Tarih Bilimine Giriş Online Test – 2

Merhaba arkadaşlar , YGS de bu konudan her yıl bir soru gelmektedir. Türkçe matematik veya Türkçe Sosyal Bilimler bölümünün yapması gereken sorular deyip sayısal bölümde ki arkadaşlarım bu dersi es geçmeyin çünkü rakiplerinize karşı avantaj oluşturabilecek bir ders. Zaman kaybı olarak da düşünebilirsiniz fakat böyle düşünürseniz hata etmiş olursunuz. Arkadaşlar konuların fazlalığı gözünüzü korkutmasın hepsi birbiriyle bağlantılı biraz ilişik kurma biraz analiz etme biraz da yorum katarsak işin içine tüm sorular cepte arkadaşlar 🙂 Yine kaynak soru bankalarıyla da desteklerseniz çok daha güzel olur bu arada çıkmış sorular ve çözümlerine de bakmayı ihmal etmeyin sizin yararınıza olacaktır. Hepinize sonsuz başarılar diliyorum 🙂

Tarih Bilimine Giriş

Tebrikler - Tarih Bilimine Giriş adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarımsal üretimin başlaması ve Kadeş Antlaşması tarihin konusu içinde yer alırken, dinozorların yaşamı ya da dünyanın oluşum süreci geçmişte gerçekleşmiş olmasına rağmen tarihin konusu içinde yer almaz.Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Tarihin konusu insan ve insan topluluklarıdır.
B
Bir olayın tarihin konusu olabilmesi için üzerinden belli bir zaman geçmesi gerekir.
C
Dünyanın oluşumu ve dinozorların yaşamı ile ilgili yeteri kadar kaynağa ulaşılamamıştır.
D
Geçmişte nelerin tarihin inceleme alanı içinde yer alacağına tarihçiler karar verir.
E
Tarihin konusu olan olaylar, ülkelere göre farklılık gösterebilir.
Soru 2

Çanakkale Savaşı’nı araştıran bir tarihçinin topladığı kaynaklardan biride, bir İngiliz subayının hatıratıdır.Tarihçi bu hatırattan elde ettiği bilgileri diğer kaynaklarla karşılaştırmış ve hatıratın doğru bilgiler içermediğinitespit etmiştir. Tarihçi bu bilgileri çalışmasında kullanmamıştır.Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında tarihçinin tarih biliminin araştırma yöntemlerinden hangisini uyguladığı söylenebilir?

A
Kaynak Arama (Tarama)
B
Sentez (Terkip)
C
Çözümleme (Tahlil)
D
Eleştiri (Tenkit)
E
Sınıflandırma (Tasnif)
Soru 3
s3
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 4
s4
A
Yalnız II
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
I ve III
E
III ve IV
Soru 5
Osmanlılar gündelik hayatta ay yılı esaslı Hicri takvimi kullanırken, 1839 yılından itibaren mali işlerde güneş yılı esaslı Rumi takvimi kullanmaya başlamıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir?
A
Hicri takvimin vergilerin toplanmasında ve maaş ödemelerinde sorunlara yol açması
B
Batı ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmek istenmesi
C
Rumi takvimin tüm dünyada geçerli bir takvim olması
D
Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmek istenmesi
E
Osmanlı da astronomi alanında çalışmalara önem verilmesi
Soru 6
On iki hayvanlı Türk takvimi, İslamiyet öncesi Türkler tarafından kullanılan güneş yılı esaslı bir takvimdir.Yıllar, hayvan isimleri ile aylar ise sayılarla gösterilmiştir.Bu takvim Türklerden başka Çinliler ve Tibetliler tarafından da kullanılmıştır.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Türkler astronomi bilimi ile ilgilenmişlerdir.
B
Güneş yılı esaslı takvim Türkler tarafından keşfedilmiştir.
C
Türklerin hayatında hayvanlar önemli bir yere sahiptir.
D
Türkler dünya medeniyetine katkıda bulunmuştur.
E
Türkler takvim alanında farklı milletleri etkilemiştir.
Soru 7
İbraniler yaradılış yılını, Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı yılı, Müslümanlar Hicret yılını,Hristiyanlar ise Hz. İsa’nın doğduğu yılı takvimlerine başlangıç olarak seçmişlerdir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Dini gelişmeler toplumların zamana bakışında etkili olmuştur.
B
Takvimlere başlangıç olarak önemli olaylar esas alınmıştır.
C
Tüm toplumlar aynı anda aynı takvim yılında yaşamamıştır.
D
Takvimlerin başlangıcında kültürler arası etkileşim etkili olmuştur.
E
Takvimlerin başlangıç tarihleri toplumdan topluma farklılık göstermektedir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi tarih öğrenmenin sağladığı faydalardan biri değildir?
A
Tarih yarınları inşa etmemize katkıda bulunur
B
Tarih toplumsal birlik ve beraberliğe hizmet eder.
C
Tarih millet olma bilincini geliştirir.
D
Tarih eleştirel düşünme ve muhakeme yapma yeteneğini geliştirir.
E
Tarih kendi milletini yüceltme becerisi kazandırır
Soru 9
Osman Bey’i yerine oğlu Orhan Bey’i varis bıraktığı için demokratik olmamakla suçlayan bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurmadığı söylenebilir?
A
Tarihçi olayın geçtiği yerde araştırma yapmalıdır.
B
Tarihçi olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmalıdır.
C
Tarihçi olayları olayın geçtiği günün koşullarına göre değerlendirmelidir
D
Tarihçi olayın üzerinden belli bir süre geçmesini beklemelidir.
E
Tarihçi tarihi olayların değişebilir özelliğini dikkate almalıdır.
Soru 10
s10
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 11
Yeniçağ Avrupa’sında coğrafi keşifler ile zenginleşen Avrupa’da bilim, sanat ve edebiyata ilgi artması Rönesans hareketini beraberinde getirmiştir. Rönesans hareketi kilisenin koyduğu dogmatik din kurallarının sorgulanmasını sağlayarak reform hareketlerini başlatmıştır.Bu bilgilere bakılarak tarihsel olaylar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Tarihsel olaylar neden sonuç ilişkisi içinde zincirleme olarak devam eden bir süreçtir.
B
Bir olayın tarihsel olay olabilmesi için üzerinden belli bir süre geçmesi gerekmektedir.
C
Her tarihi olay belli bir zamanda ve belli bir mekânda meydana gelir.
D
Yeni ortaya çıkan bilgiler tarihe ait bilgilerimizi değiştirebilir.
E
Tarihi olaylar objektif olarak değerlendirilmelidir.
Soru 12
S12
A
I ve II
B
III ve V
C
II ve IV
D
I ve V
E
III ve IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git