Atmosfer ve Özellikleri Online Test

Coğrafya sözel dersler içinde sayısala en yakın derstir. Çünkü yeri geliyor matematikten yeri geliyor fizikten yararlanıyoruz. Ve belli temel bilgileri öğrendikten sonra o konuyla ilgili hiçbir şey bilmeseniz dahi akıl yürütmelerle o soruyu kolayca yapabiliyorsunuz. Ezberin en az olduğu derstir sözel dersler içinde. Bu yönüyle coğrafya harika bir derstir. Neden – sonuç ilişkilerini kurabiliyorsanız bu dersi de kolaylıkla yapabilirsiniz. 9. sınıf coğrafya online test soruları vermeye devam edeceğiz. Takipte kalın lütfen.

Atmosfer ve Özellikleri

Tebrikler - Atmosfer ve Özellikleri adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yerküreyi çepeçevre saran gaz tabakasına atmosfer denir. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin canlı yaşamına sağladığı faydalar arasında değildir?
A
Göktaşlarının parçalanmasını sağlaması
B
Aşırı ısınma ve soğumayı önlemesi
C
Güneş ışınlarının dağılmasını sağlaması
D
Ultraviyole ışınları için filtre görevi yapması
E
Canlılar için gerekli tüm mineralleri bulundurması
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi atmosferin katmanlarından birisi değildir?
A
Troposfer
B
İyonosfer
C
Eksosfer
D
Litosfer
E
Stratosfer
Soru 3
İklim olaylarının atmosfer tabakalarından yalnızca troposfer katmanı içerisinde yaşanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Su buharının yalnızca bu katmanda bulunması
B
Bu katmanda dikey hava hareketlerinin yaşanması
C
Yeryüzüne en yakın katman olması
D
Gazların %75 ’inin bu katmanda bulunması
E
Bu katmanda yükseldikçe yoğunluğun azalması
Soru 4
• Atmosferin 16. - 50. km ‘leri arasında bulunur. • Bu katmanda yalnzca yatay hava hareketleri görülür. • Bu katman içerisinde bulunan ozon tabakası, güneşten gelen ultraviyole ışınları için filtre görevi görür. Yukarıda özellikleri verilen atmosfer katmanının ismi nedir?
A
Troposfer
B
İyonosfer
C
Eksosfer
D
Stratosfer
E
Ozonosfer
Soru 5
Troposfer katmanı içerisinde yükseldikçe sıcaklık azalırken;termosfer katmanı içerisinde yükseldikçe sıcaklık değerleri artış göstermektedir. Termosfer katmanında sıcaklık değişiminin bu şekilde olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Kalınlığı en fazla katman olması
B
Kısa dalga boyuna sahip ışınlarla ısınması
C
Yer çekiminin en az olduğu katman olması
D
Molekül yoğunluğun az olması
E
Gaz moleküllerinin iyonlara ayrışmış olması
Soru 6
S6
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 7
Karbondioksit miktarı karalar üzerinde, deniz yüzeylerine oranla daha fazladır. Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A
Yerleşme faaliyetlerinin artış göstermesi
B
Küresel ısınmanın hız kazanması
C
Sanayileşmenin hız kazanması
D
Dünya nüfusunun hızla artması
E
Fosil yakıt kullanımının fazla olması
Soru 8
s8
A
-12
B
-8
C
8
D
12
E
20
Soru 9
Beşeri faaliyetlere bağlı olarak atmosfer içerisindeki gazların oranında değişiklikler görülebilir. Bu bilgiye bakıldığında karbondioksit ve metan gibi gazların aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin yaygın olarak yapıldığı yerlerde daha fazla olması beklenir?
A
Tarım
B
Sanayi
C
Hayvancılık
D
Ormancılık
E
Hizmet
Soru 10
s10
A
I, III, IV, II
B
II, III, IV, I
C
IV , I, III, II
D
II, IV, I, III
E
III, I, II, IV
Soru 11
s11
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I. ve II.
E
II. ve III.
Soru 12
s12
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I. ve II.
E
II. ve III.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git