Paragraf Yorumu Test – 2

Paragraf Yorumu Test 24

Tebrikler - Paragraf Yorumu Test 24 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Teneke Trampet, 1979 yılında yayımlandığında eleştirmenler tarafından okunuşu esnasında dikkat isteyen kitaplar arasında anılmıştı. Oysa zaman, usta işi büyük eserlerin okunmasını kolaylaştırır. Teneke Trampet’te fazlasıyla var olan bu özellik, Günter Grass’ın tartışılmaz dehasının kanıtı olduğu gibi onun nereye varacağı belli olmayan buluş yeteneğinin de dev anıtıdır. Bu kitap, bir Alman’ın Almanya üzerine mazoşizme varan haşin eleştirisinin apaçık dışavurumudur. Teneke Trampet, hiç abartısız XX. yüzyılın edebiyat tarihine bu kimliği veren başlıca yapıtlardandır. Bu parçadaki altı çizili ifadeyle I. Okunuşu esnasında dikkat istemesi II. Yazarın buluş yeteneğini ortaya koyması III. Eserin zamana yayılarak okunduğunda anlaşılabilmesi durumlarından hangilerine gönderme yapılmıştır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Şiir; zengin imgelerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî türdür. Şiir; düş gücüne, imgeye dayanır. İnsanın duygu dünyasına seslenir, insanda coşku uyandırır. Şiirde çağrışım, imge, sezgi önemli bir yer tutar. Ahenkli ve etkili bir söyleyiş ön plandadır. Duygu, düşünce ve hayallerin genellikle ölçülü, uyaklı dizeler hâlinde anlatılan şekline "nazım" denir. Her şiir, oluştuğu dönemden izler taşır. Şair; yaşadığı dönemin sosyal ve siyasal olaylarını, kültürünü, inançlarını, sanat zevkini şiire yansıtır. Bu parçada şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A
Şiirde çağrışım, imge ve sezginin varlığına
B
Oluştuğu dönemden izler taşıdığına
C
İmgeye ve düş gücüne dayandığına
D
İnsanın duygu dünyasına seslendiğine
E
Diğer türlerle arasındaki farklara
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
Orhan Pamuk "Sessiz Ev"de, dağılmakta olan bir ailenin hikâyesi üzerinden Cumhuriyet ve modernleşme tarihimizin barındırdığı gizli çatışmaları ve şiddeti araştırıyor. Orhan Pamuk, yayımlanışından otuz yıl sonra bu yeni baskıda romana bölüm başlıkları koydu ve anlatıdaki bazı tekrarları ayıklayarak kitabı yeni okurlar için daha okunaklı hâle getirdi. Okur, bu sayede kitaptaki bazı olayların takibini daha iyi yapabilecek; olaylar arasındaki bağlantıyı yakalayabilecek. Ayrıca daha ilk sayfalarda okuru saran kitabın duruluğu, onun etki gücünü artıracak. Bu parçadaki altı çizili ifadeyle I. Eserin daha anlaşılır hâle getirilmiş olması II. Yazarın dile hâkim oluşu III. Eserin günümüze ışık tutması durumlarından hangilerine işaret edilmemiştir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
Edebî eser, yaşanmış bir olayı anlatsa da edebî eserdeki gerçeklik, kurmaca gerçekliktir. Yazar olayları, kişileri, mekânları kendi hayal dünyasında kurgular. "Yaprak Dökümü"nde yazar, olayları, çevresinde gözlemlediği olay ve kişilerden yola çıkarak kurgulamıştır. Bu nedenle romanda anlatılanlar, yazarın yaşadığı dönemin sosyal ve kültürel özelliklerini taşımaktadır. Bu parçada sözü edilen eserle ilgili olarak; I. Okuyucusuna ders vermek için yazdığı II. Yaşanılan dönemi yansıttığı III. Olayların, kişilerin, yerlerin kurgulandığı IV. Gözlemlenen olay ve kişilere dayandığı özelliklerinden hangileri söylenemez?
A
I ve II
B
I ve III
C
Yalnız III
D
Yalnız I
E
II ve IV
4 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
4 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git