I. Dünya Savaşı Öncesinde ve Sonrasında Osmanlı Devleti Online Test

Merhaba arkadaşlar, tarih dersi konuları ile iligli çözümlü online testlerimizi sizlere sunmaya devam ediyoruz. Tarih konularının sırasına uygun olarak paylaşmaya çalışıyorum tarih testlerimizi ki sizler konulara çalıştıkça konu testi olarak çözebilesiniz diye. I. Dünya Savaşı Öncesinde ve Sonrasında Osmanlı Devleti konu başlıklı tarih dersi çözümlü sorular online testimiz çözmeniz için hazır bulunmakta arkadaşlar. Sizlerinde bildiği gibi sadece konu çalışmakla sınavlar kazanılmaz çalıştığınız bir tarih konusu ileilgili o kunu başlığını içeren en az 10-20 soru çözmelisiniz ki konu iyice pekişsin. Çözeceğiniz soruları farklı kaynaklardan çözmeniz elbetteki başarınızı daha da artıracaktır. Tarih soru bankalarında bulunan çözümlü sorular, tarih denem sınavları, yaprak testler gireceğiniz kpss, ygs, lys ve öss sınavlarında sizlere çok yardımcı olacaktır. Bu tür tarih online testine katılmak ve çözümlü soruları çözüp eksik ve hatalarınızı görmek sınav öncesi konuları tamamlamanıza yardımcı olacaktır. Başarılar…

I. Dünya Savaşı Öncesinde ve Sonrasında Osmanlı Devleti Online Test

Tebrikler - I. Dünya Savaşı Öncesinde ve Sonrasında Osmanlı Devleti Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devleti Girit'in Yunanistan'a ait ol­duğunu aşağıdaki hangi antlaşma ile kabul etmiştir?  
A
Atina Antlaşması
B
Bükreş Antlaşması
C
İstanbul Antlaşması
D
Lozan Antlaşması
E
Edime Antlaşması
1 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti Girit Adası'nın Yunanistan'a ait olduğunu II. Balkan Savaşı sonunda imzaladığı Atina Antlaşması ile kabul etmiştir.
Soru 2
Osmanlı Devleti aşağıdaki topraklarından hangisini I. Dünya Savaşı'nda kaybetme­miştir?  
     
A
Kudüs
B
Musul
C
Hicaz
D
Şam
E
Bağdat
2 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti Musul'u I. Dünya Savaşın'da değil savaştan sonra kaybetmiştir. Ingilizler Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra Musul'u işgal etmişlerdir. Diğer bölgeler I. Dünya savaşında kaybedilmiştir.
Soru 3
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
3 numaralı soru için açıklama 
1913 İstanbul Antlaşması Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında Balkan Savaşlarından sonra imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Bulgaristan'da kalan Türklere azınlık statüsü kazandırılmıştır. Edirne Antlaşması ile 1829 yılında Yunanistan bağımsız olmuştur. 1913 Bükreş Antlaşması ise II. Balkan Savaşı sonunda Balkan ülkelerinin kendi aralarında yaptıkları antlaşma olmuştur.
Soru 4
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I,II ve III
4 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devletı'nin Rusya ile imzaladığı 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşması boğazlar sorununun doğmasına yol açmıştır. Çünkü bu antlaşma ile Osmanlı Devleti boğazlarda Rusya'ya ayncalık vermiş İngiltere ve Fransa'da bu duruma tepki göstermiştir.
Soru 5
Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisiyle Avrupa devleti sayılmıştır?
A
Tanzimat Fermanı
B
Paris Antlaşması
C
Kanun-u Esasinin ilan edilmesi
D
Berlin Antlaşması
E
Londra Boğazlar Sözleşmesi
5 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletleri arasına katılması ve toprak bütünlüğünün Rusya'ya karşı güvence altına alınması 1856 Paris Antlaşması ile olmuştur.
Soru 6
blank
A
Adaların coğrafi konumunun Osmanlı Dev­leti için önem taşıması
B
Balkan savaşları sırasında Yunanistan'ın işgalinden çekinilmesi
C
Ege Denizi'nde ticaretin geliştirilmesinin amaçlanması
D
İtalya'nın adalardaki tarihsel haklarının ka­bul edilmesi
E
Adaların sınırlarımızdan uzak olması
6 numaralı soru için açıklama 
Trablusgarp Savaşı sonunda imzalanan Uşi Antlaşması ile On iki Ada'nın geçici olarak İtalya'ya bırakılmasının nedeni Balkan savaşları sırasında adaların Yunanistan'ın eline geçmesini önlemektir.
Soru 7
Almanya'nın, Osmanlı Devleti ile İttifak yap­masında Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki hangi özelliği daha çok etkili olmuştur?
A
Enver Paşa'nın Alman hayranlığı
B
Osmanlı Devleti'nin askeri gücü
C
Osmanlı Devleti'nin ekonomik gücü
D
Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumu
E
Osmanlı Devleti'nin teokratik yapısı
7 numaralı soru için açıklama 
Almanya'nın I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ile İttifak yapmasında Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumu en önemli etken olmuştur. Almanya Osmanlı Devleti sayesinde; savaşı geniş bir alana yaymayı kendi yükünü hafifletmeyi Rusya'ya yardım gönderilmesini engellemeyi Kafkasya ve Ortadoğu'da etkili olmayı hedeflemiştir.
Soru 8
blank
A
Kuruluş
B
Yükselme
C
Duraklama
D
Gerileme
E
Dağılma
8 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti Paris Antlaşması'nı 1856'de yani 1792-1878 yılları arasındaki dağılma döneminde imzalamıştır.
Soru 9
blank
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
9 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti Balkan Savaşları sonunda Sırbistan ile 1914 İstanbul Anlaşması, Bulgaristan ile 1913 İstanbul Antlaşması imzalanmıştır. Böylece bu bölgelerde kalan Türk ve Müslümanların haklarını koruma altına almıştır. Ancak Romanya ile böyle bir anlaşma yapmamıştır.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı'nda itilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesi'ni açma nedenlerinden biri değildir?    
A
Almanya'yı iki ateş arasında bırakmak
B
Rusya'da rejim değişikliği için gerekli orta­mı hazırlamak
C
Boğazları Rusya'ya açık hale getirmek
D
Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak
E
Rusya'ya yardım göndermek
10 numaralı soru için açıklama 
İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesi'ni açmalarında Rusya'da rejim değişikliği için gerekli ortamı hazırlamak gibi bir amaçları yoktur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git