Arayış Yılları ( 17. Yüzyıl ) Online Test

Merhaba arkadaşlar, 10. sınıf tarih konusu olan arayış yılları konusu ile ilgili online testimizde size bu konu ile ilgili çıkması muhtemel sorular içinden sorular hazırlayıp paylaşıyoruz. Online testlerin sizler için faydalı olacağını düşünerek hemen her konu ile ilgili testler paylaşmaya devam ediyoruz. Ancak sizlerinde bildiği gibi yalnızca online testler yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda konu testleri, çıkmış çözümlü ve cevaplı sorularda sizleri gireceğiniz KPSS, LYS, YGS ve AÖL sınavlarına daha verimli bir şekilde hazırlayacaktır. Geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularını göz ardı etmeden mutlaka bakın ve çözmeye çalışın arkadaşlar en azından gireceğiniz sınavlarda ne tür sorular çıktığına dair ön bilgi edinirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum…

ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)

Tebrikler - ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL) adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
II. Viyana Kuşatması’nın başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Osmanlı Devleti’ne karşı Papa’nın girişimiyle,Haçlı İttifakı oluşturulmuştur. Oluşturulan bu Haçlı İttifakı’nda aşağıdaki devletlerden hangisi yer almamıştır?
A
Macaristan
B
Avusturya
C
Venedik
D
Malta
E
Lehistan
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi II. Viyana Kuşatması’nın nedenlerinden biridir?
A
Tökeli İmre’nin Osmanlı’ya isyan etmesi
B
Avusturya’nın Osmanlı’dan ayrılmaya çalışması
C
Avusturya’nın Macaristan’a saldırması
D
Avusturya’nın Kırım’ın iç işlerine karışması
E
Leh kuvvetlerinin Osmanlı askerlerine saldırması
Soru 3
Osmanlı Devleti, II. Viyana Kuşatması’nda; ordunun teknik yetersizliği ve isteksiz oluşu,Kırım hanının Leh ordusunun Tuna Nehri’ni geçişine izin vermesi gibi nedenlerle başarısız olmuştur. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ise yenilginin bedelini hayatıyla ödemiştir. Bu bilgiye göre II.Viyana Kuşatması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Osmanlı ordusu disiplinsizlik içindedir.
B
Osmanlı’ya karşı Haçlı İttifakı kurulmuştur.
C
Yenilginin nedeni olarak yöneticiler görülmüştür.
D
Yardımcı kuvvetler görevlerini yapmamıştır.
E
Ordunun silah ve teçhizatı yeterli değildir.
Soru 4
II. Viyana Kuşatması’nda Osmanlı ordusunun bozguna uğratılması Avrupa devletlerini harekete geçirdi. Bu zor durumundan yararlanmak isteyen devletler papanın öncülüğünde biraraya geldiler. Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan tamamen atmak için papanın öncülüğünde kurulan bu birlik aşağıdakilerden hangisidir?
A
Avrupa Birliği
B
Koalisyon İttifakı
C
Papa Birliği
D
Kutsal İttifak
E
Dakya Projesi
Soru 5
1699 yılında Karlofça Antlaşması’nın imzalanmasına aracılık yapan devletler aşağıdakilerden hangisidir?
A
Rusya – Fransa
B
Hollanda – Almanya
C
Almanya – Fransa
D
İngiltere – Rusya
E
İngiltere – Hollanda
Soru 6
XVII. yüzyılın sonunda Macaristan’ın iç işlerine karışan Avusturya’ya savaş açılıp açılmaması meselesi Osmanlı bürokrasisi içinde fikir ayrılıklarına neden olmuştur. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa otoritesini arttırmak için 1683’te Avusturya üzerine sefere çıkmış, ancak iç çekişmelerin de etkisiyle sefer başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Buna göre, XVII. yüzyıl Osmanlı bürokrasisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Devlet adamları padişahın otoritesine bağlı kalmışlardır.
B
Divanda her üyeye oy hakkı verilmiştir.
C
Bürokratlar kendi çıkarlarını her şeyin üstünde tutabilmişlerdir.
D
Başarısızlığın nedeni teknik yetersizlik olmuştur.
E
Macar yöneticiler Osmanlı yönetiminden rahatsızlık duymuşlardır.
Soru 7
s7
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız IV
E
II veIV
Soru 8
Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti, Mora Yarımadası, Dalmaçya kıyıları, Ayamavra Adası,Podolya, Ukrayna, Macaristan ve Erdel’i kaybetmiştir. Buna göre Karlofça Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Batıda ilk kez büyük çapta toprak kaybedilmiştir.
B
Avusturya Türkleri Balkanlardan atmıştır.
C
Papalık büyük bir güç ve otorite kazanmıştır.
D
Osmanlı Avrupa’nın askeri üstünlüğünü kabul etmiştir.
E
Rusya Karadeniz’e inme fırsatı elde etmiştir.
Soru 9
Osmanlı Devleti’ne karşı kurulan Kutsal İttifak’ın içerisinde yer alıp Karlofça Antlaşması’nda imzası olmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
İran
B
Venedik
C
Lehistan
D
Avusturya
E
Rusya
Soru 10
1700 yılındaRusya ile yapılan İstanbul Antlaşması’na göre Azak Kalesi Rusya’ya bırakılacaktı. Antlaşmanın bu maddesine göre Rusya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Karadeniz’e egemen olmuştur.
B
Karadeniz’e inme politikasında ilk adımını atmıştır.
C
Osmanlı tarafından diplomatik olarak tanınmıştır.
D
Sıcak denizlere inme siyasetini değiştirmiştir.
E
Kafkaslarda yeni müttefikler edinmiştir.
Soru 11

XVII. yüzyıl Avrupası’nda özellikle bilim ve sanat alanında önemli gelişmeler yaşanırken aynı dönemde Osmanlı Devleti’nde Avrupa’daki kadar önemli bir gelişim görülmemektedir.Bu dönemde Osmanlı Devleti’nde de bilimsel çalışmalar yapılmış ve çeşitli eserler ortaya konmuştur. Matematik, tıp ve astronomi alanında çevirilere ve önceden yazılmış eserlerin açıklanmasına ağırlık verilmiştir. XVII. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde bilim ve sanat alanları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Bilimsel faaliyetlerde tekrara düşüldüğü
B
Avrupa’nın gerisinde kalındığı
C
Tercüme faaliyetlerinin yaygınlaştığı
D
Bilimsel çalışmaların durduğu
E
Avrupa’daki gelişmelerin takip edilmediği
Soru 12

Sultan Ahmet Camisi külliyesiyle birlikte, İstanbul’daki en büyük yapılardan biridir. Bu külliye; bir cami, medreseler,hünkâr kasrı, arasta, dükkânlar, hamam, çeşme,sebiller, türbe, darüşşifa, sıbyan mektebi, imarethane ve kiralık odalardan oluşmaktadır. Buna göre Sultan Ahmet Külliyesi’nin aşağıda verilen alanlardan hangisinde bir işleve sahip olduğu söylenemez?

A
Eğitim
B
Ticari
C
Askeri
D
Sağlık
E
Dini
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git