Yerşekilleri ve Kayaçlar Online Test Soruları Çöz – 2 Minik Deneme

Merhaba arkadaşlar, 10. sınıf coğrafya konuları içinde yer alan yer şekilleri ve kayaçlar konusu online testi ile bu konuya çalıştıktan sonra konuyu pekiştirmek adına faydalı olacaktır.Coğrafya dersi ezber gerektirmeyen bir ders olduğu için çalışmalarınızı yaparken daha çok yorumlamaya çalışmalı, harita ve grafikler üzerinde çalışarak konunun akılda kalıcılığını artırmalısınız.

Elbette ki geçmiş yıllarda çıkmış öss sorularına bakmanızda ve çıkmış YGS, LYS ve KPSS çıkmış coğrafya soruları çözmenizde sizi sınava hazır hale getirecektir.Ayrıca güvender, fem ve fdd yayınlarının çözümlü soru bankaları da bu anlamda size yardımcı olacaktır. Bol bol test çözüp deneme sınavlarına katılmalı ve cevaplı coğrafya testleri çözmeye özen göstermelisiniz.

Yerşekilleri ve Kayaçlar I

Tebrikler - Yerşekilleri ve Kayaçlar I adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kayaçların ufalanmasında ve ayrışmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A
Dünya’nın günlük hareketi
B
Kayaçların sertlik derecesi
C
Mutlak nem miktarı
D
Yer altı kaynakları
E
Bitki örtüsü
Soru 2
Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda kimyasal tortul kayaçların etkili olduğu söylenemez?  
A
Traverten
B
Polye ovası
C
Kanyon vadi
D
Mağara
E
Delta ovası
Soru 3
Ülkemizde iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle peribacaları adı verilen yeryüzü şekilleri oluşmuştur. Bu şekillerin oluşumunda aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi etkili olmuştur?
A
Obsidyen
B
Granit
C
Tüf
D
Diyorit
E
Konglomera
Soru 4
Büyük su kütlelerinin tabanında ya da kenarlarında kum tanelerinin doğal bir çimento yardımıyla birleşmesi sonucunda kum taşı oluşmaktadır. Kum taşı oluşum özelliklerine göre aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi içerisinde yer alır?
A
Başkalaşım
B
Dış püskürük
C
İç püskürük
D
Fiziksel tortul
E
Organik tortul
Soru 5
Furkan, arkadaşlarıyla yaptığı bir coğrafya gezisi sırasında granit bloklarının üst üste birikmesiyle oluşmuş yeryüzü şekillerine rastlamıştır. Furkan’ın coğrafya gezisi sırasında rastladığı yer şekilleri hakkında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
A
Oluşumunda volkanik faaliyetler etkili olmuştur.
B
Granit kayacının kimyasal ayrışmasıyla oluşmuştur.
C
Granit blokları başkalaşıma uğramıştır.
D
Tortul tabakalarının çökelmesiyle oluşmuştur.
E
Oluşumu çok kısa sürede gerçekleşmiştir.
Soru 6
s6
A
Sertlik derecelerinin aynı olması
B
Göl tabanlarında oluşması
C
Suda kolay çözünebilmeleri
D
Metamorfizma sonucunda oluşmaları
E
Volkanik patlama esnasında oluşmaları
Soru 7
s7
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I. ve II.
D
I. ve III.
E
II. ve III
Soru 8
Kayaçlar fiziksel ve kimyasal yollarla ayrışırlar.Aşağıda verilen kayaçlardan hangisinde kimyasal ayrışma daha hızlıdır?
A
Granit
B
Kalker
C
Siyenit
D
Gabro
E
Diyorit
Soru 9
Kömür Jeolojik zamanlar içerisinde bitki kütlelerinin tortul tabakalar arasında kalarak taşlaşması sonucunda oluşmuştur. Kömür hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Oluşumda dış kuvvetlerin etkisi vardır.
B
Farklı jeolojik dönemlerde oluşmuştur.
C
Oluşumu için uzun bir zaman gerekir.
D
Başkalaşım sonucunda oluşmuşlardır.
E
İçinde fosil barındırır.
Soru 10
s10
A
Kalker
B
Jips
C
Bazalt
D
Kil taşı
E
Tebeşir
Soru 11
Yer kabuğunu oluşturan bazı kayaçlar yüksek sıcaklık ve basıncın etkisiyle biçim ve özellikleri değişerek yeni bir kayaç türüne dönüşür. Bu tür kayaçlara başkalaşım ya da metamorfik kayaçlar denir. Aşağıdakilerden hangisi metamorfizmaya örnek olarak gösterilebilir?
A
Granit- Bazalt
B
Kömür-Konglomera
C
Kil taşı- jips
D
Kaya tuzu-Tebeşir
E
Kalker-Mermer
Soru 12
Kayaçların içinde bulunan fosiller incelenerek yerkürenin yaşı ve jeolojik zamanlarda meydana gelen olaylar hakkında bilgi edinilmektedir. Aşağıdaki kayaçlardan hangisinin içerisinde fosil bulundurması beklenir?
A
Kömür
B
Andezit
C
Bazalt
D
Siyenit
E
Diyorit
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Yerşekilleri ve Kayaçlar II

Tebrikler - Yerşekilleri ve Kayaçlar II adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I. ve II.
E
II. ve III.
Soru 2
s2
A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I. ve II.
D
I. ve III.
E
II. ve III.
Soru 3
Ankara taşı olarak da bilinen, mesken yapımında kullanılan dış püskürük kayaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Obsidyen
B
Andezit
C
Kalker
D
Jips
E
Mermer
Soru 4
Karstik mağaraların tavanından sızan yeraltı sularının içindeki kirecin birikmesiyle sarkıt, dikit ve sütun şekilleri oluşur. Buna göre, sarkıt, dikit ve sütunlar aşağıdaki kayaçlardan hangisinin bulunduğu yörelerde daha yaygındır?
A
Antrasit
B
Turba
C
Elmas
D
Kalker
E
Volkan camı
Soru 5
Kayaçların parçalanması ile kırıntılı malzemelerin oluşturduğu kayaçlara fiziksel tortul kayaçlar denir. Bu kayaçlar daha çok jeosenklinal alanlarda oluşur. Buna göre fiziksel tortul kayaçlar aşağıda verilen yerlerin hangisinde daha kolay oluşur?
A
Dağların zirvelerinde
B
Vadi yamaçları
C
Plato yüzeylerinde
D
Volkanik dağların yamaçlarında
E
Göl tabanlarında
Soru 6
Aşağıdaki kayaçlardan hangisi Püskürük kayaçlara örnek olarak gösterilemez?
A
Granit
B
Andezit
C
Bazalt
D
Kalker
E
Obsidiyen
Soru 7
s7
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 8
s8
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 9
Kayaçlar aşağıdaki sektörlerden hangisinde hammade kaynağı olarak kullanılmaktadır?
A
Demir-çelik
B
Çimento
C
Otomotiv
D
Gıda
E
Tekstil
Soru 10
s10
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 11
s11
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 12
Genellikle siyah renkte olan ve ilk çağlarda kesici alet olarak kullanılan kayaç türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Linyit
B
Obsidyen
C
Taş kömürü
D
Granit
E
Mermer
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git