Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri Çözümlü Sorular Online Test

Merhaba arkadaşlar, tarih dersi konuları ile ilgili çözümlü online testlerimizi sizlere sunmaya devam ediyoruz. Tarih konularının sırasına uygun olarak paylaşmaya çalışıyorum tarih testlerimizi ki sizler konulara çalıştıkça konu testi olarak çözebilesiniz diye.  Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri konu başlıklı tarih dersi çözümlü sorular online testimiz çözmeniz için hazır bulunmakta arkadaşlar. Sizlerinde bildiği gibi sadece konu çalışmakla sınavlar kazanılmaz çalıştığınız bir tarih konusu ile ilgili o kunu başlığını içeren en az 10-20 soru çözmelisiniz ki konu iyice pekişsin. Çözeceğiniz soruları farklı kaynaklardan çözmeniz elbetteki başarınızı daha da artıracaktır. Tarih soru bankalarında bulunan çözümlü sorular, tarih deneme sınavları, yaprak testler gireceğiniz kpss, ygs, lys ve öss sınavlarında sizlere çok yardımcı olacaktır. Bu tür tarih online testine katılmak ve çözümlü soruları çözüp eksik ve hatalarınızı görmek sınav öncesi konuları tamamlamanıza yardımcı olacaktır. Hepinize başarılar diliyorum…

Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri Çözümlü Sorular Online Test

Tebrikler - Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri Çözümlü Sorular Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemin­de kurulan muhalefet partilerinden biri de­ğildir?
A
Serbest Cumhuriyet Fırkası
B
Ahali Cumhuriyet Fırkası
C
Milli Kalkınma Partisi
D
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
E
Türkiye Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Partisi
1 numaralı soru için açıklama 
Milli Kalkınma Partisi 18 Temmuz 1945 yılında Atatürk'ün ölümünden sonra kurulan bir muhalefet partisidir. Diğerleri Atatürk döneminde kurulmuşlardır.
Soru 2
A
Devrimlerin zamanlaması erken olmuştur.
B
Yapılan devrimler halk içinde tam anlamıyla benimsenmemiştir.
C
Devrimlerin niteliği Türk halkı için uygun değildir.
D
İsyanlarda Batılı devletlerin etkisi vardır.
E
İç sorunlar dış politikayı da olumsuz etkilemiştir.
2 numaralı soru için açıklama 
Cumhuriyet'in ilk yıllarında Menemen'de isyan çıkması ve Bursa'da bazı olayların yaşanması yapılan devrimlerin henüz tam olarak anlaşılamadığını gösterir.
Soru 3
Aşağıdaki yargılardan hangisinin Serbest Cumhuriyet Fırkası ile ilgisi olduğu söyle­nemez?
A
Mustafa Kemal'in isteği ile kurulmuştur.
B
Liberal ekonomi politikalarını benimsemiştir.
C
Başkanı Ali Fethi Bey'dir.
D
Menemen İsyanı sonucunda kapatılmıştır
E
Laiklik ve cumhuriyetçilik ilkelerine taraftardır.
3 numaralı soru için açıklama 
Serbest Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım 1930'da partiyi kuran Fethi Bey (Okyar) tarafından kapatılmıştır. Bu olaydan sonra 23 Aralık 1930'da Menemen Olayı yaşanmıştır.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurucuları arasında yer almaz?
A
Refet Bele
B
Kazım Karabekir
C
Rauf Orbay
D
Fevzi Çakmak
E
Ali Fuat Cebesoy
4 numaralı soru için açıklama 
Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanlığı'nı 5 Ağustos 1921'den 12 Ocak 1944'e kadar sürdürmüştür. TCF'nin kurucuları arasında yer almaz.
Soru 5
blank
A
Şeyh Sait isyanının çıkmasına
B
Mustafa Kemal'e yönelik suikast girişimine
C
Menemen Isyanı'nın çıkmasına
D
Bursa Olayı'nın yaşanmasına
E
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasına
5 numaralı soru için açıklama 
Lozan Antlaşmasında Musul nedeniyle Irak sınırı çizilememiştir. Türkiye Musul için askeri operasyon hazırlıkları yapınca Şeyh Sait İsyanı (1925) çıkmıştır.
Soru 6
blank
A
Şeyh Sait isyanının getirdiği siyasi sorunları çözmek
B
Seçme ve seçilme yaşının değişmesini sağlamak
C
Kalkınma planları hazırlamak
D
Medeni Kanun'un eksiklerini gidermek
E
1929 dünya ekonomik krizinden kurtulmada hükümete yardımcı olmak
6 numaralı soru için açıklama 
Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasının özendirilmesindeki amaç 1929 dünya ekonomik krizine karşı ekonomide yeni ve alternatif politikaların izlenmesini sağlamaktı
Soru 7
Atatürk Döneminde, Cumhuriyet rejimine ve inkılâplara karşı çıkan ilk isyan aşağıda­kilerden hangisidir?
A
Ahmet Anzavur
B
Çerkez Ethem
C
Şeyh Sait
D
Menemen
E
Milli Aşiret
7 numaralı soru için açıklama 
Cumhuriyete ve inkılâplara karşı ilk isyan ve karşı devrimci hareket Şeyh Sait İsyanıdır. A, B ve E seçeneklerinde verilenler Milli Mücadele ve TBMM'ye karşı çıkanlardır. Menemen Olayı ise ikinci isyandır.
Soru 8
Cumhuriyetin ilanından sonra ilk kurulan mu­halefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Cumhuriyet Halk Fırkası
B
Serbest Cumhuriyet Fırkası
C
Hürriyet ve İtilaf Fırkası
D
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
E
Ahrar Fırkası
8 numaralı soru için açıklama 
Türkiye'de Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasıdır. (17 Kasım 1924) Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930'da kurulmuştur.
Soru 9
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
I ve II
E
I, II ve III
9 numaralı soru için açıklama 
Menemen olayı ile tekke ve zaviyelerin kapatılması sadece iç sorun olarak kalmıştır. Ancak Şeyh Sait isyanı Musul'un kaybedilmesine etki etmiştir. Dolayısıyla dış politikayı da etkilemiştir.
Soru 10
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
10 numaralı soru için açıklama 
Şeyh Sait ve Menemen isyanları laik ve milli temellere dayalı Cumhuriyeti yıkmaya yönelik isyanlardır. Bu isyanların bastırılması bu yapının korunmasını sağlamıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git