır?
A
Evin kapısı ve penceresi açık kalmıştı.
B
Ahmet’in ve Deniz’in velisi gelmedi.
C
Bu insanların pek de iyi bir geliri yok.
D
Filmin en güzel yerinde elektrikler gitti.
E
Beş parmağın beşi de bir değil.
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
I. Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir. II. Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar. III. Büyük başın derdi büyük olur. IV. Cennetin kapısını cömertler açar. V. Çiftçinin ambarı sabanın ucundadır. Numaralanmış atasözlerinin hangisinde birden fazla ad tamlaması vardır?
A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde hem isim hem de sıfat tamlaması kullanılmıştır?
A
Acemi katır, kapı önünde yük indirir.
B
Adamın iyisi, iş başında belli olur.
C
Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.
D
Çanakta balın olsun, arı Bağdat`tan gelir.
E
Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.
9 numaralı soru için açıklama 
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır?
A
İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü.
B
İtin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı.
C
Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
D
Akşamın hayrından sabahın şerri yeğdir.
E
Gülebilmek, iyi bir ruh sağlığının ilk göstergesidir
10 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

Anahtar kelimeler: Tamlamalar Test soruları TYT isim tamlamaları sıfat tamlamaları belirtili belirtisiz işaret sayı niteleme belgisiz

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git