TYT Coğrafya Deneme Sınavı – Çözümlü

TYT Coğrafya Deneme Sınavı - Çözümlü

Tebrikler - TYT Coğrafya Deneme Sınavı - Çözümlü adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, doğal unsurların insan yaşantısındaki etkisine örnek gösterilemez?
A
Toprağın verimli olduğu yerlerin sık nüfuslu olması
B
Ekvator çevresinde yaşayan insanların cilt renginin koyu olması
C
Sanayi tesislerinin kurulduğu yerlerin göç alması
D
Bazı akarsuların ulaşıma elverişli olması
E
Fay hatlarının yakınlarında termal turizm olanaklarının bulunması
1 numaralı soru için açıklama 
Sanayi tesisleri beşeri unsurlara örnektir. Cevap C
Soru 2
s19
A
Çukur
B
Delta
C
Boyun
D
Sırt
E
Tombolo
2 numaralı soru için açıklama 
İzohips haritasında sırt olarak verilen yer bir vadiyi göstermektedir. Sırtlar "V" şeklinde olur fakat alçak değerli eğriler sivri uç yönündedir. Yani vadinin tam tersidir. Cevap D
Soru 3
s20
A
I. grup Ekvator'u geçmiştir.
B
I. grup, harekete Güney Yarım Küre'de başlamıştır.
C
II. grup, hep Kuzey Yarım Küre'de bulunmuştur.
D
III. grubun başlangıç noktası yaklaşık 55° Güney paralelidir.
E
III. grup Oğlak Dönencesi'ni geçmiştir.
3 numaralı soru için açıklama 
Gruplar yaklaşık 555' şer km yol aldığına göre (555:111 = 5) 5 paralel kat etmişlerdir. Bu da III. grubun başlangıç noktasının Oğlak Dönencesi'nin çok yakında bir yer olduğunu gösterir. Cevap D
Soru 4
s21
A
4 - En çok kış mevsiminde yağış görülür.
B
2 - Yaz mevsiminde yağış görülür.
C
1 - Kaktüs bitkilerine rastlanır.
D
3 - Yağış çok azdır.
E
5 - Her mevsim yağışlıdır.
4 numaralı soru için açıklama 
Savan ve sert karasal iklimde en fazla yağış kış mevsiminde değil yaz mevsimindedir. Bu mevsimde görülen yağışlar yükselim yağışlarıdır. Diğer verilen eşleştirmeler doğrudur. Cevap
Soru 5
s22  
A
Fiyort - Haliç - Mercan - Boyuna
B
Fiyort - Mercan - Haliç - Boyuna
C
Boyuna - Haliç - Mercan - Fiyort
D
Mercan - Boyuna - Haliç - Fiyort
E
Boyuna - Mercan - Haliç - Fiyort
5 numaralı soru için açıklama 
1 nolu alanda fiyort, 2 nolu alanda haliç, 3 nolu alanda;mercan, 4 nolu alanda ise boyuna kıyı tipine rastlanır. Cevap
Soru 6
s23
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
6 numaralı soru için açıklama 
Işıma ile gece ve gündüz sıcaklık farkı arasında doğru orantı vardır. Cevap B
Soru 7
S24
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
7 numaralı soru için açıklama 
Bitki örtüsünün cılız, eğimin fazla olduğu yerlerde toprak erozyonu ve yamaç süpürülmesi olayı daha etkili olur. Cevap D
Soru 8
soru25
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
8 numaralı soru için açıklama 
Piramitlerin taban genişliğine ve yaş gruplarındaki değişime dikkat edildiğinde, 1. bilgi A şıkkındaki piramide 2. bilgi B şıkkındaki piramide, 3. bilgi E şıkkındaki piramide, 4 bilgi C şıkkındaki piramide örnektir. Cevap D
Soru 9
S26
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
9 numaralı soru için açıklama 
Doğu Karadeniz'de kıyıya paralel olan yüksek engebe dağlar bu farkın en belirgin olduğu yerlerdendir. Cevap A
Soru 10
Bir limanla bağlantılı olan, limanı ekonomik olarak besleyen alana hinterland (ard bölge) denir. Bir limanın gelişebilmesi için çeşitli özelliklere sahip hinterlandının olması gerekir. Örneğin Türkiye'nin en çok iş yapan limanlarından biri olan İzmir Limanı'nı besleyen hinterlandın özelliklerinden bazıları şunlardır: İzmir Limanı; kara, demir ve deniz yolları açısından son derece şanslıdır. İzmir'in çevresinde ihracata yönelik tarım ürünleri üretimi yaygındır. Ege Bölgesi Türkiye'de sanayileşmenin en yoğun olduğu yerlerdendir. Bölgedeki nüfus yoğunluğu ve ekonomik faaliyetler ticari hareketliliği artmıştır. Buna göre, İzmir Limanı'nı besleyen hinterlandın aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?
A
Ticaret
B
Ulaşım
C
Sanayi
D
Tarım
E
Hayvancılık
10 numaralı soru için açıklama 
İzmir limanıyla bağlantılı olan hinterlandın hayvancılık özelliklerine değinilmemiştir. Cevap E
Soru 11
NATO askeri bölge kapsamında olan bir örgüttür.Kurulduğu 1949 yılında 12 üyesi bulunan örgüt, genişleme süreciyle 2009 yılında 29 devletin üye olduğu bir yapıya kavuşmuştur. Sadabat Paktı, Balkan Paktı gibi siyasi bölgeler ile ile Varşova Paktı gibi bazı askeri bölgeler ise zamanla işlevini yitirerek dağılmıştır. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A
Bölge sınırları zamanla değişebilir.
B
Askeri bölgeler sürekli genişler.
C
NATO beşeri bölgelerin en genişidir.
D
Karma yapılı bölgelerin sınırları daha geç değişir.
E
Siyasi özelliklerine oluşan bölgeler Kuzey Yarım küre'de daha geniş yer kaplar.
11 numaralı soru için açıklama 
Paragrafta beşeri özelliklerine göre oluşan bölgelere bazı örnekler verilmiştir. Bunlardan NATO'nun sınırlarının kurulduğundan bu yana genişlediği, diğerlerinin ise zamanla ortadan kalktığı anlatılmıştır. Bu durum bölge sınırlarındaki değişkenliğe örnektir. Cevap A
Soru 12
S29
A
Çünkü, bazı volkanik kayaçlar inşaat yapımında kullanılmaktadır.
B
Çünkü, volkanik patlamalar iklim değişimine neden olabilir.
C
Çünkü, bazı madenlerin oluşumunda volkanizma etkilidir.
D
Çünkü, volkanik süreçler çeşitli ilginç şekiller oluşturarak turizme kaynak sağlayabilir.
E
Çünkü, mineral yönünden zengin olan volkanik topraklar çok verimlidir.
12 numaralı soru için açıklama 
Volkanik patlamalar sırasında çevreye savrulan kül ve tozlar o bölgenin iklimini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu olumlu değil olumsuz bir örnektir. Cevap B
Soru 13
S30
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
13 numaralı soru için açıklama 
Taşeli ve Teke platolarının seyrek nüfuslu olmasının temel nedeni verimsiz karstik arazilerdir. Akdeniz iklimi nüfuslanmayı ve yerleşmeyi olumsuz etkiler. Ceva B
Soru 14
Yükseldikçe sıcaklık 200 metrede 1°C azalır. Sıcaklıklar indirgenirken deniz seviyesi dikkate alınır. Aşağıda verilen illerin hangisinin il merkezinde ölçülen gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark en azdır?
A
Tekirdağ
B
Şanlıurfa
C
Eskişehir
D
Muğla
E
Van
14 numaralı soru için açıklama 
Tekirdağ Marmara bölgesinde Marmara denizine kıyısı olan ve 3 metre yükseltide kurulan bir ilimizdir.Muğla 646 metre yükseltide, Şanlıurfa 549 metre yükseltide, Van 1661 metre yükseltide, Eskişehir ise 801 metre yükseltide kurulmuş illerimizdir. Cevap A
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.

TYT Coğrafya 2 Deneme Sınavı - Çözümlü

Tebrikler - TYT Coğrafya 2 Deneme Sınavı - Çözümlü adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Doğal ortam ile bu ortamda bulunan canlılar arasında karşılıklı bir etkileşim vardır. Aşağıdakilerden hangisi, doğal çevrenin insan üzerindeki etkilerine örnek gösterilmez?
A
Engebeli arazilerde yol yapım maliyetinin fazla olması
B
Kutuplara yakın bölgelerdeki barınma koşullarının çöllere göre farklılık göstermesi
C
Orta kuşakta yaşayan insanların yıl içerisinde z giysi değiştirme ihtiyacının diğer kuşaktakilere göre daha fazla olması
D
Aşırı ve bilinçsiz avlanma sonucu besin zincirinin bazı halkalarının zayıflaması
E
Volkanik toprakların genellikle yoğun nüfuslu olması
1 numaralı soru için açıklama 
Aşırı ve bilinçsiz avlanmanın besin bazı halkaları zayıflaması, insanların doğal çevre üzerindeki etkilerinden biridir. Cevap D
Soru 2
Baktığı izohips haritasında; alçak değerli eğrilerin seyrek, yüksek değerli eğrilerin sık olduğunu, iç içe kapalı 12 tane kapalı izohipsin bulunduğunu, izohips aralığının 100 m olduğunu, haritanın üst kesimindeki paralel derecesinin alt kesimindekinden küçük olduğunu, haritanın ölçeğinin 1/200.000 olduğunu, haritada kara üzerinde mavi, yeşil, sarı renklerin olduğunu söylemektedir. Kişinin verdiği bilgilere dayanarak harita hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Güney Yarım Küre'dedir.
B
Alçak kesimlerde eğim fazladır.
C
Haritada göl vardır.
D
1000 metreden yüksek yerler vardır.
E
Haritada 1 cm uzunluk gerçekte 2 km yi gösterir.
2 numaralı soru için açıklama 
Haritada verilen bilgilere göre alçak yerlerde eğim az, yüksek yerlerde ise eğim fazladır. İzohips aralığı 100m ve iç içe 12 kapalı izohips bulunması 1200 m yükseltinin olduğunu gösterir. Haritanın üst kesimlerindeki paralel derecesinin alt kesimlerinkinden küçük olması Güney Yarım Küre'de bulunduğunu gösterir. Renkler yükselti ve derinlik basamaklarını gösterir. Mavi renkler ise haritada göl olduğunu gösterir. Cevap B
Soru 3
s20
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
3 numaralı soru için açıklama 
C20
Soru 4
S21
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
4 numaralı soru için açıklama 
Haritada verilen 1 numaralı alan çöl, 2 numaralı alan tundra, 3 numaralı alan kutup, 4 numaralı alan ise Ekvatoral iklimin görüldüğü alanlardır. Cevap D
Soru 5
S22
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
5 numaralı soru için açıklama 
Yoğunlaşmanın gerçekleşebilmesi için hava kütlesinin mutlaka ısı kaybetmesi gerekir. Bu nedenle serin denizden sıcak karaya esen rüzgar sis oluşturmaz. Cevap B
Soru 6
S23
A
1. gölün seviyesi 2. gölden daha yüksektir.
B
Her iki göl de dört kolla beslenmektedir.
C
2. gölün çevresinde eğim daha azdır.
D
1. gölün suları tatlıdır.
E
2. gölün derinliği daha fazladır.
6 numaralı soru için açıklama 
Şekilde verilen bilgilere göre göl derinliklerine ulaşılamaz.1. göl 2. gölden daha derinde olabilir. Bu araştırma yapmadan bilinemez. Cevap E
Soru 7
Bir bölgede yüzey şekillerinin engebesiz olmasının, aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez?
A
Ulaşımın kolay olmasına
B
Yöreler arası sıcaklık farkının az olmasına
C
Karstik oluşumların yaygın olmasına
D
Akarsuların menderes oluşturmasına
E
Tarıma elverişli alan oranının fazla olmasına
7 numaralı soru için açıklama 
Karstik oluşumlar, kolay çözünebilen kayaçların yaygın olduğu yerlerde görülür. Cevap C
Soru 8
soru25
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
8 numaralı soru için açıklama 
I. hikayede mübadele göçlerine değinilmiştir. Mübadele göçleri siyasi nedenlidir. II. hikayede kuraklığın başlaması sonucu ortaya çıkan ortama değinilmiştir. Bu da doğal nedenlere girer. III. hikayede ise geçim sıkıntısının yol açtığı bir göç anlatılmıştır. Geçim sıkıntısı ekonomik nedenlerle ilişkilidir. Cevap A
Soru 9
S26
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
9 numaralı soru için açıklama 
Mantarkaya rüzgar aşındırmasıyla oluşur. İklimin kurak,yarı kurak, bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerde görülür.Bu nedenle Tuz Gölü çevresinde oluşabilir. Lapya ise kolay çözünebilen kayaçların bulunduğu yerlerde oluşan karstik aşınım şekillerindendir. Ülkemizde en yaygın olduğu yer Toroslardır. Cevap D
Soru 10
S27
A
Donlu gün sayısı genel olarak doğudan batıya doğru azalmaktadır.
B
Don olayı, genel olarak kıyılarda az, iç kesimlerde fazladır.
C
Donlu gün sayısını belirleyen en önemli etken enlemdir.
D
Kıyı bölgelerimiz içerisinde donlu gün sayısı 25 günden azdır.
E
Doğu Anadolu'da donlu gün sayısı 100 günden daha fazla alanlar vardır.
10 numaralı soru için açıklama 
Don olayı üzerinde denizin ılımanlaştırıcı etkisi, hava kütleleri, karasallık ve yükselti faktörü etkilidir. Enlem faktörü etkili olsaydı, güneyden kuzeye doğru düzenli artış görülmesi ve aynı enlem üzerindeki yerlerde birbirine yakın değerler göstermesi gereklidir. Cevap C
Soru 11
Şehirlerin kurulmalarında ve gelişmelerinde çeşitli fonksiyonel özellikler etkilidir. Türkiye'de aşağıdaki ekonomik fonksiyonlardan hangisine bağlı olarak ortaya çıkan şehirlerin sayısı daha fazladır?
A
Tarım
B
Ticaret
C
Sanayi
D
Turizm
E
Ulaşım
11 numaralı soru için açıklama 
Küçük şehirlerimizin çoğu tarım şehri özelliğindedir. Cevap A
Soru 12
S29
A
Bering Boğazı
B
Suriye
C
Anadolu
D
Mısır
E
Akdeniz Limanları
12 numaralı soru için açıklama 
Bering Boğazı, Kuzey Buz Denizi'ni Büyük Okyanus'a bağlar. Baharat Yolu güzergahında yer almaz. Cevap A
Soru 13
S30
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
13 numaralı soru için açıklama 
I (Çukurova), II (İzmir kıyıları), III (Doğu Marmara), IV (Zonguldak çevresi) yerleşmenin fazla, kıyı kirlenmesine yol açan insan faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlardandır.Oysa Sinop çevresinde (V) bu tür faaliyetleri daha azdır. Cevap E
Soru 14
Güneş ışınları dönencelere yılda 1 kez dönenceler arasına ise yılda 2 kez dik düşer. Cisim boyunun gölge boyuna eşit olabilmesi için güneş ışınlarının 45°Iik açı ile yere düşmesi gerekir. Buna göre 40° kuzey enleminde yer alan Ankara'da cismin boyunun gölge boyuna en yakın olduğu tarih aşağıdakilerden hangisidir?
A
3 Ocak
B
21 Haziran
C
21 Aralık
D
21 Ekim
E
4 Eylül
14 numaralı soru için açıklama 
40° paralelinde yer alan Ankaraya güneş ışınlarının 45° lik açıyla gelmesi için güneş ışınlarının 5° güney paraleline dikgelmesi gerekir. Bu da eylül ayından sonraki aya dek gelir.Güneş ışınları yaklaşık 4 günde 1 °lik yol alır. 5°lik yol için 20 gün geçmesi gerekir. 23 Eylül'den 20 gün sonra 13 Ekim olur ve bu tarihte Ankara'ya güneş ışınları 45°lik açıyla zemine ulaşır. Cevap D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git