Tarih Bilimine Giriş Online Test

Merhaba arkadaşlar , Tarih Bilimine giriş konusu YGS’de  , LYS’de , KPSS’ de karşımıza çıkmaktadır. Tarih dersi bol okuma ile bol tekrar ile bol bol soru çözümü ile pekişecek gelişecek bir derstir. O yüzden yaptığınız planlarda tarih dersine ayıracağınız vakitte önemli , yaptığınız plan demişken kendinize mutlaka haftalık plan yapın ve uygulayın her hafta kendinizde ki gelişmeyi çok net göreceksiniz ve buna inanamayacaksınız. Ders çalışma şevkiniz biraz daha artacaktır. Hazırladığınız haftalık planlar da test çözümü , cevaplı açıklamalı kaynaklardan soru çözümü , çıkmış sorular , değişik kaynaklardan soru bankaları ,online test çözümleri yer almalı. Hedefinize ancak bu şekilde planlı programlı sistematik çalışma ulaştırabilir. Hepinize sonsuz başarılar diliyorum 🙂

Tarih Bilimine Giriş

Tebrikler - Tarih Bilimine Giriş adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan,yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.”Atatürk bu sözü ile tarihi olayların değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır?
A
Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma
B
Olayları tüm yönleri ile ele alma
C
Olayları değerlendirirken tarafsız olma
D
Tarihi kişilikleri ön plana çıkarma
E
Milli bir tarih anlayışı sunma
Soru 3
İngiltere ile Fransa arasında gerçekleşen Yüzyıl Savaşları üzerine çalışan bir tarihçi, çalışması sırasında sadece İngiliz kaynaklarını incelemiş, Fransız kaynaklarını dikkate almamıştır. Buna göre bu tarihçi, araştırma sırasında dikkat etmesi gereken aşağıdaki hususlardan hangisini göz ardı etmiştir?
A
Objektiflik
B
Öznellik
C
Nedensellik
D
Esneklik
E
Çok yönlülük
Soru 4
s4
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 5
Geçmişteki olayların tekrarı mümkün değildir. Bu nedenle tarih, fen bilimlerinin kullandığı deney ve gözlem yöntemini kullanamaz. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucudur?
A
Tarih bir bilim olarak değerlendirilemez.
B
Tarihin kendine özgü bir yöntemi vardır.
C
Tarih, farklı bilim dallarından yararlanır.
D
Tarih yasa ve ilkeler ortaya koyarak çalışır.
E
Tarihin ortaya koyduğu sonuçlar objektif değildir
Soru 6
s6
A
Geçmişten ders çıkararak aynı hatalara düşmemizi engeller.
B
Milli ve manevi değerlerimizi geliştirir.
C
Karşılaştığımız olaylara farklı bakış açıları getirmemizi sağlar.
D
Hayatta karşılaştığımız zorluklarla mücadele etmemize yardım eder.
E
Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirir.
Soru 7
Tanzimat Fermanı üzerine yapılan bir tartışma programında bir tarihçi, Osmanlı Devleti’nin Batı’nın kontrolüne girmesine neden olan Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilediğini iddia etmiştir.Diğer bir tarihçi ise buna itiraz ederek, kanun gücünün üstünlüğünü vurgulayan Tanzimat Fermanı’nın Osmanlıda modern devlet anlayışının başlamasını sağladığını dolayısı ile Osmanlı Devleti’ni olumlu etkilediğini ileri sürmüştür.Bu bilgilere göre tarihi olayların değerlendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Tarihi olaylarda sebep ve sonuç önemlidir
B
Her iki tarihçi de yeterli bilgiye sahip değildir.
C
Her iki tarihçi de tarafsız değerlendirme yapmıştır.
D
Tarihte farklı bakış açıları olabilir.
E
Tarihi olayları tartışmak faydasızdır.
Soru 8
“Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmeye mahkûmdur. Hafızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi, geçmişiyle, hâtıralarıyla ve benliğini terkib eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir. Yabancı tesir ve müdâhalelere, yabancı korumaya hazır ve muhtaç bir hâlde, önce bağımsızlığını sonra da bütün millî şahsiyetini ve varlığını kaybeder.” Peyami Safa, bu sözü ile tarih öğrenmenin hangi faydasını vurgulamıştır?
A
Farklı milletlerin bir arada yaşamasını kolaylaştırır.
B
Eleştirel düşünme becerisi kazandırır.
C
Dünya barışına katkıda bulunur.
D
Millet olma şuurunu güçlendirir.
E
Problem çözme becerisini artırır.
Soru 9
Günümüzde devlet adamlarının danışmanları içinde tarihçiler önemli bir yer tutmaktadır.Aşağıdaki sözlerden hangisi bu durumun nedenini açıklar niteliktedir?
A
Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer; her ikisinin de karaya oturma tehlikesi vardır. (A. Cevdet Paşa)
B
Tarih kainatın vicdanıdır. (Ömer Hayyam)
C
Tarih ile efsânenin amacı birdir: Geçici insanda ebedî insanı anlatmak.   (V. Hugo)
D
Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer.    (Voltaire)
E
Tarih; okuyana, kendi gözünün görme derecesine göre, yol gösteren bir kılavuzdur. (Rousseau)
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi bir tarihçinin araştırma yaparken dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?
A
Olayın geçtiği yerde araştırma yapmalı
B
Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmalı
C
Gelişmeleri objektif olarak değerlendirmeli
D
Olayın geçtiği dönemin şartlarını göz önünde bulundurmalı
E
Sözlü kaynaklara öncelik vermeli
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi “Tarihçi araştırma yaparken olayın geçtiği dönemin koşullarını dikkate almalıdır.” ilkesini açıklar niteliktedir?
A
Araştırdığı döneme kendisini götürebilen insan tarihçidir.
B
Tarih bugün ile geçmiş arasında kesintisiz diyalogdur.
C
Tarihi yazanlar yapanlara sadık kalmalıdır
D
Geçmiş bir anlamda bugün hala yaşayan zaman dilimidir
E
Tarihçi ne nasılsa öylece gösteren kişidir.
Soru 12
Avrupalı devletler II. Dünya savaşı ile ilgili arşivlerini 40 – 50 yıl sonra açarak savaşa dair belgeleri tarihçilerin hizmetine sunmuşlardır.Devletlerin böyle bir tutum sergilemelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Savaş ile ilgili tartışmaların son bulmasını beklemek
B
Savaşın sonuç ve etkilerinin tüm yönleri ile ortaya çıkmasını sağlayıp daha net değerlendirmelere fırsat tanımak
C
Savaş ile ilgili bütün belgeleri tasnif etmek için zaman kazanmak
D
Kendilerini haklı gösteren tarih kitapları yazılmasını sağlamak
E
Savaş ile ilgili araştırma yapacak iyi tarihçiler yetişmesini beklemek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git