TYT Fen Bilimleri Deneme Sınavı Tamamı Çözümlü

Gerçek YGS sınavı düzeyinde. Bu sınavdan yapacağınız net sayısı gerçek sınavda yapacağınız net sayısına +2, -2 denk gelecektir.

TYT Fen Deneme

Tebrikler - TYT Fen Deneme adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
1 numaralı soru için açıklama 
c1
Soru 2
s2
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
2 numaralı soru için açıklama 
c2
Soru 3
s3
A
Hipoteze dayalı tahminlerde bulunulur.
B
Problemle ilgili veriler toplanır.
C
Bilimsel problem saptanır.
D
Hipotezin geniş geçerliliği varsa teori haline gelir.
E
Teori bilimsel ve gerçek ise kanun haline gelir.
3 numaralı soru için açıklama 
3. Verilere uygun hipotez kurulduktan sonra hipoteze dayalı tahminlerde bulunulur. Cevap A
Soru 4
s4
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
4 numaralı soru için açıklama 
4. Fisyon olayı çekirdeklerin parçalanmasıdır. Büyük atom numarasına sahip atomlar parçalanarak küçük atom numaralı atomlar oluştururlar ve bu esnada da nükleer enerji açığa çıkar. I.yargı doğrudur.Füzyon olayı çekirdek kaynaşmasıdır. Küçük çekirdekler birleşerek büyük çekirdekler oluştururlar. II. yargı doğrudur. Güneş'in enerji kaynağı füzyon tepkimeleridir. III. yargı yanlıştır. Cevap C
Soru 5
s5
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I ve III
E
I, II ve III
5 numaralı soru için açıklama 
c5
Soru 6
s6
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
6 numaralı soru için açıklama 
c6
Soru 7
s7
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
7 numaralı soru için açıklama 
c7
Soru 8
s8
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
8 numaralı soru için açıklama 
c8
Soru 9
s9
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
9 numaralı soru için açıklama 
9. K, X ve Y birbirlerine dıştan dokunup ayrılırsa X ve Y'nin yükleri eşit olur. Fakat K cisminin tüm yükü özdeş kürelere geçmez. K önce X'e dıştan dokundurulduğunda toplam yükü K ve X cisimleri paylaşırlar. Daha sonra K cismi Y cismine içten dokundurulduğunda K cisminde yük kalmaz. Tüm yükü Y cismine aktarır. Fakat bu işlemde X ve Y eşit miktarda yüklenemeyebilir. K önce X'e içten dokundurulduğunda K cismi nötr olur. X, Y'ye dıştan dokundurulduğunda toplam yükü X ve Y eşit şekilde paylaşır, III işlem tek başına yapılmalıdır. Cevap C
Soru 10
s10
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
10 numaralı soru için açıklama 
c 10
Soru 11
s11
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
11 numaralı soru için açıklama 
c11
Soru 12
s12
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
12 numaralı soru için açıklama 
c12
Soru 13
s13
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
13 numaralı soru için açıklama 
c13
Soru 14
s14
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
14 numaralı soru için açıklama 
S ve Love dalgalarının titreşim doğrultuları yayılma doğrultularına diktir. Dolayısı ile bu dalgalar enine dalgalardır. Cevap C
Soru 15
15. Bir elementin türünü aşağıdaki niceliklerden hangisi belirler?
A
Proton sayısı
B
Nötron sayısı
C
Kütle numarası
D
İç katmanlardaki elektron sayısı
E
Proton ve nötron sayıları toplamı
15 numaralı soru için açıklama 
Bir elementin türünü o elemente ait atomun çekirdeğindeki proton sayısı belirler. Cevap A
Soru 16
s16
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
16 numaralı soru için açıklama 
c16
Soru 17
s17
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
17 numaralı soru için açıklama 
c17
Soru 18
s18
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
18 numaralı soru için açıklama 
c18
Soru 19
s19
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
19 numaralı soru için açıklama 
c19
Soru 20
s20
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
20 numaralı soru için açıklama 
c20
Soru 21
s21
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
21 numaralı soru için açıklama 
Büyük moleküllü bileşiklerin su molekülü etkisiyle daha küçük moleküllere ayrılma tepkimeleri hidroliz tepkimeleridir. Cevap E
Soru 22
s22
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
22 numaralı soru için açıklama 
c22
Soru 23
s23
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
23 numaralı soru için açıklama 
Kristallendirme, katının sıvıdaki çözünürlüğüne dayanan bir ayırma yöntemidir. Cevap C
Soru 24
s24
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
24 numaralı soru için açıklama 
c24
Soru 25
s25
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
25 numaralı soru için açıklama 
Tuzlu su, tuz ve sudan oluşan homojen bir karışımdır.Zeytinyağlı su, su ve zeytinyağından oluşan heterojen bir karışım olup emülsiyondur. Tebeşir tozlu su, tebeşir tozu ve sudan oluşan heterojen bir karışım olup süspansiyondur. Buna göre, I ve III doğru II ise yanlıştır. Cevap D
Soru 26
s26
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
26 numaralı soru için açıklama 
c26
Soru 27
s 27
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
27 numaralı soru için açıklama 
c27
Soru 28
s28
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
28 numaralı soru için açıklama 
Soruda I numara ile C eşleştirilmelidir. Çünkü C'de cansız çevrenin (topraktaki besleyici tuzların), canlılar (buğday bitkisi) üzerindeki etkisi verilmiştir. II numara, a ile eşleştirilmelidir. Çünkü a'da canlıların (baklagil bitkisinin), cansız çevre (topraktaki azot miktarı) üzerindeki etkisi belirtilmiştir. III numara ile de b eşleştirilmelidir. b'de bir canlının (ökse otunun), diğer bir canlı (üzerinde yaşadığı bitki) üzerindeki etkisi verilmiştir. Cevap A
Soru 29
s29
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
29 numaralı soru için açıklama 
Grafiğe bakıldığında bir sürüdeki güvercin sayısı arttıkça, şahinlerin saldırı başarısının azaldığı görülmektedir. Bu durumda I ve III numaralı yargıların doğru, II numaralı yargının ise yanlış olduğu anlaşılır. Cevap B
Soru 30
s30
A
Düzeneğe sadece kırmızı dalga boyunda ışık göndermek
B
Yeşil su bitkisindeki yaprak sayısını azaltmak
C
Cam kap içerisindeki suyun sıcaklığını düşürmek
D
Cam kap içerisindeki suyun sıcaklığını yükseltmek
E
Düzeneğe gönderilen ışığı kesmek
30 numaralı soru için açıklama 
Yeşil su bitkisi fotosentez yaptığı için çıkan gaz oksijendir.A, B, C ve D seçeneklerindeki uygulamalar, fotosentez hızını etkiler. Bu nedenle çıkan gazın çeşiti değişmez. Ancak düzeneğe gönderilen ışığın kesilmesi fotosentezin durmasına yol açar. Bu durumda, bitkide fotosentez duracak ancak solunum devam edecektir. Böylece bitki C02 gazı çıkaracaktır. (Bitkilerde solunum gece-gündüz kesintisiz sürdürdüğü unutulmamalıdır). Cevap E
Soru 31
s31
A
I ve II
B
I ve IV
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
31 numaralı soru için açıklama 
Mitokondri ve kloroplastların DNA şekilleri, ribozomları ve bölünme şekilleri ökaryot hücrelerden çok prokaryot hücrelere benzer. Bu nedenle endosimbiyotik hipotez mitokondri ve kloroplastların prokaryotlardan köken aldığını savunur. Cevap B
Soru 32
s32
A
III - I - II
B
I - III - II
C
I - II - III
D
II - I - III
E
II - III - I
32 numaralı soru için açıklama 
C32
Soru 33
s33
A
80. dakikadan sonra, birey sayısının azalması ortamda metabolik artıkların birikmesinden dolayı olabilir.
B
80. dakikaya kadar, birey sayısı her 20 dakikada bir geometrik artış göstermiştir.
C
20. ve 80. dakikalar arasında oluşan birey sayısı, 80. ve 100. dakikalar arasında ölen birey sayısına eşittir.
D
80. dakikada çevre direnci maksimumdur.
E
40. ve 100. dakikalardaki bakteri sayısı aynıdır.
33 numaralı soru için açıklama 
Birey sayısı arttıkça metabolik artıklar ortamda birikir ve bu da bakteriler için öldürücü bir faktör olabilir. A seçeneği doğrudur. Geometrik artış ikinin katları şeklindeki (2,4,8,16,32...) artıştır. 80. dakikaya kadar birey sayısı her 20 dakikada bir geometrik artış gösterdiğinden B seçeneği de doğrudur.20 dakikada 200 birey varken 80. dakikada 1600 birey bulunur. Yani 1400 birey oluşmuştur. Yine 80. dakikadaki 1600 birey, 100. dakikada 400'e düşmüştür. Yani 1200 birey ölmüştür. Bu durumda C seçeneğindeki bilginin yanlış olduğu anlaşılır. Populasyonda, birey sayısı arttıkça çevre direnci de artar. En fazla birey 80. dakikada oluştuğuna göre çevre direncinin maksimum olduğu söylenebilir. D seçeneği doğrudur. Grafiğe bakıldığında 40. ve 100. dakikalardaki birey sayısının 400 olduğu görülür. E seçeneğinde doğru bilgi verilmiştir. Cevap C
Soru 34
s34
A
Yalnız Y türü
B
Yalnız Z türü
C
X ve Y türleri
D
X ve Z türleri
E
X, Y ve Z türleri
34 numaralı soru için açıklama 
İki ya da fazla canlının birlikte yaşamasına "simbiyoz yaşam" denir. Soruda verilen mantarlardan X türü parazit, Y türü saprofit, Z türü ise mutualist olarak yaşamaktadır. Parazitlik bir canlının fayda diğerinin zarar gördüğü, mutualistlik ise iki canlının da karşılıklı fayda gördüğü simbiyoz yaşam örnekleridir. Cevap D
Soru 35
s35
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve IV
D
I, II ve III
E
II. III ve IV
35 numaralı soru için açıklama 
Su kayıkçı böceğinin ağırlığı 30 gün içinde üç kez (10.gün, 20. gün ve 30. günlerde) artış göstermiştir. Buna göre böcek 3 kez kabuk değiştirmiştir. Böceğin ağırlığı 30.günde 50 mg'a çıkmıştır. I numaralı açıklama doğrudur.Böcek 40. günde 50 mg'dan 80 mg'a çıkmıştır. 50. günde ise 100 mg'dan 150 mg'a yükselmiştir. Buna göre II numaralı açıklama doğru değildir.Böceğin 10. gün, 20. gün, 30. gün, 40. gün ve 50. günlerde vücut ağırlığı artmıştır. Ayrıca 40. ve 50. günler arasında da ağırlık artışı olmuştur. Yani böcek 6 kez deri değiştirmiş ve ağırlık artışı da 6 kez gerçekleşmiştir. II-I numaralı açıklama yanlıştır. Böceğin ağırlığının 150 mg'a yükselmesi 50. günde olmuştur. Yani IV numaralı açıklama da yanlıştır. Cevap A
Soru 36
s36
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
36 numaralı soru için açıklama 
c36
Soru 37
37. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "siklinler" ve "siklin bağımlı kinazlar"ın fonksiyonları doğru olarak verilmiştir?
A
Hücre şeklinin korunması
B
Hücrenin yalancı ayak oluşturması
C
Hücre bölünmesi sırasında kromozomların hareket etmesi
D
Hücrelerin birbirini tanıması
E
Hücre döngüsünün kontrol edilmesi
37 numaralı soru için açıklama 
Hücre döngüsünün doğru işleyebilmesi için işlevsel bazı mokelüller bulunur. Evrelerdeki geçişi kontrol eden protein yapısındaki bu moleküller siklinler ve siklin bağımlı kinazlardır. Cevap E
Soru 38
38. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde görülen vejetatif üreme şekillerinden birisi değildir?
A
Aşılama
B
Sporla üreme
C
Sürünücü gövdeyle üreme
D
Çelikle üreme
E
Daldırma
38 numaralı soru için açıklama 
Vejetatif üreme bitkilerde görülen bir eşeysiz üreme şeklidir. Mitoz ve yenilenmeye dayanan vejetatif üremede, bitkinin bir parçasının veya özelleşmiş bir bölümünün ayrılarak yeni bir bireyi oluşturması söz konusudur. Sporla üreme de bir eşeysiz üreme çeşiti olmasına rağmen vejetatif üreme değildir. Sporlar, etrafı bir örtü ile kaplı olan ve olumsuz koşullara dayanabilme özelliği gösteren özelleşmiş hücrelerdir. Sporlar, uygun şartlarda gelişerek yeni bir canlıyı oluştururlar. Cevap B
Soru 39
s39
A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
39 numaralı soru için açıklama 
Kristalleşebilme virüslerin cansızlara benzeyen, nükleik asit içerme ve çoğalma ise canlılara benzeyen özellikleridir. Bu durumda "virüslerde hiçbir canlılık özelliği bulunmaz" hipotezini kuran bir bilim adamı, nükleik asit içerme ve çoğalma özelliklerini gözlemlediğinde hipotezini değiştirmek zorunda kalır. Cevap D
Soru 40
40. Yapılan bir araştırmada gliserin molekülü ağır karbon atomuyla işaretlenerek bir köpeğe enjekte edilmiş ve köpek bir süre aç bırakılmıştır. Daha sonra köpeğin kanındaki glikoz molekülleri izole edildiğinde, bu moleküllerin bazılarının işaretli karbon atomu taşıdığı saptanmıştır. Bu deneyden çıkarılabilecek sonuç, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hücre solunumunda enerji kaynağı olarak glikozun yanı sıra yağlar da kullanılabilir.
B
Canlılara en fazla enerjiyi sağlayan organik moleküller yağlardır.
C
Gerektiğinde yağ molekülü parçalan karbonhidratlara dönüştürülebilir.
D
Karbonhidrat ve yağlar vücutta depo edilebilen organik bileşiklerdir.
E
Hücre solunumunda enerji kaynağı olarak sadece glikoz molekülleri kullanılır.
40 numaralı soru için açıklama 
Yağ molekülünün yapı taşları yağ asiti ve gliserindir. Glikoz ise karbonhidratların yapı taşıdır. Ağır karbon atomuyla işaretlenmiş gliserin molekülü köpeğe verildiğinde kanındaki glikoz moleküllerinin bazılarının işaretli karbon taşıdığı saptandığına göre; gerektiğinde yağ molekülü parçalarının (gliserin) karbonhidratlara (glikoz) dönüştürülebildiği şeklinde bir sonuç çıkarılabilir. Cevap C
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git