Anlatım Bozukluğu Test

Merhaba Sevgili TYT YKS  AYT  KPSS AÖL LGS Adayları

Sizlere Anlatım Bozukluğu İle İlgili 15 Adet Çözümlü Online Test Hazırladım. Arkadaşlar Anlam Bilgisinin Bir Diğer Ayağı Olan Anlatım Bozukluklarını Çözebilmek İçin, Öncelikle Nelerin Anlatım Bozukluğuna Sebep Olduğunu Öğrenmeleri Gerekir. İkinci Adımda Bu Anlatım Bozukluğunun Düzeltilmesi Gelir. Dilbilgisi Konuları Türkçe‘nin Bilgi Gerektiren Konularıdır. Dolayısıyla Bu Konular İyice Öğrenilmeli ve Belirli Aralıklarla Tekrar Edilmelidir. Ezberlenmesi Gereken Bazı Ekleri Tekerlemeler Haline Gietirmek Ya da Zorlandığımız Konularda Günlük Hayatımızda Kullandığımız Cümleleri Örnekleştirmek Dilbilgisi Çalışırken Yararlı Olabilir. Başarılar Dilerim Ayrıca bu testi çözdükten sonra şu testi de çözün lütfen: Anlatım Bozuklukları Online Deneme Sınavı

Anlatım Bozukluğu Online Test

Tebrikler - Anlatım Bozukluğu Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
A
A ŞIKKI
B
B ŞIKKI
C
C ŞIKKI
D
D ŞIKKI
İpucu:
*A'daki "bir anda", B'deki "kısaca", C'deki "sürekli", E'deki "telaşla" sözcükleri atılacak olursa, bu cümlelerin anlamlarında daralma, eksiklik ortaya çıkar. "Yer ayırtma" işi mutlaka "önceden" olur. D seçeneğindeki cümleden "önceden" sözcüğü çıkarıldığında cümlenin anlamında değişiklik ya da daralma olmaz.(Cevap D)
E
E ŞIKKI
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz söz­cük ya da sözcükler kullanılmıştır?
A
Ağacın altındaki masada oturan adam dikkatimizi çekmişti.
B
Sabahtan beri burada bir başına yalnız oturuyordu.
İpucu:
A, C, D ve E seçeneklerindeki cümlelerde gereksiz sözcük kullanımı yok. B'deki "bir başına" ile "yalnız" aynı anlamı karşılayan sözlerdir. Bu iki sözden biri atılabilir.(Cevap B)
C
Öğleden sonra poyraz çıkınca hava serinlemişti.
D
Bahçelerde ve balkonlarda oturanlar evlerine girdiler.
E
Rüzgâr, bahçeye dökülen ağaç yapraklarını oradan oraya savuruyordu.
Soru 3
blank
A
A ŞIKKI
B
B ŞIKKI
İpucu:
A, C, D ve E seçeneklerindeki altı çizili sözcüklerin kullanımında bir yanlışlık yok. B seçeneğindeki "önemi" sözcü-ğünün yerinde "rolü" olmalıydı.(Cevap B)
C
C ŞIKKI
D
D ŞIKKI
E
E ŞIKKI
Soru 4
blank
A
A ŞIKKI
B
B ŞIKKI
C
C ŞIKKI
D
D ŞIKKI
İpucu:
"Yaşça büyük olan" ile "yaşça büyük" arasında bir fark olmadığına göre "olan" sözcüğü atılabilir. "Kendinden" söz-cüğünün atılması da cümlede bir eksikliğe yol açmaz. "Kendinden" ve "olan" sözcükleri cümle¬den atılabilir.(Cevap D)
E
E ŞIKKI
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozuk­luğu vardır?
A
Kore’nin başkenti Seul belediyesinin başkanı geçen hafta İstanbul’a geldi.
İpucu:
A seçeneğindeki cümlede anlatım bozukluğu var. Bu cümleye göre "Kore'nin başkenti", "Seul belediyesinin başkanı" imiş. "Seul belediyesinin başkanı" yerine "Seul'un belediye başkanı" denilmeli.(Cevap A)
B
İstanbul yalnız Türkiye için değil, tüm dünya için önemli bir şehir.
C
Bu güzel şehrin güzelliklerini ellerimizle yok ediyoruz.
D
Denizin içinde denizden habersiz yaşayan balıklar gibi, İstanbul’dan habersiz yaşıyoruz.
E
İstanbul’u gezmeyi ve keşfetmeyi bilmek bir uzmanlık işidir.
Soru 6
(I) Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde sigara içme yasağı başlatıldı. (II) Bu yasağın yerleşmesi pek kolay olmayacağa benziyor. (III) Otobüs sürücüleri yasağın kendileriyle değil, yolcularla ilgili olduğunu iddia edi­yorlar. (IV) Bir otobüste yapılan kontrol sırasında iki sigara içen yolcu tespit edildi. (V) Otobüslerde sigara içilmesinin sakıncalarının halka anlatılması gerekiyor.  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi­sinde bir sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
İpucu:
Verilen parçanın I., II., III. ve V. cümlelerinde anlatım bozukluğu yok. IV. cümlede geçen "iki sigara içen yolcu" sözünde yanlışlık var; "iki" sözcüğü yanlış yerde kullanılmış. "Sigara içen iki yolcu" biçiminde olması gerekir.(Cevap D)
E
V
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yanlış ek kul­lanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A
Ödemeler, iki hafta boyunca bütün bankaların merkez şubelerinden yapılacak.
B
Merkez şubelerin dışındaki şubeler kendi işlerini sürdürecek.
C
Yaşlıların emekli maaşlarının ödenmesinde öncelik tanınacak.
İpucu:
C seçeneğindeki cümlede anlatım bozukluğu var. "Öncelik tanımak" "bir kimse ya da şeye öncelik tanımak" biçiminde "-e" halindeki bir isimle kullanılır. Cümle "...ödenmesine öncelik tanınacak" biçimiyle düzelir. Cümle "Emekli maaşlarının ödenmesinde yaşlılara öncelik tanınacak" biçimine de getirilebilir. (Cevap C)
D
Ödeme günleri emeklilik numarasının son rakamına göre tespit edilecek.
E
Herkesin kendi gününde bankaya gitmesiyle, kalabalık önlenecek.
Soru 8
blank
A
A ŞIKKI
B
B ŞIKKI
C
C ŞIKKI
İpucu:
A, B, D ve E seçeneklerindeki cümlelerde altı çizili sözlerin kullanımında bir yanlışlık yok. C'deki "bütün amacı" kullanımı doğru değildir; "tek amacı" biçi¬minde olması ge-rekir. (Cevap C)
D
D ŞIKKI
E
E ŞIKKI
Soru 9
Dün, sabahtan akşama kadar kar yağdı; fakat biz hep evde oturduk. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A
İkinci yüklemin bileşik zaman çekimli olmasından
B
Cümlelerin aynı özneye bağlanmamasından
C
Yanlış ilgeç kullanılmasından
D
Birinci yüklemin basit çekimli olmasından
E
Gereksiz bağlaç kullanılmasından
İpucu:
Soruda verilen iki cümlenin birbirine "fakat" bağlacı ile bağlanması doğru değil. Bu cümlede "fakat" gereksiz yere kullanılmıştır. Bu bağlaç atılabilir ya da yerine "bu yüzden" getirilebilir.(Cevap E)
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozuk­luğu vardır?
A
Son zamanlarda yabancı dillerden, Türkçeye pek çok sözcük girdi.
B
Türkçe karşılığı olan yabancı sözcüklerin, konuşma ve yazılarda kullanılması doğru değil.
C
İnsan, anlamını bilmediği sözcükleri kullanmaktan kaçınmalıdır.
D
Sosyal sözcüğünün Türkçesi toplumsal demektir.
İpucu:
D seçeneğindeki cümlede anlatım bozukluğu var. "Türkçesi toplumsal demektir" ifadesi yanlış; "Türkçesi toplumsaldır" biçimiyle cümledeki bozukluk giderilebilir.(Cevap D)
E
Yazılarında yabancı sözcükler kullanması, bir kişinin kültürlü olduğunu mu gösterir?
Soru 11
blank
A
A ŞIKKI
B
B ŞIKKI
C
C ŞIKKI
D
D ŞIKKI
E
E ŞIKKI
İpucu:
A, B, C ve D seçeneklerinde geçen altı çizili sözcüklerin atılması o cümlelerin anlamında bir daralma ya da eksikliğe yol açmaz. O sözcüklerin anlamları cümledeki öteki sözcüklerde var. E'de "okuduğu" sözcüğü atılırsa cümlenin anlamında değişiklik olur; hangi kitaptan söz edildiği bilinmez.(Cevap E)
Soru 12
 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozuk­luğu vardır?
A
Eylül ayının sonunda buralar iyiden iyiye tenhalaşır.
B
Bizim, "yazlıkçılar" dediğimiz kişiler, işlerinin başına dönerler.
C
Sonbaharı göçmen kuşlar ve ağaçlar karşılar.
D
Dökülen ağaçların yaprakları parkın her yanını doldurur.
İpucu:
D seçeneğindeki cümlede anlatım bozukluğu var. "Dökülen" sözcüğü cümlede yanlış yerde kullanılmış. Cümle "Ağaçların dökülen yaprakları..." biçiminde olmalı.(CevapD)
E
Yapraklar, kızıl bir halı gibi çimenlerin üstünü kaplar.
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıralama ya da mantık yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozuk­luğu vardır?
A
Bu saatte yola çıkarsan Kadıköy'e saat onda hatta öğleye doğru ancak varırsın.
B
Tatile çıkmak şöyle dursun, anne-babamın yanına gidemedim.
C
Değil şiir yazmak iki cümle kurmayı bile bilmez.
D
Kaynak suyundan vazgeçtim, Terkos suyu da yoktu.
E
Yemek yemek bir yana televizyon izlemek için bile vakit bulamıyorum.
İpucu:
Bütün cümlelerde bir sıralama yapılmış. E seçeneğindeki cümlede sıralama yanlışlığı var. Cümle "Televizyon izlemek bir yana, yemek yemek için bile vakit bulamıyorum." biçiminde olmalı.(Cevap E)
Soru 14
 İşadamlarından oluşan bu heyet, bir hafta içerisinde otomobil üreten üç Uzakdoğu ülkesini gezecek.  Bu cümledeki anlam karışıklığı nasıl giderilir?
A
"İşadamlarından oluşan" sözü cümleden atılmalı.
B
"bu heyet" yerine "bu heyettekiler" getirilmeli.
C
"üç Uzakdoğu ülkesini" sözü, "bu heyet'ten sonra getirilmeli.
D
Yüklem öğrenilen geçmiş zamanla çekimlenmeli.
E
"bir hafta içerisinde" sözü yüklemden önce olmalı.
İpucu:
Bir söz öbeğinin yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Bu cümleye göre "otomobiller bir hafta içerisinde" üretiliyormuş. Cümlede anlatılmak istenen ise gezinin bir hafta süreceğidir. "Bir hafta içerisinde" sözünün yüklemden önce gelmesi gerekir.(Cevap E)
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A
Gençlerin şiire ilgi duyması herkes gibi beni de sevindiriyor.
B
Çağdaş ve ikinci Yeni şairlerinden seçilmiş şiirler vardı.
İpucu:
B, C, D ve E seçeneklerinde "ve" bağlacı kullanılmış. Bu bağlaç ya tamlama yanlışlarında ya da yardımcı fiille ilgili yanlışlıklarda öne çıkar. B seçeneğindeki cümlede tamlama yanlışlığı var. "Çağdaş" sözcüğü sıfattır "şairleri" tamlananına bağlanamaz. "Çağdaş şairler ve ikinci Yeni şairlerinden..." olmalı.(Cevap B)
C
Yaşam ve ölüm sözcükleri onun şiirlerinden eksik olmaz.
D
İnsana ve doğaya karşı hep sevgiyle yaklaşır.
E
Şiirlerinde ölçü ve biçimin hatasız olmasına özen gösterirdi.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git